skip to Main Content

Groningen werkt hard aan de warmtetransitie, mede vanwege de directe impact van de gaswinning op Groningen. Er is een warmtestrategie opgesteld om in de stad te werken aan warmtenetten, all-electric oplossingen en wijken waar Future Gas wordt ingezet.

De Noorderplantsoenbuurt is een 18e eeuwse wijk. De buurt wil niet alleen de groenste in de provincie zijn, ook energieneutraliteit in 2024 wordt nagestreefd. De visie van Groningen is dat het isoleren van de woningen in deze buurt voorlopig kostbaar is. Als (tussenstap) wordt ingezet op oplossingen om via slimme inzet van hybride warmtepompen de gasvraag met minimaal 60% te reduceren. Daarnaast werkt de stad toe naar opwek van groen gas, zodat deze wijken in de toekomst onafhankelijk van aardgas kunnen opereren. 

WarmteTransitieMaker Michiel van der Vight heeft meegewerkt aan de wijkaanpak om de benodigde transitie vanuit de praktijk in gang te zetten. Het Smart Energy Cities model werd toegepast. Dit heeft geleid tot een eerste aanpak voor de uitrol van hybride warmtepompen. Wat eerst een one-size-fits-all oplossing voor de hele wijk leek te worden, bleek in de praktijk een stuk weerbarstiger. Woningen en het warmteverbruik verschillen enorm en het aanbod is beperkt.

Uit de bijeenkomsten met buurtbewoners bleek dat er veel bereidheid was om in de breedte na te denken over de mogelijkheden om hun woning op termijn te verduurzamen. Daarom werd een aanvullende aanpak ontwikkeld om toch in te spelen op natuurlijke momenten voor isolatie en andere no-regret maatregelen. Een tool om gerichte stappen in kaart te brengen voor de woning – waarmee bewoners een persoonlijke routekaart voor hun woning kunnen opstellen – is vervolgens positief ontvangen. Bewustwording door middel van deze tool heeft tot een hoger kennisniveau en proactievere houding bij bewoners geleid.

Back To Top