Warmtevisie gemeente Westland
Warmtevisie gemeente Westland

Warmtevisie voor de

gemeente Westland

Een praatplaat voor de gemeentelijke Transitievisie Warmte

De gemeente Westland moet in 2021 een Transitievisie Warmte opgeleverd hebben. Daarnaast is het van belang dat voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan een concreter uitvoeringsplan beschikbaar komt. De gemeente wil daarom vooraf een vergelijkend onderzoek van verschillende aardgasloze alternatieven laten uitvoeren voor verschillende clusters in het Westland.

De gemeente Westland heeft De WarmteTransitieMakers gevraagd dit onderzoek te doen en een interactieve kaart te ontwikkelen. Hierin worden de locatie-specifieke technieken gepresenteerd en vervolgens periodiek geüpdatet.

Werkzaamheden

Aan de hand van een verscheidenheid aan data van de verschillende stakeholders, zoals Westland Infra, de woningcorporaties, ETP en de gemeente Westland wordt de huidige situatie in kaart gebracht en de toepassing van verschillende technieken doorgerekend voor de clusters. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van landelijk erkende modellen en de specialistische kennis van Greenvis met betrekking tot warmtenetten. Alle verzamelde informatie wordt aan de hand van een trechterend proces uitgefilterd. Dit leidt ertoe dat er een clustering van gebieden ontstaat waarbinnen een warmteoplossingen de voorkeur heeft op basis van technische en economische gronden de voorkeur.

De kaart dient als ‘praatplaat’ om in de volgende fase input van bewoners en stakeholders op te halen. Door deze kaart te updaten wordt er gewerkt van theorie naar de praktijk, waardoor er in een later proces een gedragen visie onder bewoners en stakeholders ontstaat. De geüpdatete kaart dient straks als basis voor de warmtetransitievisie voor de gemeente Westland.

Resultaat

Het resultaat is een online interactieve kaart die periodiek wordt geüpdatet aan de hand van gesprekken met professionele stakeholders, bewoners en gemeentelijke afdelingen. De kaart zal als basis zal dienen voor de gemeentelijke Transitievisie Warmte.


Augusta Goedhart
Sr. Adviseur
06-39833233
augusta.goedhart@dwtm.nl

Interesse in een online interactieve kaart voor jouw gemeente?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

De WarmteTransitieMakers maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina.

Privacy- en cookiebeleid | Sluiten
Instellingen