Masterclass Uitvoeringsorganisaties
Masterclass Uitvoeringsorganisaties

Online Masterclass

Uitvoeringsorganisaties

Van Transitievisie Warmte naar impactvolle uitvoering

De transitie naar aardgasvrije wijken vraagt om een integrale en efficiënte uitvoeringsorganisatie. Daarom slaan we de handen ineen om samen met gemeenten en lokale stakeholders de uitvoering van de warmtetransitie te realiseren. Benieuwd hoe we dit doen? Kom dan naar de online masterclass voor gemeenten van 6 juli 2022 van 15.00 tot 17.00 uur.

Programma

Tijdens deze online masterclass zet Michiel van der Vight een langetermijnvisie neer hoe gemeenten kunnen omgaan met de taak om wijken aardgasvrij te maken. Hij gaat in op onderwerpen die impact hebben op hoe je een uitvoeringsorganisatie inricht, waaronder de verwachte regelgeving en zaken die gemeenten moet regelen voordat ze een ‘einddatum’ voor aardgas kunnen prikken. Ook komt het volgende aan bod:

 • De visie op de opgave tot aan 2050
 • De opgave “de uitvoeringsorganisatie”
 • Aanbod en bouwblokken
 • Interactie: vragen en discussie

Ben je erbij?

Na aanmelding ontvang je een bevestiging per mail met de link naar de Google Meet-omgeving. Deze is vanaf +- 14.50 uur toegankelijk.

✔️ Woensdag 6 juli
✔️
15:00-17:00
✔️
Online sessie
✔️ Speciaal voor gemeenten

Meld je hier aan


Michiel van der Vight
Sr. Adviseur / eigenaar
06-11006125
michiel.van.der.vight@dwtm.nl

Heb je vragen over deze masterclass?

Ik kom graag met je in contact

Duurzaamheid binnen DWTM
Duurzaamheid binnen DWTM

Duurzaamheid bij

De WarmteTransitieMakers

Zo maken wij elke dag de wereld mooier

Als organisatie willen we graag duurzaam opereren. Dat betekent dat we een prettige, mensgerichte organisatie willen zijn. We werken aan scholing van medewerkers, zowel op inhoud als op vaardigheden en maatschappelijke thema’s zoals diversiteit en inclusiviteit. Om te kijken waar we nu staan wordt begin 2022 een gelukkigheidsonderzoek uitgevoerd onder medewerkers. Op basis van de resultaten gaan we gericht aan de slag om mensen nog gelukkiger te laten zijn binnen onze organisatie.

Eind 2021 zijn we verhuisd naar het duurzame kantoorgebouw Houtwerk op Campus Werkspoor. Het gebouw is volledig opgebouwd uit hout en natuurlijk aardgasvrij. We hebben het kantoor ingericht met veel kleur en hergebruikte meubelen tot een heel fijne werkplek.

Dit jaar richten we ons op het nog verder verduurzamen van onze mobiliteit. We stimuleren medewerkers om met het OV of de fiets te reizen. Als het toch nodig is om met een auto te reizen, maken we zoveel mogelijk gebruik van elektrische deelauto’s. De kleine hoeveelheid CO2-emissie die nog rest compenseren we met aanplant van bomen.

Duurzame warmte voor iedereen

Het is onze missie om duurzame warmte voor iedereen te realiseren.  Uiteraard kijken we daarbij naar CO2-emissiereductie, inpassing in de omgeving en gebouwen en comfortverbetering. Daarnaast vinden we juist ook de sociale kant van duurzaamheid erg belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen met de duurzame warmteoplossing in een buurt, wijk of gemeente. Daarom richten we ons op betaalbaarheid voor alle betrokkenen en richten we het participatietraject zo in dat het past bij de inwoners. 

We geloven dat we samen meer kunnen dan alleen. Daarom gaan we partnerschappen aan om onze expertise en ons team te versterken.


MVO Nederland werkt hard aan toekomstbestendig ondernemen in de nieuwe economie. De nieuwe economie is klimaatneutraal, circulair, inclusief en bestaat uit eerlijke ketens. Wij vinden het belangrijk om voorop te lopen in een duurzame wereld, en anderen te inspireren om ook toekomstbestendig te ondernemen. Daarom hebben we ons aangesloten bij het koplopernetwerk van MVO Nederland.

Als koploper fungeren we als kritisch klankbord voor de lobbystandpunten van MVO Nederland. In dit koplopernetwerk zitten de meest ambitieuze en gedreven ondernemers van de nieuwe economie. Samen met 2.000 andere ondernemingen doen we mee met de beweging. Wij dragen hier graag ons steentje aan bij door duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. 


De Sustainable Development Goals (SDG) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.   

In 2021 hebben we ons aangesloten bij deze doelen. We dragen actief bij aan o.a. doelen 7 (betaalbare en duurzame energie), 13 (klimaatactie) en 17 (partnerschappen om doelstellingen te bereiken).


Met NLdoet maak je op één dag echt een groot verschil voor een ander. Door aan een NLdoet-activiteit mee te doen zorg je er bijvoorbeeld voor dat het voor ouderen fijner wonen is in hun verzorgingshuis, dat buurtbewoners een groene ontmoetingsplek hebben in hun buurt of dat nieuwkomers bij de samenleving worden betrokken.

Ook wij doen op vrijdag 11 maart 2022 mee met NLdoet. Onze collega’s gaan samen zorgen voor meer biodiverseit in het Vondelpark door Hargespan te planten, een biologische nectarrijke plant. Zo helpen ze wilde bijen, vlinders en andere insecten. Andere collega’s gaan het speelplein van De Schaapskooi inrichten met meer natuurlijke speelmaterialen, te beginnen met een hut van wilgentenen.


Marit Béguin
Sr. Adviseur
06-48 40 79 22
marit.beguin@dwtm.nl

Benieuwd wat wij nog meer doen voor een duurzame wereld?

Ik kom graag met je in contact

Procesbegeleiding voor programma aardgasvrije wijken in Kronenberg

Procesbegeleiding voor programma aardgasvrije wijken in Kronenberg

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding voor het programma aardgasvrije wijken in Kronenberg

EnergieKronenberg zet zich al sinds 2014 in voor een duurzame samenleving. Dit doet ze samen met inwoners, bedrijven en organisaties van Kronenberg en de gemeente. Er zijn al mooie dingen gerealiseerd, zoals collectieve inkoopacties, informatiebijeenkomsten en een onderzoek naar aardgasvrije warmteoplossingen. EnergieKronenberg heeft de ambitie om binnen 20 jaar een energieneutraal en aardgasvrij dorp te hebben.

Doelstelling

Het doel van het project was om samen met alle stakeholders een gedragen plan te maken met de Kronenbergse aanpak om een aardgasvrij dorp te realiseren in 2040. Ook wilden ze een bijpassende businesscase voor het hele dorp.

Projectaanpak en resultaat

Onze collega Marit heeft het proces om tot de Kronenbergse aanpak te komen begeleidt. Door middel van workshops, afstemming met EnergieKronenberg, de gemeente en de woningcorporatie en informatieavonden met de lokale bedrijven, hebben we de ingrediënten voor de aanpak vastgesteld. De aanpak om het dorp aardgasvrij te maken bestaat uit:

 • technische oplossingen voor het realiseren van aardgasvrije gebouwen;
 • mogelijkheden voor financiering van de maatregelen;
 • ontzorging van inwoners;
 • een participatie- en communicatieplan;
 • een koplopersgroep die nu al stappen wil maken;
 • een model voor uitvoeringsorganisatie waarin gemeente, EnergieKronenberg en de lokale bedrijven samenwerken aan uitvoering van de transitie.

Door de aanpak gezamenlijk met alle stakeholders op te stellen, ligt er nu een gedragen plan waar de betrokkenen mee verder kunnen om het dorp energieneutraal en aardgasvrij te maken.

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2022 wordt bekend of de PAW-aanvraag voor de Kronenbergse aanpak wordt goedgekeurd. Daarmee

Voor de woningen van de koplopers worden energieadviezen gemaakt. Met de gebouwtool worden de financiële consequenties van de verduurzaming in kaart gebracht. Hiermee wordt het voor bewoners o.a. duidelijk of ze zelf willen investeren in de verduurzaming van hun woning of dat het interessanter is om hiervoor geld te lenen.

Naast het koploperstraject organiseert EnergieKronenberg in de eerste helft van 2022 een groot evenement in het dorp om aandacht te vragen voor de energietransitie.

We houden contact met deze groep bevlogen mensen en helpen hen de energietransitie in hun dorp te versnellen.


Marit Béguin
Sr. Adviseur
06-48 40 79 22
marit.beguin@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project?

Ik neem graag contact met je op

Shannen van den Tempel

Shannen houdt zich als content marketeer bezig met het schrijven van toegankelijke teksten voor onze social media kanalen, nieuwsbrieven en de website. Vanuit de verschillende behoeften in de klantreis brengt ze de warmtetransitie onder de aandacht.

Masterclass Woningcorporaties in de Warmtetransitie
Masterclass Woningcorporaties in de Warmtetransitie

Masterclass

Woningcorporaties: versneld van het aardgas af

Hoe kun jij jouw woningvoorraad verduurzamen?

Als woningcorporatie sta je voor de uitdaging om voor 2050 al je woningen te verduurzamen. Een flinke klus, waarbij je nú al het verschil kan maken. In de masterclass op 12 april a.s. gaan we in op de rol van woningcorporaties in de warmtetransitie én ga je het gesprek aan met andere woningcorporaties.

We nemen je in de masterclass mee naar de verschillende niveaus binnen een corporatie. We starten met duurzame warmte op portefeuilleniveau en gaan via warmteoplossingen op complexniveau, naar de huurder. Want daar doen we het uiteindelijk voor en die hebben we ook nodig om deze transitie te kunnen maken.

In deze masterclass vertelt Marit Béguin samen met gastsprekers Mark Peterse (Portaal), Laurens Muilwijk (Oost Flevoland Woondiensten), Ewald Slingerland (Greenvis), Robin Sommers (Plavei) en Myrthe Stijns (Stadgenoot) over:

 • Duurzame warmte op portefeuilleniveau

Ga je sturen op aardgasvrij? Of op CO2 reductie? En waar moet je beginnen? Mark Peterse vertelt hoe ze dat bij Portaal aanpakken. Ook vertellen we je over een scenariostudie waarin we duurzame warmteoplossingen voor de hele woningportefeuille van een corporatie hebben doorgerekend.

 • Warmteoplossingen op complexniveau

Laurens Muilwijk van Oost Flevoland Woondiensten neemt je mee in hun aanpak om woningen aan te passen naar een all electric warmtevoorziening. Hij vertelt je over de successen en leerpunten. 

Bij het aansluiten van een complex op een warmtenet komt heel wat kijken. Waar moet je bijvoorbeeld op letten al je een aanbod voor aansluiting op een warmtenet ontvangt van een warmtebedrijf. Ewald Slingerland vertelt je er alles over.

 • Participatie in de warmtetransitie

Het meenemen van je eigen organisatie in de warmtetransitie is voor sommige corporaties een hele uitdaging. Myrthe Stijns vertelt, aan de hand van project Ketelhuis WG, hoe ze dit bij Stadgenoot aanpakken. Ze geeft advies over dingen die goed gingen en deelt ook zaken waar ze tegenaan lopen. 

Om een succesvolle transitie naar duurzame warmte te realiseren hebben we de huurders nodig. Hoe kan je hen meenemen in deze transitie? Robin Sommers van Plavei vertelt hoe ze dat aanpakken bij de aanleg van een warmtenet in de Bloemenbuurt.

 • Afsluitende lunch om na te praten

Aansluitend aan het inhoudelijke gedeelte is er de mogelijkheid om tijdens een lunch verder bij te praten met alle deelnemers.

Ben je erbij?

Deze masterclass vindt plaats op 12 april 2022 van 9.30 uur tot 12.30 uur bij Anne op Veemarktplein 41 in Utrecht. Inloop is mogelijk vanaf 9.00 uur.

En neem je je collega van de gemeente mee? Je mag deze uitnodiging doorsturen aan je contactpersoon bij de gemeente(n) waar de woningen van je corporatie staan. Dan kunnen we met elkaar in gesprek over hoe corporaties en gemeenten samen de warmtetransitie kunnen versnellen.

Reserveer jouw plaats

Deze masterclass heeft al plaatsgevonden. Heb je hem gemist, maar ben je wel benieuwd naar de informatie? Neem dan contact op met Marit Beguin.


Marit Béguin
Sr. Adviseur
06-48 40 79 22
marit.beguin@dwtm.nl

Heb je vragen over deze masterclass?

Ik kom graag met je in contact!

Jiayi Zeng


Jiayi heeft zich afgelopen jaren ingezet voor verduurzaming binnen de gebouwde omgeving voor woningcorporaties en projectontwikkelaars. Zij heeft zich beziggehouden met visievorming, conceptontwikkeling, projectbegeleiding en regelgeving hiervan.

In haar werk leg ze graag verbindingen tussen verschillende partijen en disciplines en maakt zij informatie inzichtelijk op een originele en creatieve manier. Zij is een uitstekende verbinder die dingen graag gedaan krijgt.

Andjuni Chotkan

De basis van een organisatie is een goed financieel fundament. Naast de dagelijkse financiële afwikkelingen, kijkt Andjuni met haar ervaring en frisse blik naar de huidige financiële processen en zorgt ze, waar nodig, voor een efficiëntie slag en goede samenwerking.

Junior engineer werktuigbouwkunde
Junior engineer werktuigbouwkunde

Junior

engineer werktuigbouwkunde

Zet jij je technische kennis in om de warmtetransitie te versnellen?

Ben jij recent afgestudeerd en wil jij technische kennis inzetten om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de warmtetransitie? Loop jij warm voor duurzame energieoplossingen op gebiedsniveau en laten innovatieve installaties jou ook niet koud? Reageer dan op deze vacature!

Jouw rol en verantwoordelijkheden

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het denkwerk achter de aardgasvrije adviezen aan gemeenten, netbeheerders, woningbouwcorporaties en bewoners. Dat kunnen doorrekeningen en datavisualisaties zijn van regionale energie strategieën, maar ook het onderbouwen en toelichten van concrete aardgasvrije opties voor bewoners. Je helpt onze procesbegeleiders met het vergelijken van aardgasvrije alternatieven en het aanpassen van kansrijke oplossingen voor de lokale situatie.

Wij zijn op zoek naar een nieuwsgierige, zelfbewuste collega, die ons de oren van de kop vraagt om te komen tot een fantastisch resultaat. Je persoonlijke ontwikkeling gaat hand in hand met deze nieuwsgierige houding: je krijgt van ons alle ruimte om je interesse te volgen en je als professional te ontwikkelen. Je stelt je open en transparant op ten aanzien van kennisdeling. We worden namelijk liever gevraagd voor het toepassen van onze kennis, dan voor de kennis zelf. Zo versnellen we de warmtetransitie.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het uitvoeren van data-analyses, het opstellen van grafieken en tabellen in Excel en het opstellen van externe rapportages;
 • Zelfstandig verantwoordelijk voor gebiedsanalyses (warmtevraag en warmtebronnen), het maken van kaarten (GIS);
 • Intern en extern projectteam overleg, presentaties aan opdrachtgevers en bewoners;
 • Actieve bijdrage aan verdere productontwikkeling.

Benodigde kenmerken

 • Een afgeronde hbo/wo opleiding Werktuigbouwkunde;
 • Tussen de 0 en 3 jaar werkervaring;
 • Basiskennis van aardgasvrije oplossingen op gebouw- en infrastructureel niveau;

Het is daarnaast een pré als je:

 • Graag inhoudelijke resultaten presenteert.
 • Sterk bent in grafisch weergeven.
 • Ervaring hebt met GIS.
 • Eerder aan energiesystemen hebt gerekend of die hebt vergeleken, bijv. met VestaMais.

Wat kunnen wij je bieden

 • Een salaris passend bij je kennis en ervaring;
 • Een arbeidsovereenkomst voor 32 tot 40 uur per week;
 • Interne vakopleidingen;
 • Een ruime en vrij te besteden opleidingsbudget;
 • 25 vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband;
 • Dagelijks nieuwe energie in de vorm van een goed verzorgde lunch op kantoor;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling.

Zijn wij de WarmteTransitieMakers?

Wij zijn een ondernemende club mensen met één missie: duurzame warmte voor iedereen beschikbaar maken! Daarbij begeleiden we overheden om gebieden aardgasvrij te maken. Dat doen we actiegericht: geen rapport op de stapel, maar gesprekken met belanghebbenden om te komen tot een uitvoerbaar plan. Daarnaast delen we graag onze kennis zodat niet overal het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Bij de WarmteTransitieMakers maak je deel uit van een inspirerend team van vooraanstaande professionals met grensverleggende opdrachten.

Ben je na het lezen van deze vacature Ben je op zoek naar een baan met vrijheid, doorgroeimogelijkheden, waardering en bijpassende verantwoordelijkheden? Reageer dan gelijk om een kennismaking in te plannen met Jos van Wijk, onze Teamleider Techniek. Neem voor verdere vragen contact op met onze Recruiter Maria Wakili via maria.wakili@dwtm.nl


Maria Wakili – van Heezik
Recruiter
06 38171448
maria.wakili@dwtm.nl

Vragen over werken bij De WarmteTransitieMakers of over onze vacatures?

Ik kom graag met je in contact!

Uitvoeringsorganisatie aardgasvrij
Uitvoeringsorganisatie aardgasvrij

Volledige ondersteuning naar een

aardgasvrije aanpak en uitvoering

Van Transitievisie Warmte naar impactvolle uitvoering

De transitie naar aardgasvrije wijken vraagt om een complete en efficiënte uitvoeringsorganisatie aardgasvrij. We slaan de handen ineen om samen met gemeenten en lokale stakeholders de uitvoering van de warmtetransitie te realiseren. Daarbij combineren we de kracht van lokale verduurzamingsaanpakken met bewonersgerichte begeleiding.

Een samenhangend uitvoeringsprogramma aardgasvrij

In de Transitievisie Warmte is het kader geschetst voor de meerjarige warmtetransitie van de gemeente. De volgende stap is het opzetten van een uitvoeringsprogramma met concrete acties. In onze aanpak zijn deze acties verzameld in zes bouwblokken met een sterke onderlinge samenhang.

Download de gratis brochure

Deze bouwblokken zijn inzetbaar in zowel startwijken als een gemeentebrede aanpak. Ze zijn erop gericht om verschillende doelgroepen in beweging te brengen. Tijdens het opzetten van het uitvoeringsprogramma kiezen we samen met de gemeente en lokale stakeholders de passende bouwblokken. Daarbij houden we rekening met de verwachte impact voor en het tempo van elke wijk. Het meerjarige uitvoeringsprogramma kun je zien als een cyclisch lerend traject dat begint met de opstart, gevolgd door de doorontwikkeling, implementatie en monitoring van de impact. Vervolgens wordt er bijgestuurd en gaat de cyclus opnieuw van start.

Dit zijn de zes bouwblokken voor een samenhangend uitvoeringsprogramma:

1. Collectieve inkoopacties

Geef inwoners duidelijke handvatten voor collectieve advies- en inkoopacties om hun woning eenvoudig, voordelig en stapsgewijs te verduurzamen.

2. Wijkuitvoeringsplannen

Werk met lokale betrokkenen in een gebieds- en/of doelgroepgerichte aanpak en uitvoering in een Plan-Do-Check-Act cyclus.

3. Woningadvies

Geef bewoners compleet advies op maat, inclusief een concreet aanbod dat aansluit op de TrasitievisieWarmte van de gemeente, zodat ook zij stappen zetten om hun woning te verduurzamen.

4. Bewonersinitiatieven

Ondersteun lokale bewonersinitiatieven en VVE’s om tot gedragen oplossingen te komen door ze te begeleiden en heldere keuzes voor te leggen.

5. Lokale uitvoeringskracht

Stuur op het vergroten en het versterken van de daadkracht van lokale uitvoerende partijen. Dit kan door ze te betrekken bij het ontwikkelen en aanbieden van oplossingen voor inwoners.

6. Doorontwikkeling infrastructuur

Neem de regie over het verzwaren van elektriciteitsnetten en het aanleggen en optimaliseren van collectieve warmtesystemen.

Aan de slag met de uitvoeringsorganisatie aardgasvrij binnen jouw gemeente?

Ervaringen met verduurzamen van een vrijstaande woning
Ervaringen met verduurzamen van een vrijstaande woning

5 vragen over…

het verduurzamen van een vrijstaande woning in Valkenswaard

Een interview met Paul Vermeulen over verduurzaming van een vrijstaande woning uit 1997

Paul Vermeulen woont sinds anderhalve jaar met zijn vrouw en drie puberkinderen in een vrijstaande woning in Valkenswaard. Duurzaamheid is voor hem erg belangrijk en dus is hij direct aan de slag gegaan met het verduurzamen en aardgasvrij verwarmen van zijn woning. Augusta Goedhart en Max Boesten vroegen hem naar zijn ervaringen.

Kun je iets vertellen over de staat van je woning voor er stappen zijn ondernomen?

“Ik woon in een vrijstaande woning uit 1997 met een inhoud van 900 m3. De woning is redelijk goed geïsoleerd (conform de bouwstandaard van 1997). HR++glas zat er bijvoorbeeld al in, maar wel een wat verouderde kwaliteit. Ook was de woning al voorzien van dak-, muur- en spouwisolatie. De woning werd verwarmd met een gasgestookte CV ketel met een geschat verbruik van 2.000 m3 gas per jaar. In bijna de gehele woning was al vloerverwarming aanwezig. De woning heeft veel ramen aan de zuidkant waardoor er ook veel warmte naar binnen komt. De CV-ketel functioneerde nog prima, maar is al wel 24 jaar oud.”

Welke stappen heb je gezet om het energieverbruik te verminderen en uiteindelijk van het aardgas af te gaan?

“Isoleren was niet nodig. Om toch het energieverbruik te verlagen zijn alle lampen in huis vervangen door LED-lampen. Ook worden alle apparaten zoals TV en laptop zoveel mogelijk uitgeschakeld in plaats van in stand-by modus gezet. De nieuwe keuken werd voorzien van energiezuinige apparatuur. Daarna zijn er 30 zonnepanelen op de aanbouw geplaatst.

De 30 zonnepanelen leveren meer elektriciteit dan wat er nodig was voor ons huis. Een logische stap was dus om te kijken of we de elektriciteit konden gebruiken om ons huis te verwarmen met een warmtepomp. Ik benaderde vijf installateurs en vroeg offertes op voor een lucht/waterwarmtepomp die het gehele huis elektrisch kan verwarmen. Uit vijf aanbiedingen koos ik uiteindelijk de partij die de warmtepomp met het hoogste vermogen offreerde. Deze lucht/waterwarmtepomp met een vermogen van 16 kW, terug geregeld naar 14 kW is ruim voldoende om het huis te verwarmen en hoeft daarom niet continu aan te staan. Ik heb me in deze fase verdiept in verschillende typen warmtepompen en uiteindelijk de keuze gebaseerd op levertijd, vermogen van de warmtepomp en ook op gevoel.

De installatie van de warmtepomp duurde een week. De luchtwaterwarmtepomp werd op het platte dak gezet. Vanwege het hoge vermogen is het een warmtepomp met 2 ventilatoren (zie foto links).”

“Op zolder binnen zijn 2 buffervaten van elk 400 liter geplaatst voor het opslaan van warm tapwater en een buffer voor het CV water. Deze vaten zijn aan de grote kant en zouden bij kleinere gezinssamenstellingen kleiner kunnen.

De installateur organiseerde het op zo’n manier dat alles werd voorbereid en dat de woning maar een paar uur zonder verwarming heeft gezeten. Douchen bij de buren was dus niet nodig. De zonnepanelen heb ik zelf in een dag geïnstalleerd daarna kwam de installateur ze aansluiten op de omvormer op de meterkast.”

Wat heeft het gekost en wat levert het op?

“De zonnepanelen heb ik zelf geïnstalleerd. De panelen zelf kostten €7.000,-. Door deze panelen wordt in de zomer alle elektriciteit geleverd die nodig is voor het jaarlijkse energieverbruik (dus inclusief verwarmen). De elektriciteitsrekening is dus €0,- aan verbruik. Voor een 5 persoons huishouden is dit normaal zo’n €64 euro per maand (Nibud). De warmtepomp inclusief de installatie daarvan kostte €14.000,- (excl. €2.300,- subsidie). De gasrekening zou, uitgaande van een gasprijs van € 0,89 per jaar en vastrechtkosten van €180,- per jaar, €1.960,- euro zijn geweest. De gasaansluiting is gratis verwijderd. De periodieke kosten van deze aardgasaansluiting van €180,- per jaar vallen dus helemaal weg.  De enige kosten aan energie zijn de jaarlijkse vastrechtkosten voor de elektriciteitsaansluiting, circa €250,- per jaar.”

Hoe was het om deze stap te zetten? Wegen de kosten op tegen de baten?

“Het huis wordt nu comfortabel verwarmd en we hebben geen energie kosten, dus dat is heel positief. Een belangrijke drijfveer is om duurzamer te leven, en dat is gelukt. Het bleek nog wel wat tijd te kosten om de juiste keuze te maken en om de warmtepomp geïnstalleerd te krijgen. Voor installateurs is het bovendien nog relatief nieuw. Ze hebben daarom vaak geen of één of enkele warmtepompmerken in hun assortiment. Een goede vergelijking is daarom wel lastig te maken. Installateurs zijn bovendien schaars en hebben dus langere levertijden. Ook is er nog veel variatie in het advies dat wordt gegeven. Het is daarom handig jezelf goed in de materie te verdiepen (of hiervoor hulp in te schakelen).

De warmtepomp is geïnstalleerd op het platte dak. In de gang is een glaskoepel, deze gaat wat trillen als de warmtepomp aan slaat. Je hoort dat trillen in de gang. In de praktijk is dit nauwelijks een probleem omdat de CV ’s nachts meestal uit staat en omdat je het in de kamers naast de gang nauwelijks hoort. De buren hebben geen overlast .

Er kan subsidie worden aangevraagd bij de aanschaf van een warmtepomp. Dit was 20% en per 2022 is dit 30%. Het aanvraagformulier is heel gemakkelijk in te vullen, vergelijkbaar met belastingaangifte.”

Heb je tips voor mensen die een vergelijkbare stap willen zetten?

“Als je CV-ketel nog niet zo oud is of je vindt het spannend om helemaal van het aardgas af te stappen, dan kan je voor hybride kiezen.  Dit is ook goedkoper en ook hiervoor krijg je een subsidie. Op zonnepanelen kan je op dit moment trouwens nog de BTW terugvragen waardoor ook die investering lager uitvalt.”


Augusta Goedhart
Sr. Adviseur
06-39833233
augusta.goedhart@dwtm.nl

Benieuwd naar meer succesvolle verhalen over het verduurzamen van woningen?

Ik kom graag met je in contact

Uiting van zorgen over vertragingen in uitvoering energietransitie
Uiting van zorgen over vertragingen in uitvoering energietransitie

Uiting van zorgen over vertragingen

in uitvoering energietransitie

Brandbrief naar te formeren kabinet om zorgen over de energietransitie

Vorige week hebben we een brandbrief aan het te formeren kabinet gestuurd over onze zorgen over de vertraging in de uitvoering van de energietransitie. Dat deden we vanuit de Warmtetransitie Pioniers: een samenwerking van twintig advies- en ingenieursbureaus. Hieronder lees je de volledige brief.

De energietransitie leeft. Gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, energiecoöperaties, bewoners en ondernemers door het hele land zijn met ambitieuze plannen bezig om de komende jaren grote stappen te zetten richting het duurzaam verwarmen van woningen, schoon vervoer en het opwekken van duurzame energie. Het jaar 2021 is een belangrijk jaar voor ambitieuze plannen, met onder andere deadlines voor Transitievisies Warmte en de RES’en 1.0.

De bereidheid en het enthousiasme om aan de slag te gaan is bij alle partijen merkbaar. Dat is positief, want we hebben iedereen nodig om te zorgen dat we in de energietransitie voortvarend stappen maken. Zo blijven we op koers om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Aan de bak dus, met de grote verbouwing van ons energiesysteem.

Maar als advies- en ingenieursbureaus maken we ons ernstige zorgen over de uitvoerbaarheid van die verbouwing. Want voor een verbouwing heb je knappe koppen en handige handen nodig die niet alleen plannen maken, maar die ook om kunnen zetten in praktijk: die zorgen dat isolatiepakketten, uitvoeringsplannen, zonneparken en laadstations er daadwerkelijk komen. Wij zien dat er een enorm tekort is aan die hoofden en handen, en dat dat tekort steeds groter wordt. Het gaat dan om installateurs en technici, maar ook om beleidsmakers -en uitvoerders bij bijvoorbeeld gemeenten en corporaties. 

We trekken aan de bel, omdat we in ons werk dagelijks bij gemeenten, provincies, woningcorporaties, warmtebedrijven, netbeheerders en initiatieven aan tafel zitten en daar zien dat het nu al knelt in de capaciteit. En dat terwijl we pas net begonnen zijn. Onze zorgen worden gestaafd door onderzoeken. De SER gaf in 2018 al aan dat de noodzaak voor enorme investeringen in scholing, mensen en begeleiding groot is. En begin dit jaar concludeerde de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) dat er de komende jaren tienduizenden mensen extra nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Dit terwijl de huidige trends voorspellen dat het aantal mensen met de juiste opleiding juist gaat dalen en de krapte op de arbeidsmarkt nu al knelt.                                                            

Wij roepen het nieuwe kabinet op het tekort aan handen in de energietransitie bovenaan de politieke agenda te zetten en de investeringen te doen die daarvoor noodzakelijk zijn. Plannen zijn er, nu is het aan het Rijk om over de brug te komen met de middelen en instrumenten voor de uitvoering: zorg dat elke gemeente voldoende financiële middelen ter beschikking krijgt om met wijkaanpakken aan de slag te gaan, investeer in omscholing en bijscholing van technische mensen. Maar kijk ook verder: maak vaart met wetgeving en met subsidiemogelijkheden zodat gemeenten, bewoners en ondernemers in beweging kunnen komen. Durf nieuwe standaarden te benoemen waar mogelijk, zodat met minder mensen meer werk verzet kan worden en elke gemeente en elk bouwbedrijf niet het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Zorg dat we tempo kunnen blijven maken.

Als advies- en ingenieursbureaus in de energietransitie, verenigd binnen de Warmtetransitie Pioniers en Koninklijke NLingenieurs, denken en praten we graag mee. Wij zien dagelijks van dichtbij waar het knelt in de uitvoering en delen die ervaringen graag.

Kabinet, de tijd van wachten is voorbij. De plannen liggen er, lokale partijen staan te popelen. Kom dus zo snel mogelijk met middelen om de volgende stap te zetten in de energietransitie! 

Namens:

De WarmteTransitieMakers
Antea Group
Atriensis projecten
Berenschot
De Warmteregisseurs
DWA
Engie
Fakton Energy
HermanDeGroot
Indurio
José van der Loop Advies
Koninklijke NLingenieurs
Merosch
Overmorgen
Quintel Intelligence
Sijpheer Energie
Sweco
Tauw
Wattopia
Witteveen+Bos


Michiel van der Vight
Sr. Adviseur / eigenaar
06-11006125
michiel.van.der.vight@dwtm.nl

Meer weten over deze brandbrief of de Warmtetransitie Pioniers?

Ik kom graag met je in contact

Wijkuitvoeringsplan
Wijkuitvoeringsplan

Wijkuitvoeringsplan

Het wijkuitvoeringsplan: voor een duurzame warmtevoorziening in de buurt

Het wijkuitvoeringsplan beschrijft de aanpak om een wijk aardgasvrij te verwarmen. Inwoners, gemeente en betrokkenen kiezen in samenspraak (een) alternatieve warmtevoorziening(en). Dit vraagt om maatwerk, want elke wijk is anders. In onze aanpak staan betrokkenheid, inzet en draagvlak van bewoners en lokale partijen centraal. Samen maken we een concreet plan, waarmee we aan de slag kunnen in de wijk.

Vaak liggen er vanuit de Transitievisie Warmte één of meerdere kansrijke oplossingen op tafel. Deze ontwikkelen we in het wijkuitvoeringsplan door naar de beste oplossing voor de wijk. Hierin maken we gebruik van betrouwbare technische analyses en maken we navolgbare keuzes. Dit doen we samen met alle betrokkenen, op een manier die hen past, met workshops, interviews en rondetafelgesprekken.

Het resultaat is een breed gedragen aanpak om te komen tot een duurzame warmtevoorziening, met inzicht in de maatregelen op gebouw- en wijkniveau en financieringsvormen.

We zetten met lokale partijen en inwoners een organisatie- en overlegstructuur op: een interactief wijkteam. Door uitgangspunten, mijlpalen en verantwoordelijkheden vast te leggen, creëren we commitment voor de samenwerking. Bestaande onderzoeken en initiatieven worden ingepast.

Gebouw- en infrastrategie
Na een analyse van de buurt bespreken we het voorkeursscenario: wat is/zijn de best passende warmteoplossing(en) voor de buurt? In de gebouwstrategie beschrijven we de benodigde aanpassingen aan woningen en andere gebouwen en het bijbehorende tempo. De infrastrategie beschrijft knelpunten en een globale planning van de aanleg of aanpassing van de infrastructuur als dit noodzakelijk is.

Arrangement
Voor elke bewoner werken we in samenspraak met het wijkteam naar een concreet handelingsperspectief. Dit zijn arrangementen: een totaalpakket van maatregelen, financieringsmogelijkheden en organisatie van inkoop. Bij collectieve warmte speelt contracteren van een warmteleverancier een belangrijke rol. De randvoorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het arrangement. We kijken nadrukkelijk naar isolatie en de gebouwaanpak, voor de laagste bewonerslasten.

Realisatieplan
We leggen arrangementen voor aan bewoners en gaan actief op zoek naar koplopers om de arrangementen uit te voeren. Samen met het wijkteam ontwikkelen we een programma voor verdere uitrol. We beschrijven de rol van de gemeente in de uitvoering en adviseren over het opzetten van een lokale uitvoeringsorganisatie. Ook komen we samen tot een plan hoe de overdracht van gemeente naar markt plaats gaat vinden.

Communicatie & besluitvorming
Om draagvlak te creëren, stemmen we doorlopend in het wijkteam de stappen, ontwikkelingen en keuzes af. Hierdoor is de inbreng van inwoners en lokale partijen niet alleen geborgd, maar wordt ook hun denk- en doekracht optimaal ingezet. Dit loopt parallel aan de voortgang van de concrete technische onderzoeken. Op de juiste momenten zorgen we voor bestuurlijke betrokkenheid en besluitvorming.


Simon Schoonen
Sr. Adviseur
06-18512378
simon.schoonen@dwtm.nl

Zelf aan de slag met een wijkuitvoeringsplan in jouw gemeente?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.