Marit Béguin

Marit heeft als projectleider veel ervaring met innovatieve projecten op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en de warmtetransitie met gemeenten, woningcorporaties en vastgoedbeleggers.

Bij De WarmteTransitieMakers helpt ze gemeenten bij het opstellen van Transitievisies Warmte en wijkuitvoeringsplannen.

Aquathermie in Hoornes
Aquathermie in Hoornes

Aquathermie

in Hoornes

Een unieke constructie voor het toekomstig warmtenet in Katwijk

De gemeente Katwijk heeft de voorkeur uitgesproken om eigenaar te worden van het toekomstig warmtenet in de wijk Hoornes. Het beheer en de levering van warmte besteden zij dan uit aan een marktpartij. Dat is het resultaat van een advies aan het College van B&W door De WarmteTransitieMakers en Greenvis.

Hoornes Aardgasvrij

In 2019 is de wijk Hoornes gekozen als één van de 27 Proeftuinen Aardgasvrije wijken. Dat betekent dat in de eerste fase circa 500 woningen worden aangesloten op een warmtenet. Deze woningen verschillen in bouwjaar, energielabel en eigenaarschap.

Hoornes Aardgasvrij is een proeflocatie voor toepassing van aquathermie. Dat betekent dat met de Rijn als bron voor het warmtenet ervaringen worden opgedaan voor grootschalige inzet van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO).

Hierbij wordt in de zomer warmte uit de Rijn gehaald met een warmtewisselaar en opgeslagen in een warmte-koudeopslag (WKO). Deze warmte kan in de winter worden gebruikt voor verwarming en warm tapwater. Een warmtepomp zorgt ervoor dat de warmte op een voldoende hoge temperatuur aan gebouwen wordt geleverd.

Samen met Greenvis begeleiden De WarmteTransitieMakers de gemeente in het traject van ideevorming tot en met aanbesteding. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van het warmtenet, een businesscase, communicatie en participatie met bewoners, aanbestedingsadvies en de keuze over eigenaarschap.

Keuze over eigenaarschap

De gemeente kijkt nu welke rol zij moeten aannemen om de aanleg van het warmtenet verder te kunnen uitwerken. Haar voorkeur gaat uit naar (juridisch) eigenaarschap, waarbij zij beheer en levering van warmte uitbesteedt. In deze sturende rol kiest de gemeente ervoor om het economisch eigendom van het warmtenet aan een ervaren marktpartij te gunnen.

De selectie van een marktpartij kan plaatsvinden via een aanbesteding, waarin de gemeente kijkt naar scherpe tarieven en omgang met bewoners. De gemeente kan zo de haalbaarheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en de mate van duurzaamheid als eis meegeven in deze aanbesteding. De marktpartij is integraal verantwoordelijk voor investeringen, onderhoud en goede prestaties van de warmteketen.

Het gunnen van economisch eigendom is eigenlijk het maken van goede afspraken met de marktpartij. Na afloop van de exploitatieperiode kan de gemeente ervoor kiezen om de afspraken te verlengen, een nieuwe aanbesteding met nieuwe voorwaarden te starten of een eigen gemeentelijk energiebedrijf op te richten. Zo houdt de gemeente de regie en blijft er ruimte voor de wensen van bewoners. Een vooruitstrevende constructie.

Participatie

In de wijk hebben we met een digitale enquête en coronaproof wandelingen een start gemaakt met bewonersparticipatie. Hieruit blijkt dat de warmtetransitie voor de meeste bewoners niet vanzelfsprekend is. Maar tijdens de wandeling merkten we dat met aandacht en inhoud de meningen worden bijgesteld. Verder zijn bewoners te bewegen als er een voordeel te behalen is; zo hebben een grote groep “koplopers” zich aangemeld. Er wordt nu aan een vervolgplan voor participatie gewerkt.

Toekomst

Bij de eerste marktconsultatie waren marktpartijen te spreken over de flexibele ontwerpstrategie en over het werken met concessie. Het projectteam bespreekt het bijgestelde plan in de tweede marktconsultatie, wat de opmaat vormt naar de aanbesteding. De gemeenteraad beslist na de zomer over de voorgestelde sturende rol. Daarmee maken zij ook een keuze of de projectgroep met die richting verder kan in het uitwerken van de plannen. De Raad besluit in november 2020 of het plan om een warmtenet aan te leggen in Hoornes daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van gemeente Katwijk, Hoogheemraadschap van Rijnland, Stichting Dunavie en Greenvis.


Daniel Peyron
Sr. Adviseur
06-51997200
daniel.peyron@dwtm.nl

Welke constructie past bij jouw toekomstige warmtenet?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

Dagmar de Wilde

Tijdens haar scriptie kwam het onderwerp ‘verbinden’ al centraal te staan. Nu Dagmar haar master Bestuurskunde bij de Radboud Universiteit heeft afgerond, is ze begonnen als Participatie & Communicatie adviseur. De uitdagende aspecten van de warmtetransitie inzichtelijk en begrijpend maken voor iedereen is een voorwaarde om betrokkenen écht te kunnen verbinden aan deze transitie. Met enthousiasme draagt ze bij om duurzame warmte beschikbaar te maken voor iedereen.

Gerben Jan de Vries

Via De WarmteTransitieMakers draag ik bij aan de verduurzaming van Nederland. Met duurzame warmte kunnen we onze afhankelijk van aardgas verlagen en steeds een stapje duurzamer worden. Ik werk met veel plezier aan de ontwikkeling van nieuwe projecten en optimalisatie van bestaande projecten. Dit sluit perfect aan bij mijn passie voor techniek en duurzaamheid.

Daniel Peyron

Daniel heeft ruim 20 jaar ervaring in de energiesector, zijn kracht ligt in proces-, project- en programmamanagement. Hij combineert visie met datagedreven inzichten en is pas tevreden wanneer plannen werkelijk benut worden. Zijn ervaring maakt hem een gewaardeerde procesbegeleider en adviseur in complexe transitietrajecten.

Floris Mokveld

Realiseren wat je belooft, dat is waar Floris voor staat. Hij werkt aan een toekomst waar bewoners zelf hun energieproductie in de hand kunnen nemen samen met burgercoöperaties.

Wilma van de Poll

Wilma kent de wereld van overheden en NGO´s door en door. Zij is een betrokken en enthousiast projectmanager met veel ervaring in stakeholdermanagement. Haar aanpak is resultaatgericht en pragmatisch waarbij ze investeert in het ontwikkelen van relaties.

Hans Elward

Hans is jaren actief geweest in de energietechniek in projecten, beheer en onderhoud. In de industrie en bij de landelijk netbeheerder heeft Hans veel kennis en ervaring opgedaan bij complexe opdrachten. Analytisch, onafhankelijk en betrokken zet hij deze nu in voor de lokale warmte opgave in het Noorden.

Pieter Siekman

Met beide benen stevig in de praktijk, met het hart bij de lokale opgave, dat is Pieter. Een bescheiden maar bevlogen expert met de focus op het praktisch uitvoerbaar maken van de warmtetransitie.

Mechtild Linssen

Met een rijk verleden in sociale transformatie treedt Mechtild de wereld tegemoet. Ze heeft een voorliefde voor wijken met maatschappelijke uitdaging. Mechtild gaat een echte verbinding aan met mensen in een buurtinclusief warmtetransitieproces.

Boaz Boerman

De passie van Boaz ligt bij het in de kracht zetten en ontwikkelen van mensen. Bij De WarmteTransitieMakers werken mensen met enorm veel passie, enthousiasme en heel veel talent. Voor Boaz de uitdagende en mooie taak om er voor hen allemaal te zijn en er voor te zorgen dat we met elkaar een stap verder komen.

Voor hem voelt het werken binnen de warmtetransitie als een hele logische stap, die bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van onze aarde.

Lisa van der Ham

Als financieel medewerker draagt Lisa bij aan de algehele financiële administratie binnen De WarmteTransitieMakers. Onder andere zorgt ze voor een prettige afhandeling voor de klant rondom de betalingen van onze diensten. Een snelle en adequate afhandeling met oog voor detail zijn voor haar van belang.

Het is een afwisselende en breed georiënteerde functie die Lisa met veel plezier vervul. De WarmteTransitieMakers is een bevlogen bedrijf, waarbij korte lijnen de spil van het bedrijf zijn. Er is ruimte voor ontwikkeling en groei wat het personeel gedreven houdt. De kwaliteit die De WarmteTransitieMakers uitstraalt is het oog hebben voor de klant én de warmtetransitie. Ze heeft het hier dan ook erg naar haar zin.

De WarmteTransitieMakers maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina.

Privacy- en cookiebeleid | Sluiten
Instellingen