6 belangrijke veranderingen in 2024 rondom tarieven en subsidies van energie

6 belangrijke veranderingen in 2024 rondom tarieven en subsidies van energie

6 belangrijke veranderingen in 2024 rondom tarieven en subsidies van energie

Voor niets gaat de zon op, dat geldt ook in de warmtewereld. Belangrijk dus om op de hoogte te zijn van de veranderingen in tarieven, budgetten, regelingen en subsidies van energie. We hebben de 6 belangrijkste veranderingen voor 2024 rondom dit thema voor je op een rij gezet.

1. Tariefwijzigingen en het Einde van het Prijsplafond

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Het nieuwe warmtetarief bedraagt €46,69 incl. btw per gigajoule (GJ), aanzienlijk lager dan het tarief van €91,90 incl. btw in 2023. Echter, met de invoering van het prijsplafond in 2023 gold een lager tarief tot 37 GJ, namelijk €47,38 per GJ. Het tarief per GJ blijft nu consistent, ongeacht het verbruik. Het vastrecht is wel verhoogd, van €549,58 naar €618,82 per jaar incl. btw.

2. Verhoogd Budget voor Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) is in 2024 een budget van 259 miljoen euro beschikbaar. Een stijging van 10 miljoen euro ten opzichte van 2023. De EIA stelt ondernemers in staat om investeringen in energiebesparende en duurzame technieken af te trekken van hun fiscale winst. De aftrek bedraagt nu 40% voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, met een minimum investeringsbedrag van €2.500 per bedrijfsmiddel.

3. Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH), oorspronkelijk gestart in mei 2020, is verlengd tot eind 2024. Deze regeling subsidieert de aansluiting van bestaande huurwoningen op een warmtenet en het verwijderen van aardgas. De subsidie omvat onder andere 30% van de aansluitbijdrage van het warmtebedrijf (maximaal €3.800 per woning) en 40% voor flankerende maatregelen zoals afsluitkosten van de netbeheerder, elektrisch koken en aanpassing van de verwarmingsinstallatie (maximaal €1.200 per woning).

4. Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is in 2024 met 40 miljoen euro verhoogd naar een totaal van 600 miljoen euro. Daaronder valt:


Aansluiting warmtenet

De subsidie voor aansluiting op het warmtenet is verhoogd naar €3.775 voor aansluitingen gerealiseerd op of na 1 januari 2024.

Subsidievereisten voor Monumenten

Voor eigenaren van monumentale panden zijn de subsidiemogelijkheden verruimd.

 • Rc-waarde van minimaal 3,5 m2K/W voor gevels/daken, wordt nu een waarde van 2,5 m2K/W gehanteerd.
 • De U-waarde van glas is nu maximaal 3,0 W/m2K (in plaats van 1,2 W/m2K), en het minimumoppervlak van glas is nu 3 m2 (in plaats van 8 m2 ).
 • Het glas mag daarbij ook als voor- of achterzetbeglazing worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam.

Bio-based Materialen

Er zijn soepelere eisen voor isolatiematerialen en een verhoogde subsidie voor bio-based materialen zoals vezelhennep en vlas. Wie hiervoor kiest, krijg een extra €1 tot €5 per m2, afhankelijk van het type isolatie. Ook deze regel geldt exclusief voor woonhuizen.

Warmtepomp Subsidies en Labelvereisten

Subsidies voor warmtepompen zijn herzien met nieuwe labelvereisten, waarbij alleen warmtepompen met een energielabel A++ of hoger in aanmerking komen. Voor warmtepompen met een energielabel A+ of lager geldt geen subsidie meer. Heeft u in 2023 een warmtepomp met een A+, of lager label gekocht? Dan komt u toch in aanmerking voor subsidie als u deze in 2024 laat installeren.

Veranderingen voor Zakelijke Gebruikers

Subsidies voor zonnepanelen zijn voor zakelijke gebruikers stopgezet. Alleen warmtepompen, zonneboilers en kleinschalige windturbines komen nog in aanmerking voor subsidie.

Aanpassingen in Zonneboiler Subsidies en Energiebelasting

De subsidie voor zonneboilers is aangepast om overstimulering te voorkomen. Zonneboilers met een oppervlakte van 5 tot en met 10 m² krijgen € 0,55 per kWh. Eerder was dit € 1,02. Zonneboilers met een oppervlakte van >10 m² krijgen € 0,28 per kWh. Eerder was dit € 0,45.

5. Energiebelasting

Ook vinden er veranderingen plaats in de energiebelasting, met een stijging voor gas en een daling voor elektriciteit, om de overstap van gas naar elektriciteit te stimuleren. In 2024 is de energiebelasting ongeveer 70,5 eurocent per m3 gas t.o.v 59 eurocent in 2023. Voor stroom is dit in 2024 13,2 eurocent per kWh t.o.v. 15,25 eurocent in 2023  (bedragen inclusief 21% btw). Tegelijkertijd krijg je een vast bedrag aan energiebelasting terug, namelijk 631,39 euro (bedrag in 2024).

6. Noodfonds voor Lage Inkomens

Het energietoeslagprogramma voor huishoudens met een laag inkomen wordt stopgezet in 2024. In plaats daarvan wordt het Tijdelijk Noodfonds Energie opnieuw geopend vanaf januari 2024 om hulp te bieden aan huishoudens met een laag inkomen die 8% van hun inkomen of meer besteden aan energie.

Mis je nog veranderingen die wel in dit rijtje thuis horen? Laat het ons weten, dan vullen we het aan.

Samen de warmtetransitie versnellen? Ik kom graag met je in contact

Advies verduurzaming woningcorporatie Talis

Advies verduurzaming woningcorporatie Talis

Advies verduurzaming woningcorporatie Talis

Talen Vastgoedonderhoud gaat in opdracht van woningcorporatie Talis 44 seniorenwoningen renoveren en verduurzamen in de gemeente Wijchen. Deze woningen zijn in 2024 toe aan planmatig onderhoud; hét natuurlijke moment om ook te verduurzamen. Het doel is om voor deze woningen een haalbaar, betaalbaar én schaalbaar aardgasvrij installatieconcept te ontwikkelen.

Een gedragen en bruikbaar energieconcept

Als WarmteTransitieMakers hebben we samen met Talen en Talis een gedragen, kant en klaar bouwkundig- en installatie-concept voor de verduurzaming van de 44 woningen van de woningcorporatie ontwikkeld. Samen met de installateur is in de eindfase van het project de geschikte warmtepomp voor de woningen gekozen. Hiermee kunnen de 44 woningen aardgasvrij worden gemaakt.

De projectaanpak

In fase 1 van dit project hebben we variantenstudies met verschillende aardgasvrije installatie concepten met elkaar vergeleken (technisch/economisch). Aan de hand van een afwegingskader zijn de kansrijke concepten hierna verder onderzocht. 

In fase 2 hebben we met een woningschouw, de woningen daarna verder in kaart gebracht (ruimte, isolatie, installaties, afgiftesysteem en aansluitmogelijkheden). Met warmteverliesberekening hebben we bepaald welk vermogen warmtepomp nodig is en of het bestaande afgiftesysteem voldoende is of aangepast moet worden. Met de door DWTM ontwikkelde gebouwtool zijn vervolgens de kansrijke warmteoplossingen financieel doorgerekend.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Moderne wijken

Kansen in Moderne Wijken

Moderne wijken

In moderne wijken liggen kansen om de stap naar een hybride warmtepomp over te slaan. Deze benutten en direct inzetten op aardgasvrij versnelt de warmtetransitie. Dit is hard nodig met zicht op een aardgasvrij Nederland in 2050.

Ontdek de kansrijke wijken in jouw regio

Moderne woningen zijn gebouwd na 1992. In Nederland zijn er hiervan 1,5 miljoen. Op de kaart hieronder kan je op een regio inzoomen en de locaties van moderne wijken zien. De groene gebieden op de kaart zijn moderne wijken die mogelijk al aardgasvrij zijn. Dit is gebaseerd op openbare data van de netbeheerders.

Moderne woningen, gebouwd na 1992, zijn goed geïsoleerd en hebben een goed ventilatiesysteem. Hierdoor zijn ze geschikt voor verwarming op lage temperatuur.

Een overstap van een cv-ketel naar een all-electric warmtepomp is daarmee mogelijk, zonder tussenstap van een hybride warmtepomp. Dat scheelt 40% CO2-uitstoot!

Daarnaast is de combinatie van een all-electric warmtepomp en zonnepanelen in de meeste gevallen over 15 jaar goedkoper dan verwarmen met een cv-ketel.

We zien echter dat bewoners van een moderne woning de overstap nog maar mondjesmaat maken. Dit komt doordat een warmtepomp een flink grotere investering vraagt en een bewoners zelf veel moeten uitzoeken. Ook is er altijd een stukje onzekerheid.

Hierin kan een gemeente een rol spelen om bewoners te ondersteunen:

 • kennis delen over wanneer een woning verwarmd kan worden met een warmtepomp,
 • inzicht geven in de kosten en baten,
 • marktaanbod organiseren,
 • ondersteunen met financieringsopties en de aanvraag daarvan,
 • afstemming zoeken met de netbeheerder.
VvE’s en besluitvorming

VvE’s en besluitvorming

VvE’s en besluitvorming

Voor gemeenten die iets willen bereiken met de woningvoorraad in appartementencomplexen of VvE’s (Vereniging van Eigenaren) met particuliere eigenaren bieden we een specifiek programma aan. Door de unieke structuur en de (veelal) gemengde samenstelling van eigenaren is besluitvorming naar verduurzaming of aardgasvrij trager en complexer dan bij eengezinswoningen of woningen van woningcorporaties.

In drie stappen naar besluitvorming in de ledenvergadering (ALV) van de VvE

Om VvE’s te verduurzamen is een goede ingang een eerste vereiste. Wie benader je? Is er een contact uit een eerder traject, is de VvE-beheerder bekend, de VvE-bestuurder of een lid van de duurzaamheidscommissie? Met de juiste vertegenwoordiger bespreken we vervolgens:

 1. De VvE in kaart
  Een inventarisatie van de situatie en bewonerswensen met  o.a:
  1. Bouwkundige staat, 
  2. (D)MJOP, 
  3. Maandelijkse bijdrage, 
  4. Verhouding eigenaar-bewoners vs. Verhuurders
  5. Soort warmtebron: individueel of collectief
  6. Enquête: wat zijn de bewonerswensen?
  7. Warmte-alternatief:  wat suggereert het warmteprogramma/de TVW of -indien aanwezig- het (Wijk)Uitvoeringsplan?
 1. Een schouw op locatie met een adviesrapport op maat
  We gaan langs op locatie. In combinatie met de ontvangen informatie in Stap 1 krijgen we een compleet beeld van de VvE. We houden rekening met de voorkeuren van de VvE en geven inzicht in de beperkingen maar vooral: mogelijkheden! Dit inclusief de financiële consequenties (kosten en opbrengsten) voor de VvE en/of de individuele eigenaar van -bijvoorbeeld- 3 scenario’s: niets doen, overgangsfase met de nadruk op isolatie, volledig aardgasvrij. En teruggerekend naar breukdeel uit de splitsingsakte en per maand. Zo wordt het voor iedereen inzichtelijk en budgettair overzichtelijk.
 1. Procesbegeleiding: richting besluitvorming in de ALV
  Na oplevering van het adviesrapport, in overleg met het VvE-bestuur en eventueel de VvE-beheerder (agenderen), volgt een toelichting in de drukbezochte ledenvergadering. Agendapunten zijn de keuzemogelijkheden en het besluit tot een vervolg. In het gunstigste geval kan dit de uitvraag zijn voor offertes bij aannemers of installateurs. In een volgende vergadering kan er gekozen worden. Op basis hiervan worden de financiële consequenties definitiever en kan er subsidie aangevraagd worden. 

* Voor VvE’s zijn er diverse subsidiemogelijkheden op onderzoek en maatregelen: SVVE en SAH (RVO.nl)

Ontzorgen, minder frustraties en een sneller proces

Ons VvE-programma kan ingezet worden om kleine- en grote VvE’s met het lastige proces van onderhoud, verduurzaming, eigenaarsbelangen, financiën, draagvlak en besluitvorming te ondersteunen. Maar ook toelichting op gemeentelijk beleid en mogelijkheden op ALV’s behoort tot de mogelijkheden: we spreken de taal van de woningeigenaren en treden op als neutrale, deskundige schakel tussen beleid en uitvoering. Het resultaat van deze aanpak: het ontzorgen van de gemeentelijke capaciteit, minder frustraties bij VvE’s en een sneller proces naar besluit en/of uitvoering.

Benieuwd wat we voor jouw gemeente en/of VvE kunnen betekenen? We komen graag met je in contact.

Meer weten over VvE’s en besluitvorming? Kom in contact

Samen aan de slag?


Niek Brinkhof
Technisch adviseur
06-39833358
niek.brinkhof@dwtm.nl

Gerben Jan de Vries
Sr. Adviseur
06 34616783
gerben.jan.de.vries@dwtm.nl

Joachim Kooijinga
Technisch adviseur
06-48407915
joachim.kooijinga@dwtm.nl Moderne wijkenaanpak

Moderne Wijkenaanpak

Moderne wijkenaanpak

Kansrijke wijken om aardgasvrij te maken

Welke wijken kunnen we het snelst helemaal aardgasvrij maken? Of anders, welke wijken zijn het minst ingewikkeld om helemaal aardgasvrij te maken? Dat is een goede vraag om na te gaan waar je als eerste energie, tijd en geld in zou willen steken om te leren hoe we een complete wijk aardgasvrij maken. Wij zien daarin twee type wijken als bijzonder kansrijk:

 1. Wijken met een warmtebron en waar je betaalbaar een warmtenet kan aanleggen.
 2. Wijken waarin woningen allemaal al goede isolatie en ventilatie hebben.

Veel CO2-uitstoot te voorkomen

Van het 2e type wijk zijn er relatief veel in Nederland. Dit zijn wijken die tussen 1993 en 2015 zijn gebouwd. Het gaat om ruim 1.5 miljoen woningen. En deze woningen hebben dus al goede isolatie meegekregen vanuit de bouwnorm. Ook is er standaard gewerkt met een centraal ventilatiesysteem. Vanaf 2005 is in steeds meer woningen tevens zeer energie-efficiënte ventilatie met warmteterugwinning aangebracht. De meeste van deze woningen vinden we terug in de zogenaamde ‘moderne wijken’. 

In de afgelopen jaren hebben we in dit type wijk verspreid over heel Nederland bekeken of we de stap naar een hybride warmtepomp kunnen overslaan. En wat blijkt? Dit is vaak erg interessante voor bewoners. Voor deze woningen is het (gerekend over een periode van 15 jaar) vaak goedkoper om te verwarmen zonder aardgas. Uiteraard kunnen deze woningen ook eenvoudig voor een hybride warmtepomp kiezen.

Echter, door deze woningen gelijk all-electric te maken verminderen we de CO2-uitstoot met maar liefst 40%. Daarbij is het ook nog de meest kosten effectieve optie voor veel moderne woningen. Stel dat we in al deze woningen de tussenstap naar een hybride warmtepomp overslaan, dan stoten 1,5 miljoen woningen dus 15 jaar lang 40% minder CO2 uit.

Gaat het dan niet vanzelf goedkomen in moderne woningen?

Je zou je kunnen afvragen of deze woningen niet vanzelf al de overstap gaan maken. Wij zien in de praktijk echter dat mensen het spannend vinden om de overstap te maken. De overstap naar een hybride warmtepomp voelt veiliger en vraagt een minder grote investering vooraf. Bovendien is de markt voor warmtepompen nog niet volwassen. Ook veel installateurs raden de overstap naar een all-electric warmtepomp niet aan, of raden het zelfs af.

Voor bewoners vraagt het heel wat werk om uit te zoeken wat een goede oplossing is voor hun woning. Ook hebben ze veel vragen: “weet ik zeker dat het warm wordt in een koude winter?” Daarmee is de kans groot dat de meeste woningen een hybride warmtepomp kiezen, met de kans dat ze daarna nog 15 jaar aardgas blijven gebruiken. Woningen die over 5 jaar een hybride warmtepomp krijgen zijn dan wellicht pas over 20 jaar aardgasvrij (rond 2045). En als we over 10 jaar nog hybride warmtepompen en nieuwe CV ketels installeren in dit type woning, dan duurt het tot circa 2050 voordat alle woningen aardgasvrij worden.

Kortom, als we in dit soort wijken eerder aardgasvrij willen worden, moeten er voor zorgen dat mensen de tussenstap naar een hybride warmtepomp gaan overslaan. En dat gaat niet vanzelf.

Wijkaanpak werkt juist in de moderne wijken

Uit onze eerste ervaringen zien we dat de wijkaanpak echt kansen biedt om de overstap naar aardgasvrij te versnellen. Samen met lokale installateurs zorgen we voor een concreet en compleet aanbod. Daarnaast zorgen we voor goed advies en een directe koppeling naar uitvoerende partijen. De bewoner kiest, maar hoeft niet zelf het wiel uit te vinden en krijgt snel inzicht in welke opties en aanbieders er zijn. De zoektocht voor bewoners wordt zo eenvoudig en kort en het voortraject voor installateurs wordt ook minder bewerkelijk. Kortom, een wijkaanpak gericht op ontzorgen, realisatie en een blijvend lage energierekening en hogere woningwaarde.*

Onze eerste ervaringen zijn erg positief. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over onze moderne wijkenaanpak? Neem vrijblijvend contact met ons op.

In deze video beschrijven we uitgebreid de aanpak:

Kansrijke buurten in jouw gemeente

Benieuwd welke buurten in jouw gemeente kunnen profiteren van deze aanpak? Bekijk het op de kaart

Kom in contact

Kom in contact

Vul de gemeentenaam in en zie direct in welke buurten deze aanpak kansrijk is

* Vanaf het moment van in bedrijf stellen van de full-electric warmtepomp beschik je over een gasloze woning, met een lagere maandelijkse energierekening. Daarmee neemt je woningwaarde minimaal € 15.000 toe, in de huidige en toekomstige markt waarin een duurzaam huis een grote pre is voor kopers. (bron: nuvanhetgas.com)

Samen aan de slag?


Daniël Langereis
Adviseur
06 34 61 67 85
daniel.langereis@dwtm.nl

Franca Majoor
Jr. Adviseur
+31634185690
franca.majoor@dwtm.nl

Augusta Goedhart
Sr. Adviseur
06-39833233
augusta.goedhart@dwtm.nl Vacature Energiecoach
Vacature Energiecoach

Vacature Energiecoach

Speel een cruciale rol in de warmtetransitie

  16 uur  Team: Strategie en beleid

Als Energiecoach bij de WarmteTransitieMakers speel je een cruciale rol in onze missie om duurzame warmte voor iedereen te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van woningopnames en woninginventarisaties, met als doel wijken aardgasvrij te maken.

Als energiecoach heb je een passie voor verduurzaming en ben je onderdeel van een multidisciplinair projectteam. Je bent verantwoordelijk voor het stroomlijnen van operationele processen, en het overtuigen en informeren van alle betrokken partijen, waaronder bewoners en installateurs. Bovendien wordt van jou verwacht dat je workshops en presentaties kunt geven om de gemeentelijke visie op verduurzaming uit te dragen.

Kernverantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van woningopnames en inventarisaties gericht op het aardgasvrij maken van wijken;
 • Adviseren en in gesprek gaan met bewoners, als ook presentaties geven,  samenwerking met inwoners en evt. gemeenten;
 • Effectieve opbouwen van samenwerking, onderhouden van relaties en communicatie met installateurs;
 • Informeren en overtuigen van betrokken partijen, zoals de gemeente en buurtinitiatieven, inclusief het creëren van vertrouwen en daarmee overwinnen van weerstand;
 • Verzorgen van workshops en presentaties over verduurzaming.

Solliciteer als Energiecoach

Wat zijn je kwaliteiten?

 • MBO / HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 2-3 jaar aantoonbare ervaring in installatietechniek en/of verduurzaming van woningen/gebouwen;
 • Ervaring met het leiden van groepen en het begeleiden van stakeholders naar een gemeenschappelijk doel;
 • Ondernemerschap, gevoel van eigenaarschap, en klantgerichtheid;
 • Kennis van wijkprocessen is een pré;
 • Sociaal vaardig met technisch inzicht en affiniteit met duurzaamheid.

Wat krijg je van ons?

 • Een arbeidsovereenkomst voor minimaal 16 uur per week, met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een salaris op basis van een fulltime dienstverband; tussen de €3.000,- en €3.950,-, afhankelijk van je ervaring en kennis;
 • Een breed scala aan duurzame vervoersmogelijkheden en uitstekende pensioenvoorzieningen;
 • Interne vakopleidingen en een ruim opleidingsbudget;
 • Een energiek team, dagelijkse lunch, en toegang tot de sportschool;
 • 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband.

Wie zijn de WarmteTransitieMakers?

Wij zijn een ondernemende club mensen met één missie: duurzame warmte voor iedereen! Daarbij begeleiden we overheden om gebieden aardgasvrij te maken. Dat doen we actiegericht: geen rapport op de stapel, maar gesprekken met belanghebbenden om te komen tot een uitvoerbaar plan. Daarnaast delen we graag onze kennis zodat niet overal het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Bij de WarmteTransitieMakers maak je deel uit van een inspirerend team van vooraanstaande professionals met grensverleggende opdrachten.

Ben je op zoek naar een baan met vrijheid, doorgroeimogelijkheden, waardering en bijpassende verantwoordelijkheden? Neem voor verdere vragen contact op met Nordin Makhloufi (HR manager) via nordin.makhloufi@dwtm.nl of via 06-38 666 033.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Team verdeling binnen de organisatie

Volle breedte begin

Volle breedte einde

Benieuwd naar jouw sollicitatieprocedure?

Na het sturen van je cv en eventueel een motivatiebrief nemen we contact met je op. Blijkt er een goede match te zijn, dan vindt er op ons kantoor een eerste gesprek plaats met je toekomstige teamlead, collega’s en de directeur. Wanneer wij enthousiast zijn en ook jij niet kan wachten met de start van je nieuwe uitdaging, ga je in gesprek over een contract.

Bij De WarmteTransitieMakers vinden we diversiteit en inclusie belangrijk, het maakt samenwerken leuker en het resultaat wordt er vaak beter van. Wat jouw achtergrond of levensovertuiging is, maakt dan ook niet uit: we zijn vooral benieuwd naar jouw visie op de functie van adviseur aardgasvrije wijken.

Volle breedte begin

Volle breedte einde

Voordelen die wij jou bieden

Veel gezamenlijke (sport) activiteiten, een abonnement bij de gym op onze campus en dagelijks een uitgebreide lunch op kantoor

Persoonlijke aandacht, waardering en betrokkenheid van al je collega’s

Jaarlijks opleidingsbudget, studiedagen en doorgroei mogelijkheden

Duurzaam mobiliteitsplan om bij te dragen aan de vermindering van fossiele uitstoot. We vergoeden: OV reiskosten , Swapfiets en het rijden van een elektrische auto/deelvervoer

Vragen over deze vacature? Ik kom graag met je in contact!

Een succesvol energieloket voor U10

Een succesvol energieloket voor U10

Een succesvol energieloket voor U10

Voor U10 zijn wij aan de slag gegaan als projectleider voor het energieloket jouwhuisslimmer.nl. U10 is een samenwerkingsorganisatie van verschillende gemeenten en de provincie Utrecht. Leuk om dicht bij huis aan de slag te gaan met de warmtetransitie!

Jouwhuisslimmer.nl

Het energieloket jouwhuisslimmer.nl geeft per gemeente advies en informatie over verschillende onderwerpen die te maken hebben met het verduurzamen van je woning. Om van het energieloket een succesvol platform te maken hebben we gewerkt aan de logische, gebruiksvriendelijke indeling en de daarbij passende functionaliteiten. De technische uitwerking hiervan lag bij de platformbeheerder. Daarnaast hebben we vanuit onze aansturende rol gezorgd dat het energieloket gevuld is met de juiste content op de juiste plaats.

Gemakkelijk en overzichtelijk de juiste informatie vinden

De grootste uitdaging in dit project was het blijven denken vanuit de consument: hoe krijgen zij zo gemakkelijk en overzichtelijk mogelijk de informatie die hen verder helpt? Welke informatie is er nodig en in welke volgorde is dat logisch? Tijdens dit proces hebben we geleerd over hoe het nog beter kan: namelijk het inrichten van een platform met persoonlijke pagina over jou woning.

Als inwoner en gemeente – geanonimiseerd – een gedeeld inzicht hebben in geschiedenis en kansen voor maatregelen, kan de gemeente nog veel klantgerichter te werk gaan. Bijvoorbeeld met gerichte subsidieverstrekking en het organiseren van collectieve inkoop. Service en informatievoorziening kunnen op deze manier beter aansluiten bij de bewoner, die zelf minder ver hoeft te zoeken.

Thuiswedstrijd voor de warmtetransitie

Mooi om voor “onze” regio een meer inwoners- en communicatiegerichte opdracht uit te voeren. Een soort thuiswedstrijd voor het versnellen van de warmtetransitie. Maar ook extra spannend: het Utrechts energieloket is het loket waar de helft van onze eigen collega’s terecht kan met vragen.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Plan Activeren en Ontzorgen voor de gemeente Haarlem

Plan Activeren en Ontzorgen voor de gemeente Haarlem

Plan Activeren en Ontzorgen voor de gemeente Haarlem

Woningeigenaren zo veel mogelijk ontzorgen

De Rijksoverheid heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het isoleren van koopwoningen met een slecht energielabel en een minder dan gemiddelde WOZ-waarde (gemiddelde van de gemeente). De gemeente Haarlem vult deze subsidie zodanig aan dat er een aantrekkelijk aanbod is voor de woningeigenaren om tot actie over te gaan. Daarnaast wil de gemeente woningeigenaren die aan de voorwaarde voor de subsidie voldoen, zo veel mogelijk ontzorgen zodat de kans dat ze deelnemen groter wordt.

In het kader van het Nationaal Isolatie Plan hebben we voor de gemeente Haarlem een draaiboek gemaakt voor de isolatie aanpak voor de bepaalde prioriteitswijken. Binnen dit plan is er subsidie beschikbaar voor woningen met een slecht energielabel én een lager dan gemiddelde WOZ-waarde. De gemeente Haarlem wil in de eigen aanpak woningeigenaren activeren en zo veel mogelijk ontzorgen.

Onze aanpak: samen met specialisten buurten in beeld brengen

In dit project was het onze rol voornamelijk om te zorgen dat er een bruikbaar draaiboek ligt waar de nieuwe projectleider van de gemeente mee aan de slag kan om die buurtaanpak op isolatie aan de gang te krijgen. Ook is er een aanzet gedaan voor een programma van eisen voor de aanbesteding van een intermediair/adviseur voor duurzame woningen/energie.

Voor het opstellen van het draaiboek haalden we informatie op  bij het gemeentelijke projectteam. We begeleiden 3  werksessies (1 per stadsdeel) met mensen uit het sociaal domein en buurtverbinders die de wijken en buurten goed kennen. Ook vonden er consultatiegesprekken plaats met diverse partijen om kennis op te doen van succesfactoren.

Draaiboek als startpunt van de aanpak

Om van het draaiboek een waardevol document te maken, zijn we aan de slag gegaan vanuit de klantreis. Door ons in te leven in de bewoners en te bedenken welke behoeften er bij hen liggen. Door heel inlevend het programma van eisen op te stellen en zo de aanbesteding veel scherper neer te zetten, wordt de aanpak op de juiste manier gericht op de daadwerkelijke behoeften van bewoners. 

Het is dan ook een heel handzaam en concreet document geworden dat (met kleine aanpassingen) in andere gemeenten ook is toe te passen. Een ieder kan in één oogopslag zien wat er van hem of haar verwacht wordt om het neer te zetten. Dit is zodanig opgesteld dat er ook kan worden geleerd van de ervaringen in startwijken. Dit draaiboek kan gemakkelijk worden bijgesteld naar aanleiding van de inzichten die zijn opgedaan.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Webinar | 8 miljoen woningarrangementen

Webinar | 8 miljoen woningarrangementen

Webinar | 8 miljoen woningarrangementen

Overzicht van verduurzamingsmaatregelen en aandachtspunten bij de woningaanpak

In dit webinar nemen we je mee in een overzicht van verduurzamingsmaatregelen en aandachtspunten bij de woningaanpak. Daarmee kan je aan de slag met het verduurzamen van het woningbezit in jouw gemeente of van jouw woningcorporatie. 

Meer weten over de aandachtspunten bij de woningaanpak? Ik kom graag met je in contact

Kansrijke verwarmings-opties voor de wijk Thamerdal in de gemeente Uithoorn

Kansrijke verwarmings-opties voor de wijk Thamerdal in de gemeente Uithoorn

Kansrijke verwarmings-opties voor de wijk Thamerdal in de gemeente Uithoorn

Kansrijke warmteopties in beeld

Voor de wijk Thamerdal in de gemeente Uithoorn, wordt een ontwikkelplan opgesteld met daarin uitgangspunten en ambities vastgelegd op het gebied van o.a. stedenbouw, duurzaamheid, waterhuishouding en warmtetransitie. Daarom wordt nu voor specifiek deze wijk al concreter gekeken naar de warmteopties.

Om inzicht te krijgen in de kansrijkheid van verschillende aardgasvrije oplossingen, kijkt gemeente Uithoorn naar kansen om op korte termijn aan de slag te gaan in delen van de gemeente. Hiervoor hebben we een doorrekening gemaakt van warmteoplossingen én andere afwegingen. Zo kan er om een toekomstbestendige keuze gemaakt worden voor de warmtevoorziening in Thamerdal in het aanwijzen van een voorkeursoplossing.

Voorkeursoplossingen voor verwarmings-opties

We beantwoorden de onderzoeksvraag “Welke verwarmings-opties zijn er voor de wijk Thamerdal en is er een duidelijke voorkeur aan te wijzen?”. Om hier een goed antwoord op te geven, hebben we gebruik gemaakt van de Warmtetool en onze kennis en expertise op het gebied van warmtetechnieken. We organiseerden een aantal werkgroepen met professionele stakeholders om voortgang en aandachtspunten te bespreken.

Uit onze analyses bleek dat er geen duidelijke voorkeur aan te wijzen is. Het is nu voor de gemeente nog onduidelijk hoe ze precies verder gaan.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed helpen naar een duurzamer gebouw

Kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed hebben vaak de kennis en capaciteit niet om hun gebouwen te verduurzamen. Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed helpt ze bij het zetten van stappen naar een duurzamer gebouw.

Voor de kleine gemeenten (tot 50.000 inwoners) hebben we twee keer een succesvolle leergang georganiseerd. Elke leergang had circa 6 bijeenkomsten, waaronder een bestuurlijke bijeenkomst met alle wethouders. Tijdens de verschillende leergangen gingen we in op de technische mogelijkheden voor verduurzaming, financiën en voorbeelden van verduurzaamde gebouwen. Ook hebben de gemeenten een portefeuilleroutekaart voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed opgesteld.

Daarnaast is een waardevol netwerk tussen de gemeenten opgebouwd. Vastgoed- en duurzaamheidsambtenaren van verschillende gemeenten weten elkaar te vinden. De leergang is door gemeenten beoordeeld met gemiddeld een 8,5.

Meer weten over het ontzorgingsprogramma en de leergangen? Ik kom graag met je in contact!

Kennisevent | Aanpak aardgasvrije buurten

Kennisevent | Aanpak aardgasvrije buurten

Kennisevent | Aanpak aardgasvrije buurten

Geleerde lessen na een jaar werken aan uitvoeringsplannen

Het is tijd om te doen, tijd voor de Uitvoeringsplannen! Verschillende gemeenten zijn er al mee aan de slag, anderen staan in de startblokken. Als gemeente wil je het wiel niet opnieuw hoeven uitvinden. Daarom delen we op 1 februari tijdens verschillende korte deelsessies onze geleerde lessen, kennis en inspiratie over het opstellen van Uitvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken.

Meld je gratis aan

De deelsessies worden gegeven door verschillende experts uit het werkveld, zowel vanuit De WarmteTransitieMakers als daarbuiten. Tijdens deze middag gaan we in op o.a. onderstaande vragen:

 • Hoe kies je de beste warmteoplossing voor een buurt? Hoe geef je buurtbewoners een stem bij deze keuze?
 • Aan welke (juridische) voorwaarden moet een uitvoeringsplan voldoen? 
 • Hoe betrek je de buurt? Hoe bereik je het stille midden?
 • Hoe organiseer je met lokale installateurs een aanbod voor buurtgenoten, en maak je de overstap makkelijk?
 • Welke samenwerkingsmodellen zijn er voor de ontwikkeling van (publieke) warmtenetten? Hoe start je dit proces?
 • Hoe voorkom je dat netcongestie roet in het eten gooit?

Het programma

We starten de middag met een gezamenlijke kick-off. Hier schetsen we het grote plaatje rondom onze aanpak voor een Uitvoeringsplan en hoe de verschillende deelsessies daar onderdeel van zijn.

Ronde 1
Deelsessie | Wijkanalyse: met bewoners de beste oplossing voor de buurt kiezen
Welke warmteoplossing past het best bij de buurt? Bij die vraag spelen technische, financiële, sociale en duurzaamheidsargumenten een rol. In de gemeenten Haarlem en Buren doorlopen we dit keuzeproces samen met bewonersgroepen. De DWTM Warmtetool geeft inzicht in kosten en CO2-uitstoot, enquêtes in wat de buurt belangrijk vindt. Een bewonersgroep denkt stap voor stap mee en brengt advies uit aan hun buurtgenoten.
Deze workshop wordt begeleid door Laura van der Noort

Ronde 2
Deelsessie 1 | “Maar dat is mijn mening” – Begrijpen van de behoefte van inwoners
Vragen uit de zaal, input van meedenkers uit een werksessie. Waardevolle informatie, maar wat doen we er mee? Tijdens deze Design Thinking oefening gaan we na hoe de behoeften van inwoners invloed hebben op onze werkzaamheden. We gaan het gesprek aan met onze fictieve inwoner Jan van Tivries, luisteren naar zijn ideeën en vragen door. Zo werken we naar een bewonersgerichte aanpak.  
Deze workshop wordt begeleid door Willem Steenkamer

Deelsessie 2 | Moderne wijkaanpak
Wijken en woningen gebouwd na 1992 zijn goed geïsoleerd en hebben de ventilatie vaak op orde. Deze wijken kunnen met relatief weinig inspanningen en kosten aardgasvrij worden. Toch zien we dat er nog maar weinig aandacht is om deze wijken aardgasvrij te maken, zonde! In deze workshop vertellen we je alles over de Moderne wijkaanpak. Hiermee kunnen wijken versneld aardgasvrij worden. Bovendien helpt dit om de maandlasten van bewoners te verlagen.
Deze workshop wordt begeleid door Michiel van der Vight en Lieven Andringa (Winst uit je Woning)

Ronde 3
Deelsessie 1 | Gebouwtool: maatwerk voor elke woning
Wat komt er allemaal bij kijken als je een woning gaat verduurzamen? Wanneer is een woning klaar voor de overstap op bijvoorbeeld een warmtepomp? Wat zijn de kosten en baten en wanneer is een investering rendabel voor een bewoner? In deze workshop vertellen we je hoe we onze Gebouwtool en Aardgasvrijhuis.nl inzetten in projecten.
Deze workshop wordt begeleid door Joachim Kooijinga en Niek Brinkhof

Deelsessie 2 | Juridisch kader: Veranderende wetgeving, wat vraagt dit van gemeenten?
Er verandert veel op juridisch vlak. In deze verdiepende workshop gaan we in op de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en de borging daarvan in het stelsel van de Omgevingswet. Welke rol wordt van gemeenten gevraagd, en welke voorwaarden geven deze wetten aan het Uitvoeringsplan en de TVW 2.0?
Deze workshop wordt begeleid door Sanne Schipper (AKD)

Gezamenlijke afsluiting & borrel
Uiteraard sluiten we gezamenlijk deze middag af door inzichten te delen en ervaringen op te halen. Tot slot is er op ons kantoor een borrel om na te praten.

Praktische informatie

Op donderdag 1 februari ben je vanaf 12:45 uur van harte welkom op Campus Werkspoor in Utrecht.  Hier gaan we om 13:00 uur van start en sluiten we rond 17:00 uur af met een borrel op ons kantoor in Houtwerk.

 • Datum: 1 februari 2024
 • Tijd: 13:00 uur – 17:00
 • Locatie: Campus Werkspoor, Utrecht
 • Investering: Het evenement is gratis. Bij aanmelding rekenen we op je aanwezigheid.

In het kort:

✔️ Donderdag 1 februari 2024
✔️ Van 13:00 -17:00 uur
✔️
Campus Werkspoor in Utrecht
✔️ Gratis workshop. Na aanmelding rekenen we op je aanwezigheid.

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor deze sessie.


Laura van der Noort
Sr. Adviseur
06-39833154
laura.van.der.noort@dwtm.nl

Heb je vragen over deze workshop?

Ik kom graag met je in contact