Participatie in de warmtetransitie: zo wordt het leuker, laagdrempeliger en waardevoller
Participatie in de warmtetransitie: zo wordt het leuker, laagdrempeliger en waardevoller

Participatie in de warmtetransitie:

zo wordt het leuker, laagdrempeliger

en waardevoller

We willen inwoners meenemen in de warmtetransitie en dat is ooit begonnen met vooral informeren. Vaak wordt er een informatieavond georganiseerd, maar dat is niet altijd even aantrekkelijk. “Twee uur non-stop luisteren naar iemand die een verhaal aan het vertellen is? Dat kan leuker, laagdrempeliger en waardevoller” aldus onze participatie-adviseur Erik Mulder Smit.

Denk vanuit de doelgroep

Afhankelijk van het doel en de doelgroep zijn er verschillende manieren om mensen te bereiken en te laten participeren. “Je moet altijd goed nadenken over je doelgroep”, vindt Erik. “Als je met raadsleden spreekt willen zij het liefst informatie over thema’s waar ze invloed op hebben. Praat je met ondernemers, dan ben je veel meer bezig met verbinden. Op dezelfde manier moet je bij inwoners nadenken over wat hun zorgen en wensen zijn en daar jouw verhaal op aanpassen”.

Meer dan alleen bewoners

Het organiseren van specifieke evenementen is een vast onderdeel van onze participatie-aanpak. Voor de Gemeente Barneveld hebben we vanuit De WarmteTransitieMakers drie evenementen georganiseerd voor drie verschillende doelgroepen. Eén van de doelgroepen was het netwerk van de gemeente. “Dat waren inwoners, maar ook monteurs, biologische boeren, en andere lokale ondernemers die te maken hebben met duurzaamheid. Deze mensen wilden we samenbrengen omdat ze een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de gemeente. Gedurende het evenement zag je constant mensen gegevens uitwisselen en afspraken maken, het was erg tof om te zien!”

Voor iedereen werkzaam binnen de gemeente die meer wilde leren over duurzaamheid werd een duurzame lunch georganiseerd. Tijdens deze lunchsessie ging het niet alleen over duurzaamheid vanuit de gemeente, maar ook duurzaamheid van het lichaam (vitaliteit) en wat ze zelf kunnen doen met de verduurzaming van hun huis.

“We hebben ook een evenement speciaal voor raadsleden georganiseerd, over verschillende duurzaamheidsthema’s binnen de gemeente. Tijdens drie sessies kwam duidelijk naar voren wat de gemeente op dit moment doet rondom de duurzaamheidsthema’s en wat hun visie op de toekomst is.

Een must voor iedere gemeenteraad

Het evenement voor raadsleden is volgens Erik een must voor iedere gemeente, omdat raadsleden veel invloed hebben in het versnellen van de warmtetransitie in hun gemeente. “De raadsleden kunnen van bovenaf beleid voeren of het budget aanpassen, waardoor er meer mogelijk wordt. Je merkt tijdens het event zelf dat raadsleden niet altijd weten wat er speelt. Ze kennen de term duurzaamheid wel, maar pas aan het eind van de avond zijn ze écht op de hoogte en zien ze welke verbanden er liggen”. Door er inspirerende sessies van te maken wordt de raad zelf ook enthousiast. “Het zorgt voor bewustwording bij de raadsleden. Zelfs in een gemeente waar duurzaamheid al hoog op de agenda staat, zou bij iedere nieuwe raad zo’n avond moeten plaatsvinden”.

Het duurzaamheidsfestival

Naast deze gestructureerde evenementen wordt er voor andere gemeenten gewerkt aan duurzaamheidsfestivals. ”Dit zijn evenementen waarbij de inhoud nooit hetzelfde is. Op lokaal niveau wordt met een vooronderzoek bepaalt wat de wensen en zorgen van de inwoners zijn en hoe hierop kan worden gereageerd vanuit de gemeente. Door de juiste informatie te bieden, concrete voorbeelden te geven en de juiste experts een podium te geven kan je een boost geven aan een toekomstig wijkuitvoeringsplan of duurzaamheidscampagne.”

Op dit soort festivals vind je bijvoorbeeld een stand van een monteur met een warmtepomp waar bewoners zien hoe deze werkt en ervaren of het lawaai maakt. Ook staat de gemeente er met een informatiestand over hun beleid en energievisie of een lokale energiecoöperatie met een kaart van het gebied. “In deze eventvorm kan een inwoner alle facetten van duurzaamheid in één keer meekrijgen op een laagdrempelige manier”.

Een ander voordeel van een festival is volgens Erik de flexibiliteit die bewoners voelen. “Als het festival een hele middag duurt en bewoners even langs kunnen komen op een moment dat ze zelf kunnen bepalen, biedt dat een grotere kans op aanwezigen. Mensen willen wel participeren, maar hebben er vaak geen uren de tijd voor.”

De kracht van bewoners inzetten

De rol van De WarmteTransitieMakers in de organisatie van dit soort evenementen is afhankelijk van de wens van de gemeente of organisatie waar we voor werken. “We doen in principe alles; het opzetten, coördineren en het uitvoeren ervan. Natuurlijk moet ook de communicatie en eventuele marketing van de festivals uitgevoerd worden, ook dat kunnen wij uit handen nemen”.

In de gemeente Duiven denkt een groep enthousiaste bewoners mee over de invulling van het komende festival. “Wij kunnen natuurlijk een festival van begin tot eind organiseren, maar uiteindelijk is het fijner als een inwoner vertelt wat zij eigenlijk wil zien. Dat zorgt voor extra waarde.

Vind de juiste balans

Eén van de grote uitdagingen rondom participatie blijft dat het lastig is in te schatten hoeveel mensen er naar de georganiseerde events komen; of dit nu een informatie avond of een festival is. “Maak daarom altijd een goede afweging tussen het budget en de kans dat er minder mensen komen dan de bedoeling is”.

Ook als het gaat om de inhoud is balans belangrijk. “Als we het hebben over een duurzaamheidsfestival staat niet alleen de warmtetransitie centraal, maar ook biodiversiteit, klimaatadaptatie en dat soort dingen. Dan wordt het ineens een groot festival. Afhankelijk van het doel, is het belangrijk dat ieder thema goed vertegenwoordigd is door één of twee stands en de kern nog steeds goed overkomt”.

Als je daarentegen een event organiseert waar één onderdeel centraal staat, kunnen bezoekers dieper op het onderwerp in gaan. “Het risico is wel dat je minder mensen aanspreekt omdat het een specifieker onderwerp heeft. De balans is dus lastig te vinden en tot op zekere hoogte is er altijd een mate van onzekerheid. Goede communicatie en een solide marketingplan spelen uiteindelijk een grote rol in het succes van ieder event en de mate van participatie”.

Een sterk participatieplan maken?

9 inspirerende boeken over duurzaamheid, klimaatverandering en de warmtetransitie
9 inspirerende boeken over duurzaamheid, klimaatverandering en de warmtetransitie

9 inspirerende boeken over duurzaamheid,

klimaatverandering en de warmtetransitie

Duurzaamheid, klimaatverandering en natuurlijk de warmtetransitie houden ons dagelijks bezig, óók tijdens de zomervakantie. Een mooi moment om jou te inspireren met boeken over deze thema’s voor aan het zwembad, in de tuin en/of op het strand. Met welk boek breng jij de zomer door?

De verborgen impact

Geschreven door Babette Porcelijn

Dit boek geeft inzicht in onze impact op de planeet. Die impact vindt grotendeels plaats buiten ons zicht en is groter dan we soms denken. Als je weet waar de grootste problemen zitten, kun je pas echt effectief verduurzamen. De verborgen impact geeft inzicht en biedt houvast voor mensen die hun negatieve impact op de planeet willen ombuigen in een positieve impact.

Abdundance: The future is better than you think

Geschreven door Steven Kotler

Sinds het begin van de mensheid hebben een paar bevoorrechte mensen in schril contrast geleefd met de meerderheid. Conventionele wijsheid zegt dat deze kloof niet kan worden gedicht. Maar het gaat dicht – en snel. In Abundance beschrijven innovatiepioneer Peter H. Diamandis en bekroonde wetenschapsschrijver Steven Kotler hoe vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie, robotica, digitale fabricage, synthetische biologie en andere exponentieel groeiende technologieën ons in staat we binnenkort in staat zijn om in de basisbehoeften van elke persoon op aarde te voorzien en deze te overtreffen. Overvloed voor iedereen ligt binnen ons bereik. Door menselijke behoeften per categorie uit te splitsen – water, voedsel, energie, gezondheidszorg, onderwijs, vrijheid – stellen Diamandis en Kotler ons voor aan innovators en industriële leiders die enorme vooruitgang boeken op elk gebied.

There is no planet b

Geschreven door Mike Berners Lee

De wereld voeden, klimaatverandering, biodiversiteit, antibiotica, plastic, pandemieën – de lijst met zorgen lijkt eindeloos. Maar wat is het meest urgent en wat moeten we als eerste mee aan de slag? Moeten we allemaal vegetariër worden? Hoe kunnen we vliegen in een koolstofarme wereld? Hoe kunnen we de technologie onder controle krijgen? En, gezien de mondiale aard van de uitdagingen waarmee we nu worden geconfronteerd, wat kan ieder van ons als individuen doen?

Mike Berners Lee heeft de cijfers op een rij gezet en een koers uitgezet die vol hoop, praktisch en plezierig is. Dit is het totaalbeeld van de ecologische en economische uitdagingen van onze tijd, op één plek neergezet en getraceerd tot aan de onderliggende wortels – de vragen over hoe we leven en denken. De meest recente editie van dit boek bevat nieuw materiaal over protesten, pandemieën, bosbranden, investeringen, koolstofdoelen en natuurlijk over de centrale vraag: wat kan ik, gezien dit alles, doen?

Omarm de chaos

Geschreven door Jan Rotmans

We bevinden ons op een kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid.COVID-19. Klimaatverandering. Verlies aan biodiversiteit. Na het laatste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties kan niemand meer wegkijken. De natuur is onze levensader. Als we die bron vernietigen, vernietigen we uiteindelijk onszelf.

Hoogleraar Jan Rotmans neemt je mee in de manier waarop hij zelf naar de wereld in transitie kijkt. Dat levert een indringend boek op, dat inzicht en overzicht biedt, een hoopvol perspectief schetst voor Nederland en de wereld, en handvatten geeft om zelf in beweging te komen. Rotmans brengt het grote verhaal terug naar het menselijke niveau. Transities zijn mensenwerk. Wij kunnen de wereld nog redden en uiteindelijk onszelf. De keuze is aan ons.

Opgroeien terwijl de wereld in brand staat

Geschreven door Yvonne van Sark

Inzichten, voorbeelden en handvatten voor ouders, docenten en professionals over hoe met jongeren het gesprek aan te gaan over klimaat en een duurzame toekomst. Yvonne van Sark geeft in ‘Opgroeien terwijl de wereld in brand staat’ een stem aan de jongere generatie voor wie een duurzame toekomst noodzakelijker is dan ooit. Steeds meer jongeren maken zich druk om de opwarming van de aarde en de toestand van de natuur. Hoe kunnen ouders met hun kind het gesprek aangaan als het ineens vegetariër wordt? Hoe kunnen docenten leerlingen ondersteunen die meer aandacht willen voor duurzaamheid? In dit boek staan inzichten, voorbeelden en handvatten voor ouders, docenten en professionals over hoe met jongeren het gesprek aan te gaan, hoe van en mét ze te leren. Met portretten van jonge voorlopers op het gebied van duurzaamheid.

Het land is moe

Geschreven door Tony Judt

In Het land is moe zet Tony Judt de zaken op een rij wat betreft onze manier van leven, waar iets fundamenteel mis mee is. Wat zijn onze verworvenheden, waar hebben we die aan te danken en hoe behouden we die? Na de economische crisis bleken de zekerheden die het leven in naoorlogs Europa en Amerika bepaalden en de garantie van een basisniveau van veiligheid, stabiliteit en eerlijkheid niet meer te bestaan. Judt wijst het nihilistische individualisme van rechts af, evenals het doorgeslagen socialisme van het verleden.

Hungry city: how food shapes our life

Geschreven door Carolyn Steel

Dit boek biedt een eye-opening en provocerende kijk op de milieu- en gezondheidsproblemen rond eten in de stad. De gigantische inspanning die nodig is om dagelijks steden over de hele wereld te voeden, heeft een enorme en enorm ondergewaardeerde sociale en fysieke impact op zowel de menselijke bevolking als de planeet. Toch zijn maar weinig eters zich bewust van de processen die nodig zijn om voedsel in een metropool te brengen.

Deze originele en revolutionaire studie onderzoekt de manier waarop de moderne voedselproductie het evenwicht van het menselijk bestaan ​​heeft beschadigd. Het onthult een eeuwenoud dilemma dat de sleutel vormt tot tal van actuele problemen (waaronder obesitas), de onverbiddelijke opkomst van de supermarkten en de vernietiging van de natuurlijke wereld. Origineel en inspirerend wordt er een waarschuwing afgegeven over de verspilling en vernietiging veroorzaakt door de huidige voedselsystemen.

Onmens

Geschreven doorBas Heijne

Wat is waar – wat de feiten je vertellen of wat je wilt geloven? Wie ben je – een vrij individu, of zoek je houvast in de groep tegen de rest? Steeds beter weten we hoe de mens in elkaar steekt. We weten waarom we geneigd zijn in hokjes te denken, waarom we liever verbroederen met mensen die op ons lijken dan met vreemden. En ook hoe gemakkelijk mensen gemanipuleerd kunnen worden, via sociale media en door politici. In Mens/Onmens onderzoekt gelauwerd essayist en columnist Bas Heijne de twee grote obsessies van onze tijd: waarheid en identiteit. In een heldere stijl stelt hij de vragen waar het om gaat: hoe kunnen we solidair zijn in een wereld die steeds meer versplinterd is, waarin iedereen op zoek is naar iets groters en het algemeen belang het zo vaak aflegt tegen het eigenbelang? Mens/Onmens is een scherp, persoonlijk essay over hoe je mens kunt zijn in een gepolariseerde wereld.

De Nederlandse Aardgastransitie

Geschreven door Sven Ringelberg

Van bodemschat tot nare bijsmaak. Bij aardags denken we inmiddels  aan hoge energierekeningen, aardbevingen in Groningen en afhankelijkheid van Rusland. Ondertussen heeft iedereen wel een mening over hoe we de meer dan 7 miljoen Nederlandse woningen aardgasvrij kunnen maken. Wat ontbreekt aan de discussie is inzicht in hoe al die Nederlandse woningen ooit zijn overgeschakeld op gas.

Dit boek beschrijft de grote aardgastransitie die Nederland in de jaren 60 doormaakte. Nederland heeft met deze energietransitie iets unieks voor elkaar gekregen: binnen tien jaar tijd radicaal omschakelen van de ene naar de andere energiebron. Hoe zijn we tot deze keuze gekomen om alle Nederlandse woningen geschikt te maken voor aardgas? Hoe reageerden burgers en wat was de rol van de gemeente en Rijksoverheid?

Met een indrukwekkende propagandacampagne, duizenden kilometers leidingwerk en miljoenen vervangen apparaten, biedt de aardgastransitie van de jaren 60 waardevolle lessen voor het succes van onze huidige energietransitie. Sven Ringelberg heeft als strategisch adviseur ruime ervaring met de verduurzaming van woningen vanuit  meerdere woningcorporaties, gemeenten en is regelmatig te beluisteren als spreker op congressen.

Met welk boek breng jij de zomer door?

Traineeship warmtetransitie
Traineeship warmtetransitie

Traineeship

Warmtetransitie

Ben jij een commerciële en gedreven Young Professional en op zoek naar een succesvolle start van je carrière binnen de energietransitie?

  40 uur  Team: Ontwikkeling

Wil jij je graag snel ontwikkelen middels een ingerichte Traineeship en jouw eerste meters als Ontwikkelaar maken? Dan is ons traineeship iets voor jou!

Door de energietransitie is er de komende jaren volop werk. Genoeg projecten waar je aan kan haken en veel van kan leren. Dit doe je door mee te lopen en mee te werken met onze senior ontwikkelaars en van hen de kneepjes van het vak leren. Om een goede ontwikkelaar te worden is het belangrijk dat je vanaf ideevorming tot en met de investering betrokken bent bij een project. Je leert hoe je situaties aan moet voelen en alle stakeholders meeneemt in je verhaal om een project te ontwikkelen. Verder krijg je les in offertes en adviezen schrijven en ga je ervaring opdoen in het opstellen en managen van een volledige business case.

Wat zijn je kwaliteiten?

 • Je bent ondernemend en enorm leergierig. In dit jaar wil je alles te weten komen van de warmtetransitie;
 • Je hebt een Technische of Bedrijfskundige HBO/WO-opleiding afgerond;
 • Je hebt affiniteit met energie en warmte;
 • Je krijgt zelf enorm veel energie van het bij elkaar brengen en verbinden van diverse mensen en stakeholders;
 • Je bent klant- en resultaatgericht;
 • Je bent doortastend en laat je niet van de wijs brengen;
 • Je bent analytisch sterk en legt gemakkelijk verbanden.

Wat krijg je van ons?

 • Een leerzaam traineeship als basis voor je carrière;
 • Een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week;
 • Een bruto salaris tussen de €2.500,- tot €3.200,- (afhankelijk van je achtergrond);
 • Flexibel werken (minimaal 2 dagen op kantoor bij een fulltime aanstelling);
 • Veel aandacht voor jouw groei door een ruime keuze aan interne vakopleidingen (zowel tijdens als na je traineeship);
 • Een laptop en telefoon;
 • Een vrij te besteden opleidingsbudget ter waarde van €1.500,- op jaarbasis;
 • Dagelijks een goed verzorgde en gratis lunch op kantoor;
 • Om niet alleen je geest maar ook je lichaam fit te houden krijg je een abonnement op onze campus gym waar je samen met je collega’s onbeperkt gebruik van mag maken;
 • Mobiliteitsvergoeding;
 • 25 vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband;
 • Uitstekende pensioenvoorzieningen via Brand New Day (met de optie om extra te beleggen);
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling.

Jouw team binnen de WarmteTransitieMakers

DWTM bestaat uit 50 gedreven en enthousiaste werknemers. Jij wordt onderdeel van team Techniek. Dit team bestaat uit jonge gedreven collega’s met brede kennis van verschillende duurzame oplossingen.  

De WarmteTransitieMakers dé plek voor jou!

Enthousiast ne het lezen van de vacature? Super goed! Als bedrijf stimuleren we zelfontplooiing, initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is ook nodig in zo’n snelgroeiende en hectische omgeving.

Volle breedte begin

Volle breedte einde

Benieuwd naar jouw sollicitatieprocedure?

Na het indienen van je cv en motivatiebrief neemt onze recruiter contact met je op. Blijkt er een goede match te zijn, dan vindt er op ons kantoor een eerste gesprek plaats met Ewald Slingerland (teamlead ontwikkeling). Daarna volgt er een gesprek met één van je toekomstige collega’s en de directeur. Wanneer wij enthousiast zijn en ook jij niet kan wachten met de start van je nieuwe uitdaging ga je in gesprek met onze HR manager over een contract!

Bij de WarmteTransitieMakers staan we open voor talentvolle mensen met diverse achtergronden.

Volle breedte begin

Volle breedte einde

Voordelen die wij jou bieden

Veel gezamenlijke (sport) activiteiten, een abonnement bij de gym op onze campus en dagelijks een uitgebreide lunch op kantoor

Persoonlijke aandacht, waardering en betrokkenheid van al je collega’s

Jaarlijks opleidingsbudget, studiedagen en doorgroei mogelijkheden

Duurzaam mobiliteitsplan om bij te dragen aan de vermindering van fossiele uitstoot. We vergoeden: OV reiskosten, Swapfiets en het rijden van een elektrische auto/deelvervoer


Maria Wakili – van Heezik
Recruiter
06 38171448
maria.wakili@dwtm.nl

Solliciteer op deze vacature

Heb je vragen over de functie? Neem contact op met Maria

No Regret verduurzamingsmaatregelen
No Regret verduurzamingsmaatregelen

No Regret Verduurzamingsmaatregelen

No Regret verduurzamingsmaatregelen, je hoort ze regelmatig langskomen. Maar wat zijn deze maatregelen? En waarom zijn er, als we de term mogen geloven, geen redenen om het niet te doen? We zetten in deze blog kort op een rijtje wat je als huiseigenaar of woningcorporatie kan doen en waarom je dit zonder spijt kan doen!

Isoleren
De energierekening van een gemiddeld huis wordt steeds hoger. De gemiddelde gasprijs is enorm toegenomen en lijkt niet te gaan dalen in de voorzienbare toekomst. De maandelijkse kosten kunnen laag gehouden worden door een huis goed te isoleren. Spouwmuurisolatie, en daken en vloeren isoleren verhogen het wooncomfort én verlagen de maandelijkse rekening. Voor buurten waar nog niet bekend is of er een collectieve warmteoplossing komt of een individuele oplossing, is isoleren in beide gevallen nog steeds de eerste stap. Isolatie is daarom ook een duidelijke no regret maatregel: Na een eerste investering verdien je er maandelijks op terug, en uiteindelijk zal elk huis goed geïsoleerd moeten zijn.

Glas vervangen
Warmte verdwijnt niet alleen via muren en daken. Een grote boosdoener zijn de ramen van het huis. Een gemiddelde hoekwoning heeft 24 m2 glas. Door enkel glas te vervangen voor HR++ glas, zie je een besparing van zo’n 500m3 gas per jaar terug. Met de huidige gasprijzen bespaart dit tot zo’n €1500 per jaar! Dat betekent dat de kosten voor het vervangen van deze ramen binnen twee jaar tijd terugverdiend is. Financiële redenen daargelaten brengt het natuurlijk ook een verhoogd wooncomfort met zich mee, met minder tocht en geluidsoverlast. Nog zo’n maatregel waar je alleen maar blij van kunt worden.

Voor huurders
Vaak zien we dat de bovenstaande maatregelen al gauw worden uitgevoerd door huiseigenaren. Er is immers geen reden om deze maatregelen niet uit te voeren, en hoe eerder men goed isoleert en glas vervangt, hoe sneller men gaat verdienen. Voor huurders is het vaak wachten op de woningcoöperatie of particuliere verhuurder, en zelfs dan zien we dat het lastig kan zijn voor huurders om inzicht te krijgen in de verandering van kosten. De verduurzaming van een woning zorgt vaak voor hogere maandlasten bij de huurder, maar voor de gemiddelde gebruiker liggen de maandelijkse kosten aanzienlijke lager door de verlaagde energierekening. Netto zal een huurder dus ook vooruit gaan op deze maatregelen, en is het voor hen ook een no brainer!

Bewustwording
Bewuster omgaan met energie voorkomt verspilling, zorgt tegelijkertijd voor mogelijk forse besparingen én kost  niet meer dan het aanpassen van gedrag en kleine investeringen. Denk aan LED verlichting en een waterbesparende douchekop. Dit levert vaak meer op dan je denkt. Energiecoaches en communicatie vanuit gemeenten en/of woningcorporaties kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Kortom, er valt veel te halen met maatregelen die hoe dan ook plaats moeten vinden. Hoe eerder bewoners en eigenaren hiermee aan de slag gaan, hoe beter voor henzelf én voor het klimaat!

Bewoners in jouw gemeente tot actie over laten gaan?

Brochure uitvoeringsorganisaties
Brochure uitvoeringsorganisaties

Download hier
de brochure

 

Lees meer over onze aanpak

In deze brochure lees je meer over

✓ De vier fasen van de cyclisch lerende uitvoeringsorganisatie;

 • Opstarten en bijsturen,
 • Doorontwikkeling,
 • Cyclisch leertraject,
 • Implementatie.

✓ De bouwblokken van een samenhangend uitvoeringsprogramma;

 • Collectieve inkoopacties,
 • Wijkuitvoeringsplannen,
 • Woningadvies,
 • Bewonersinitiatieven,
 • Lokale uitvoeringskracht,
 • Doorontwikkeling infrastructuur.

Download de brochure

Beleidsadvies en uitvoering warmtetransitie in de gemeente Barneveld
Beleidsadvies en uitvoering warmtetransitie in de gemeente Barneveld

Beleidsadvies en uitvoering warmtetransitie in de gemeente Barneveld

Gemeente Barneveld is van start met de verschillende uitvoeringsprogramma’s in de warmtetransitie

In de warmtevisie van Barneveld is een uitvoeringsstrategie opgesteld. Nu  moeten de vervolgstappen gezet worden. Vanaf januari 2022 is de gemeente Barneveld van start gegaan met de verschillende uitvoeringsprogramma’s. Eén van de programma’s is de gemeente brede isoleer- en bespaar campagne.

Het idee

Aan de slag gaan met de woning om te verduurzamen, stapje voor stapje, dat is het idee.  Veel mensen doen al wel wat, maar er liggen  nog veel kansen om energie te besparen én de energierekening te verlagen.  Met een gemeente brede campagne kunnen  zoveel mogelijk mensen worden bereikt.

Laagdrempelige beschikbaarheid

Vanuit de WarmteTransitieMakers zetten we in op laagdrempelige beschikbaarheid van de informatie die mensen nodig hebben om stappen te maken.  De gemeente Barneveld heeft een  eigen duurzaamheidswebsite: het energieloket.  Daarop staat veel goede informatie.  Er zijn echter mensen die je veel beter bereikt door het gesprek aan te gaan . Daarom organiseren we in Barneveld  tussen april 2022 en juni 2023 een aantal evenementen . Evenementen voor professionele partijen maar ook een evenement voor de inwoners per dorpskern.

We zijn begonnen met het netwerkevenement. Tijdens dit evenement kwamen verschillende inwoners en betrokkenen uit gemeente Barneveld bij elkaar in het gemeentehuis.  De gemeenschappelijke deler: bezig zijn met/interesse hebben in duurzaamheid. Uiteraard waren er duurzame hapjes en drankjes. En was Meike, onze ervaren voorzitter en spreker, de gastvrouw van de avond.

Het tweede evenement was een duurzame lunch. Deze werd intern georganiseerd voor de gemeente. Werknemers van elke branche werden uitgenodigd voor drie rondes aan presentaties over een duurzame gemeente, vitaliteit (duurzaam voor jezelf) en duurzame stappen die je voor je eigen huis kunt nemen. Bij elke ronde werd een duurzaam broodje of snack geserveerd.

Het derde evenement was getiteld “duurzame ontmoeting”. Het doel was het samenbrengen van alle duurzame werkzaamheden met de gemeenteraad. Door het presenteren van zes onderwerpen in korte presentaties met aansluitende praatsessies kon er veel gedeeld worden in weinig tijd. In de pauzes werd er door de catering een fantastisch buffet geserveerd en was er gelegenheid voor meer deelmogelijkheden door ontworpen posters met meer duurzame thema’s die in de gemeente plaatsvonden.

Een mooie basis is gelegd

Er waren veel enthousiaste reacties: goed om eens mensen te leren kennen die ook bezig zijn met het onderwerp.  Bestaande relaties werden versterkt en samenwerkingen gesmeed.

Een mooie basis van enthousiaste mensen in gemeente Barneveld is gelegd of versterkt. Per september gaan we per dorp in gesprek met inwoners, zo werkt Barneveld verder aan het verstevigen van deze basis. Want we hebben elkaar allemaal nodig de komende jaren.

Het duurzaamheidsteam van Barneveld heeft een aantal evenementen in haar portfolio voor toekomstige jaren. Zij verwachten deze nog veel te willen in te zetten.

4 manieren voor gemeenten om de beperkte capaciteit in de energietransitie vorm te geven
4 manieren voor gemeenten om de beperkte capaciteit in de energietransitie vorm te geven

4 manieren voor gemeenten om de beperkte capaciteit in de energietransitie vorm te geven

Begin deze maand deelden wij op LinkedIn een poll met de vraag welke uitdagingen professionals in de warmtetransitie op dit moment ervaren. Het gebrek aan capaciteit kwam als grootste uitdaging naar voren. Een steeds groter wordend probleem, gezien het feit dat de taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten en provincies ook nog steeds in omvang toenemen.

Uit het onderzoek ‘Gemeentelijke bestuurskracht en de energietransitie’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (2019) blijkt dat gemeenten gemiddeld genomen tussen de 9 FTE (klein) en 40 FTE (groot) nodig hebben bij het uitvoeren van de duurzame plannen. Het kabinet maakt hier middelen voor vrij, maar dat betekent helaas nog niet dat het capaciteitsprobleem is opgelost. En zonder capaciteit geen beweging in de warmtetransitie.

1. De kracht van bewoners

Bewoners spelen een belangrijke rol in het succes van de warmtetransitie. Bewonersinitiatieven zijn dan ook bijzonder waardevol. De meeste bewonersinitiatieven houden zich op dit moment nog bezig met het opwekken van duurzame energie en de verdeling hiervan binnen de eigen groep. Er zijn ook initiatieven waar bewoners zich juist inzetten om bewustwording te creëren over de energietransitie en energiebesparing. Deze coöperaties zoeken vaak zelf de samenwerking met de gemeente op.

Kies voor een slimme aanpak. Focus niet alle energie op de protestgroepen of algemene communicatie richting een groot publiek. Door in gesprek te gaan met een aantal sleutelfiguren in de wijk en hen te faciliteren, kan er snel impact gemaakt worden.

Advies over een slimme aanpak? Susanne Laven denkt graag met je mee!

2. Kennis vernieuwen en verbreden

De beleidsmedewerkers die zich binnen een gemeente bezighouden met de energietransitie zijn inhoudelijk veelal op zichzelf aangewezen. Voor medewerkers die net van start gaan in de warmtetransitie ligt er helemaal een enorme uitdaging. Vooral op technisch en juridisch vlak is er soms specifieke behoefte aan kennis. Ook valt er nog veel winst te behalen als het gaat om de klantreis, participatie en bewustwording bij bewoners. Met de juiste knowhow aan de slag kan al in slechts een aantal opleidingsdagen. Investeer in medewerkers en leid ze vanaf het begin goed op voor een effectiever resultaat. Bijvoorbeeld met de opleiding ‘Professional in de warmtetransitie’ van het Nederlands Instituut voor de Warmtetransitie.

3. Sla de handen ineen

De energietransitie succesvol vormgeven vraagt om verschillende specialismen. Denk aan de inzet van medewerkers rondom communicatie, het sociaal domein, omgevingsmanagement, bouwkundige kennis, financiële kennis en het secretariaat. Om te voorkomen dat verschillende gemeenten onderling concurreren om de juiste medewerker binnen te halen is samenwerken absoluut noodzakelijk.  Connecties met duurzaamheidsprofessionals uit andere gemeenten en provincies die dezelfde uitdagingen ervaren en eigenschappen delen, kunnen zorgen voor een waardevolle samenwerking. Het delen van kennis en informatie voorkomt dat iedere gemeente het wiel opnieuw moet uitvinden. 

Op zoek naar specialisten? Onze professionals kunnen voor jullie aan de slag! Meer informatie over de mogelijkheden? Kom in contact met onze recruiter Maria Wakili

4. Gedeelde verantwoordelijkheid met verschillende stakeholders

Naast de samenwerking met overheden, biedt ook het samenwerken met andere stakeholders als netbeheerders, ondernemersverenigingen, woningcorporaties en energiecoöperaties kansen. Veel woningcorporaties voeren bijvoorbeeld, in samenwerking met de gemeenten, al actief beleid om hun vastgoed te verduurzamen. De gemaakte afspraken zorgen voor een gedeelde verantwoordelijkheid van de uitvoering en dus minder druk op de capaciteit vanuit de gemeente.

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?

Max Vroomen

Max werkt hard om in elke situatie de beste oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee kan zijn. Hij heeft in 2021 de bachelor Werktuigbouwkunde afgerond aan de Technische Universiteit Eindhoven met een specialisatie in energiesystemen. Met deze technische kennis wil hij zijn steentje bijdragen in de warmtetransitie. Bij De WarmteTransitieMakers heeft hij een bedrijf gevonden die de belangrijke problemen aan durft te pakken en werkt aan een betere toekomst.

Wat is een warmtepomp en hoe werkt het?
Wat is een warmtepomp en hoe werkt het?

4 manieren voor gemeenten om de beperkte capaciteit in de energietransitie vorm te geven

Als alternatief voor een cv-ketel wordt er steeds meer gesproken over een warmtepomp. De overheid werkt zelfs aan wetgeving om vanaf 2026 bij vervanging van de cv-ketel een warmtepomp te verplichten. Maar wat is een warmtepomp precies en welke soorten zijn er?

Wat is een warmtepomp?

Het is eigenlijk vrij simpel: een warmtepomp pompt warmte. Het is een systeem dat gratis energie uit de buitenlucht onttrekt. Deze energie kan gebruikt worden voor het verwarmen of koelen van een gebouw. Een koelkast of airco werkt op een vergelijkbare manier: ze pompen de warme lucht naar buiten zodat de temperatuur daalt. Een warmtepomp gebruikt elektriciteit om de warmte uit de buitenlucht te halen. Dit gebeurt op een energie-efficiëntie manier waardoor een stuk minder wordt verbruikt dan bij elektrisch verwarmen zonder warmtepomp.

Een warmtepomp bestaat meestal uit een binnen- en een buitendeel. Het binnen deel lijkt op een cv-ketel. Bij een hybride warmtepomp is het binnen deel ongeveer net zo groot als de ketel. Bij alle andere opties heb je ook een boilervat nodig voor het tapwater. Samen zijn de boiler en het binnen deel ongeveer even groot als een grote koelkast. Het buiten deel lijkt op een grote airco.  

Welke soorten warmtepompen zijn er?

Er zijn een aantal verschillende soorten warmtepompen. Afhankelijk van de situatie en de ruimte voor de warmtepomp, kan een specifiek type voor jouw woning het meest geschikt zijn.

Volledig elektrische warmtepomp (all-electric)

Om een huis te voorzien van warm water en verwarming, haalt een volledig elektrische warmtepomp de warmte uit de lucht of de bodem. Een deel van de installatie bevindt zich dus ook buiten het huis om dit te kunnen doen. Anders dan bij een cv-ketel kan de all-eletric warmtepomp niet in één keer voldoende warm water afleveren. Er is daarom een boiler nodig waarin het warme water opgeslagen wordt. Er is binnen ruimte nodig voor het binnendeel van de warmtepomp en de boiler, buiten is er ruimte nodig voor het buitendeel.

Bij de keuze voor een all-electric warmtepomp is het belangrijk dat je huis goed geïsoleerd is en het verwarmingssysteem op lage temperatuur kan werken. De meeste eengezinswoningen met energielabel B zijn nu al klaar voor een volledig elektrische warmtepomp. In combinatie met zonnepanelen om de elektriciteit op te wekken voor de warmtepomp kan dit systeem volledig duurzaam werken.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp bestaat uit de combinatie van een (lucht)warmtepomp en een cv-ketel. Dit type warmtepomp neemt het grootste deel van het jaar het werk op zich om jouw huis van verwarming en warm water te voorzien. Alleen tijdens koude dagen komt de warmte vanuit de gasketel. Met een hybride warmtepomp zet je dus een goede stap in verduurzaming, maar je bent nog wel aangesloten op gas.

De hybride warmtepomp is in Nederland een interessante optie om het aardgasverbruik te verlagen, mede omdat deze makkelijk gecombineerd kan worden met het bestaande cv-systeem. In bijna ieder huis is een hybride warmtepomp toepasbaar én je hoeft hier, in vergelijking met een all-electric warmtepomp, geen lage temperatuurverwarming voor te hebben. Goede isolatie is overigens altijd aan te raden.

Lucht/water warmtepomp

Bijna alle hybride warmtepompen zijn lucht/water-warmtepompen. Dit type warmtepomp onttrekt het hele jaar door warmte uit de omgevingslucht, buitenlucht of ventilatielucht. Het water in je cv stroomt naar de radiatoren/vloerverwarming en verwarmt uiteindelijk het huis.

Bodem/water-warmtepomp

Via buizen in de grond wordt er warmte uit de bodem naar boven gepompt door de bodem/water-warmtepomp. De warmtebron van dit systeem wordt een gesloten bron of gesloten lus genoemd. Een bodem/water-warmtepomp is wat duurder dan een lucht/water-warmtepomp, vanwege de complexiteit van de aanleg van de bron. Maar deze warmtepomp werkt wel efficiënter.

Lucht/lucht-warmtepomp

De lucht/lucht warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht om een gebouw mee te verwarmen via plafond- en wandunits. Dit type warmtepomp kan als minder comfortabel ervaren worden vergeleken met andere warmtepomp types. De constante luchtstroom kan namelijk voor een tocht- of trekervaring zorgen.

Lucht-lucht warmtepompen worden in Nederland praktisch niet toegepast in woningen, omdat 99% van de woningen een verwarmingssysteem hebben met water erin (radiatoren of vloerverwarming). Dan is het logischer om een lucht-water warmtepomp te installeren. Een lucht-lucht warmtepomp kan wel een optie zijn voor bijvoorbeeld een vakantiehuisje zonder radiatoren/vloerverwarming en het wordt ook weleens toegepast in utiliteiten.

Water/water-warmtepomp

Een water/water warmtepomp is, in vergelijking met de andere warmtepompen, een collectiefsysteem. Dat betekent dat je dit niet voor alléén je eigen woning kunt inzetten. Dit type warmtepomp haalt water uit een collectieve bron en zet dit om in warmte. Dit is een duur systeem en is vooral interessant voor een groep woningen of een bedrijfspand.


Michiel van der Vight
Sr. Adviseur / eigenaar
06-11006125
michiel.van.der.vight@dwtm.nl

Benieuwd naar onze aanpak?

Ik kom graag met je in contact!

Bedankt voor je interesse!
Bedankt voor je interesse!

Bedankt voor je interesse!

Je ontvangt de brochure binnen enkele minuten per mail.


Michiel van der Vight
Sr. Adviseur / eigenaar
06-11006125
michiel.van.der.vight@dwtm.nl

Heb je vragen over de brochure of wil je gelijk in gesprek?

Ik kom graag met je in contact!

Susanne Laven

Susanne heeft jarenlange ervaring met verschillende communicatievraagstukken en het organiseren van bijeenkomsten. Daarin brengt ze uiteenlopende partijen bij elkaar, krijgt de neuzen dezelfde kant op en heeft respect voor de verschillende meningen en opvattingen die er altijd binnen groepen leven. Ze heeft bodemkunde met een minor in communicatie gestudeerd en lang als projectleider en procesbegeleider gewerkt op de communicatie- en marketingafdeling van Wageningen University & Research. Omdat ze graag een directere impact wilde maken op verduurzaming, werkt ze nu bij de WarmteTransitieMakers als senior adviseur participatie & communicatie. Daarnaast zit ze midden in de verduurzaming van haar eigen woning en kan dus ook meepraten uit eigen ervaring.

De (hybride) warmtepomp biedt kansen om rendabel je huis duurzaam te verwarmen
De (hybride) warmtepomp biedt kansen om rendabel je huis duurzaam te verwarmen

De (hybride) warmtepomp biedt kansen om rendabel je huis duurzaam te verwarmen

Het kabinet bereidt regelgeving voor waarbij vanaf 2026 je niet meer alleen je cv-ketel mag vervangen, maar ook moet kijken naar duurzame alternatieven. Als je gasketel aan vervanging toe is, loont het om nu al te onderzoeken welke duurzame manier van verwarmen voor jouw huis interessant is. Een (hybride) warmtepomp kan hier uitkomst bieden.

Uitzonderingen

Met het verder uitwerken van de regelgeving wordt er ook gewerkt aan een uitzonderingsmogelijkheid voor huizen die niet geschikt zijn voor een warmtepomp. “Die uitzondering komt er ook voor woningen waar een duurzaam alternatief zich echt niet terugverdient. Bijvoorbeeld omdat er te veel aan de woning verandert moet worden. Toch zal er voor iedere woning een goede manier zijn om deze duurzaam te verwarmen”, is te lezen in de gepubliceerde FAQ van de Rijksoverheid .

Een (hybride) warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een kleine elektrische warmtepomp die parallel naast je cv-ketel wordt geplaatst. Dit is één van die duurzame alternatieven en bespaart direct zo’n 60% op je gasverbruik. De cv-ketel springt enkel nog bij op koude dagen en zorgt voor warm water in de badkamer en keuken.

Bij de installatie van een warmtepomp is het wel van belang dat je huis voorzien is van goede spouw-, vloer- en dakisolatie en dubbel glas. Voor het gebruik van een hybride warmtepomp zijn op dit moment al heel veel huizen geschikt zonder extra te hoeven isoleren. Bij optimale isolatie kun je ook direct kiezen voor een meer krachtige (elektrische) warmtepomp.

Aansluiting op een warmtenet

Een ander alternatief voor een cv-ketel is het aansluiten van je huis op een collectief warmtenet in de wijk. Ook bekend als stads- of blokverwarming. Vanuit een plaatselijke warmtebron, bijvoorbeeld vanuit aardwarmte of restwarmte uit de industrie, wordt er warm water door de leidingen aangevoerd naar jouw woning. Dit zorgt voor warmte (voor je verwarming) en warm water. Als je huis is aangesloten op een warmtenet heb je geen cv-ketel en geen gasaansluiting meer nodig.

Als het aanleggen van het warmtenet op redelijk korte termijn gepland staat, hoeft er niet overgestapt te worden op een warmtepomp. Voor de middellange termijn bestaan er ook mogelijkheden om je nieuwe cv-ketel en warmtepomp tijdelijk te huren.

Overheidssubsidie voor de aanschaf van een warmtepomp

Tot 2030 verstrekt het kabinet 150 miljoen euro subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp. Daarmee dalen de aanschafkosten met minimaal 30%. Het overige deel vraagt om een kleine investering die in 5 tot 10 jaar wordt terugverdiend. Er zijn goedkope, vaak renteloze leningen om deze investering te bekostigen. Zelfs met een lening loont het in de meeste gevallen om direct over te stappen op een (hybride) warmtepomp. De hoge besparing op gas zorgt voor een fors lagere energierekening en daarbij een aanzienlijke verlaging van je CO2-uitstoot.


Pieter Jeen de Boer
Adviseur
06-15886480
pieter.jeen.de.boer@dwtm.nl

Benieuwd naar onze kijk op deze ontwikkelingen?

Ik kom graag met je in contact!