Buurtanalyse nu gratis tot 1 juni

Onze Buurtanalyse:
gratis tot 1 juni

Buurtanalyse nu gratis tot 1 juni

Op zoek naar de beste duurzame warmteoplossing voor een buurt?

De warmtetransitie gebeurt op niveau van wijken en buurten. Bewoners en gemeenten willen de best passende warmteoplossing voor elk gebied. Oplossingen die gerealiseerd worden! De buurtanalyse geeft het fundament voor de geschikte duurzame warmteoplossing voor elke buurt.

De analyse brengt de verschillende aspecten van een duurzame wijkoplossing in kaart, die nodig zijn om een onderbouwd besluit te maken: technisch-economische aspecten, maar ook geschikte organisatie- en financieringsvormen en lokale kansen en bedreigingen. We voeren de analyse uit op het detailniveau dat past bij de fase waarin de lokale uitwerking zicht nu bevindt. Hierbij kiezen we logische gebieden en zijn niet afhankelijk van bestaande wijk- en buurtbegrenzingen.

Ideale voorbereiding voor wijkuitvoeringsplan of Transitievisie Warmte

De buurtanalyse is de ideale basis voor onder meer een Wijkuitvoeringsplan (WUP), collectieve inkoop, marktconsultatie of verdieping binnen Transitievisie Warmte (TVW). Alle resultaten zijn transparant inzichtelijk, de keuze voor de beste oplossing(en) wordt hiermee navolgbaar onderbouwd. Hierdoor wordt draagvlak voor de uiteindelijke keuze groter – bij bewoners, bedrijven, de gemeenteraad en betrokken partijen in de wijk.

Kosteloos tot 1 juni

Interesse? Tot 1 juni is de Buurtanalyse kosteloos aan te vragen met de EAW-subsidie. We helpen je met de aanvraag.


Ward van der Post
Ontwikkelaar
06-38080950
ward.van.der.post@dwtm.nl

Benieuwd naar de beste duurzame warmteoplossingen in jouw gemeente?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

Detachering

Detachering
in de warmtetransitie

Detachering

De juiste kennis van duurzame warmte op het juiste moment

Voldoende kennis van duurzame warmte op het juiste moment. Voor onder andere gemeenten, warmtebedrijven en woningcorporaties kan dat best een uitdaging zijn. Voor (tijdelijke) personele versterking maak je gebruik van onze warmte-experts. Samen komen we tot een vorm van detachering die bij jouw organisatie past. Flexibel of projectmatig.

We geloven in de kracht van detachering omdat we op die manier onze kennis kunnen delen. Kennis die zo hard nodig is om de warmtetransitie te versnellen en te laten slagen. Op die manier werken we iedere dag aan onze missie: duurzame warmte voor iedereen.

Vanuit deze missie voorzien we organisaties o.a. van advies, lange termijn visie, volledige ontzorging en intern besluitvormingsproces. Kortom: expertise vanuit een hele organisatie die koploper is in het vakgebied. Denk aan projectbegeleiders, kartrekkers, consultants en projectmanagers. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid team met experts die alle aspecten van de warmtetransitie dekken. We werken als gedetacheerde kracht voor een  breed scala aan organisaties, zoals gemeenten, provincies, warmtebedrijven, warmtecoöperaties en woningcorporaties. 

Flexibele inzet

Verwacht je een piek in de werkdruk? Maar weet je nog niet wanneer, voor hoe lang of voor hoeveel uur? Je kunt onze kennis en kunde ook flexibel en op oproepbasis inzetten. Zo ben je niet gebonden aan een vast aantal uren en kun je snel reageren op onverwachte rustige of drukke perioden.

Projectmatige inzet

We hebben het over een project als er een duidelijke stip aan de horizon is met een concreet einddoel. Zet onze experts in om samen naar dit einddoel toe te werken, niet taakgericht maar resultaat -en doelgericht. Zo maken we van de warmtetransitie in jouw organisatie samen een succes.

Combi detachering en inhoudelijk experts

In complexe en lange termijn projecten kan juist de combinatie van een ingehuurde projectleider (16 t/m 24 uur per week) en ondersteuning van inhoudelijk experts (4 t/m 16 uur per week) het beste resultaat opleveren. Afhankelijk van het specifieke expertise wat op dit moment nodig is, sluit er achter de schermen een inhoudelijk expert aan. Bijvoorbeeld als het gaat om ontwerp, participatie, financiële engineering, gebouw, etc.

Op zoek naar een tijdelijke versterking van je team? Neem voor meer informatie contact op met Nordin