Buurtanalyse nu gratis tot 1 juni

Onze Buurtanalyse:
gratis tot 1 juni

Buurtanalyse nu gratis tot 1 juni

Op zoek naar de beste duurzame warmteoplossing voor een buurt?

De warmtetransitie gebeurt op niveau van wijken en buurten. Bewoners en gemeenten willen de best passende warmteoplossing voor elk gebied. Oplossingen die gerealiseerd worden! De buurtanalyse geeft het fundament voor de geschikte duurzame warmteoplossing voor elke buurt.

De analyse brengt de verschillende aspecten van een duurzame wijkoplossing in kaart, die nodig zijn om een onderbouwd besluit te maken: technisch-economische aspecten, maar ook geschikte organisatie- en financieringsvormen en lokale kansen en bedreigingen. We voeren de analyse uit op het detailniveau dat past bij de fase waarin de lokale uitwerking zicht nu bevindt. Hierbij kiezen we logische gebieden en zijn niet afhankelijk van bestaande wijk- en buurtbegrenzingen.

Ideale voorbereiding voor wijkuitvoeringsplan of Transitievisie Warmte

De buurtanalyse is de ideale basis voor onder meer een Wijkuitvoeringsplan (WUP), collectieve inkoop, marktconsultatie of verdieping binnen Transitievisie Warmte (TVW). Alle resultaten zijn transparant inzichtelijk, de keuze voor de beste oplossing(en) wordt hiermee navolgbaar onderbouwd. Hierdoor wordt draagvlak voor de uiteindelijke keuze groter – bij bewoners, bedrijven, de gemeenteraad en betrokken partijen in de wijk.

Kosteloos tot 1 juni

Interesse? Tot 1 juni is de Buurtanalyse kosteloos aan te vragen met de EAW-subsidie. We helpen je met de aanvraag.


Ward van der Post
Ontwikkelaar
06-38080950
ward.van.der.post@dwtm.nl

Benieuwd naar de beste duurzame warmteoplossingen in jouw gemeente?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

Detachering

Detachering
in de warmtetransitie

Detachering

De juiste kennis van duurzame warmte op het juiste moment

Voldoende kennis van duurzame warmte op het juiste moment, dat kan voor onder andere gemeenten, warmtebedrijven en woningcorporaties best een uitdaging zijn. Voor (tijdelijke) personele versterking maak je gebruik van onze warmte-experts. Samen komen we tot een vorm van detachering die bij jou past. Flexibel of projectmatig.

Bij De WarmteTransitieMakers geloven we in de kracht van detachering omdat we op die manier onze kennis kunnen delen. Kennis die zo hard nodig is om de warmtetransitie te versnellen en te laten slagen. Op die manier werken we iedere dag aan onze missie: duurzame warmte beschikbaar maken voor iedereen.

Detachering is een uitstekende manier waarop kennisdeling continu kan plaatsvinden. Sterker nog, deze manier van kennisdeling werkt twee kanten op; zowel náár als vanuit de opdrachtgever. Of je nou een gemeente, warmtebedrijf, woningcorporatie of andere organisatie bent, je kan kort -of langdurig gebruik maken van onze specialisten, zowel projectmatig als flexibel. 

Flexibele inzet

Verwacht je een piek in de werkdruk? Maar weet je nog niet wanneer, voor hoe lang of voor hoeveel uur? Je kunt onze kennis en kunde ook flexibel en op oproepbasis inzetten. Zo ben je niet gebonden aan een vast aantal uren en kun je snel reageren op onverwachte rustige of drukke perioden.

Projectmatige inzet

We hebben het over een project, als er een duidelijke stip aan de horizon is met een concreet einddoel. Zet onze experts in om samen naar dit einddoel toe te werken, niet taakgericht maar resultaat -en doelgericht. Zo maken we van jouw project samen een succes.

Op zoek naar een tijdelijke versterking van je team?