skip to Main Content
De WarmteTransitieMakers

Wij maken duurzame warmte voor iedereen beschikbaar!

Hoe en wat
Lokaal

We zijn ervan overtuigd dat de warmtetransitie pas echt succesvol kan zijn als je gevoel hebt voor wat er lokaal speelt. Daarom bestaan teams van WarmteTransitieMakers uit adviseurs en procesbegeleiders uit de eigen regio, aangevuld met de uitgebreide kennis van verandertrajecten en warmteoplossingen die landelijk verzameld zijn.

Neutraal

De warmtetransitie is een complexe uitdaging waarin geen enkele partij in zijn eentje de oplossing kan vormgeven. Dit vraagt van gebiedsregisseurs een actieve rol, zonder zelf de oplossing te kiezen. De WarmteTransitieMakers zijn experts in het begeleiden van transformatieprocessen op buurtniveau. Het resultaat is lokaal eigenaarschap voor de uitdagende transitie en een helder transitiepad naar een lonkend aardgasvrij toekomstperspectief.

Samen

De WarmteTransitieMakers helpen gemeenten, netbeheerders, corporaties en ontwikkelaars om samen met inwoners en ondernemers tot een betaalbare aardgasvrije warmtevoorziening te komen. We hebben geen voorkeur voor een oplossing. Onze werkwijze is betrokken, onafhankelijk, vlot, sterk grafisch en laagdrempelig.

Transparant

Onze begeleiding is transparant, onze methoden delen we met u zodat ook na onze inbreng de transitie op gang blijft. Met de opbrengsten uit onze projecten bouwen we aan sociale innovatie en meer lokale teams.

Zo geven we steeds meer mensen toegang tot een duurzame toekomst.

Ons team

Michiel van der Vight

Een missiegerichte ondernemer in gesprek met buurtbewoners, leidt tot de mooiste strategie. Michiel is die ervaren schakel die visie en landelijke kennis van innovaties verbindt aan lokale opgaven, volgens een duidelijk proces, met herkenbare invulling.

Mechtild Linssen

Mechtild Linssen

Met een rijk verleden in sociale transformatie treedt Mechtild de wereld tegemoet. Ze heeft een voorliefde voor wijken met maatschappelijke uitdaging. Mechtild gaat een echte verbinding aan met mensen in een buurtinclusief warmtetransitieproces.

Rik Koppelaar

De WarmteTransitieMakers zijn de uitvoering van de droom om iedereen in Nederland te helpen naar aardgasvrije warmte. De kracht van Rik ligt in het enthousiasmeren, verbinden en vormgeven van visie, strategie en transitieproces.

Suhayla Veurman

Suhayla is doortastend, resultaatgericht, nieuwsgierig en sensitief. Ze heeft niet alleen een zuiver oog voor de energietransitie, maar ook voor de mens achter het vraagstuk. Ze opereert met flair, tact en humor en is daardoor effectief op alle niveaus. Door het creëren van vertrouwen en haar oog voor verhoudingen zorgt zij in complexe dossiers voor realistische, concrete en gedragen oplossingen.

Laura van de Kar

Met haar studie Sustainable Development heeft Laura brede, technische kennis op het gebied van duurzame energie en de warmtetransitie. Ze combineert deze inzichten met een scherpe blik, en levert daarmee graag een concrete bijdrage aan de toekomstige warmtevoorziening. Binnen DWTM is zij QGIS-expert en ondersteunt ze collega’s bij de technische analyses.

Thijs de Booij

Van ambitie naar integrale oplossingen. Ervaring in het maken van transitieplannnen voor woningen en wooncomplexen. Thijs brengt concept tot praktijk door het bedenken van innovatieve oplossingen en het verbinden van de juiste partijen om tot uitvoering te komen.

Pieter Siekman

Pieter Siekman

Met beide benen stevig in de praktijk, met het hart bij de lokale opgave, dat is Pieter. Een bescheiden maar bevlogen expert met de focus op het praktisch uitvoerbaar maken van de warmtetransitie.

Wilma van de Poll

Wilma van de Poll

Wilma kent de wereld van overheden en NGO´s door en door. Zij is een betrokken en enthousiast projectmanager met veel ervaring in stakeholdermanagement. Haar aanpak is resultaatgericht en pragmatisch waarbij ze investeert in het ontwikkelen van relaties.

Merlijn Borneman

Na het afronden van haar studies Bouwkunde en Innovation Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven is Merlijn begonnen als Social Engineer. Merlijn legt de verbinding tussen de technische en menselijke kant van de warmtetransitie. Haar aanpak en scherpte is  enthousiasmerend voor zowel collega’s als opdrachtgevers.

Augusta Goedhart

Augusta verbindt graag mensen en partijen om samen te werken aan de opgave van de warmte transitie. Daarbij gaat ze resultaatgericht te werk, bewaakt ze een goede sfeer en behoudt ze het overzicht.

Floris Mokveld

Realiseren wat je belooft, dat is waar Floris voor staat. Hij werkt aan een toekomst waar bewoners zelf hun energieproductie in de hand kunnen nemen samen met burgercoöperaties.
201904301110_JvBMH9A7661-Edit

Daniel Peyron

Daniel heeft ruim 20 jaar ervaring in de energiesector, zijn kracht ligt in proces-, project- en programmamanagement. Hij combineert visie met datagedreven inzichten en is pas tevreden wanneer plannen werkelijk benut worden. Zijn ervaring maakt hem een gewaardeerde procesbegeleider en adviseur in complexe transitietrajecten.

Laura van der Noort

Laura is een betrokken adviseur, met hart voor duurzaamheid. Ze maakt graag van complexe materie een helder verhaal. Ze doet dit met een goede inhoudelijke kennis, en vanuit ervaring in de energietransitie en de gebiedsontwikkeling.

Jessica Rietveld

Jessica Rietveld

Het lonkend perspectief van sociale innovatie, dat is Jessica. Ongetemd nieuwsgierig, energiek en vernieuwend benut ze haar eigen gevoel om tot collectief bewustzijn te komen.

Vacature

Is de warmtetransitie jouw uitdaging? Ben je gemotiveerd om te ontdekken en expert in het in beweging krijgen van mensen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Klik hier om de beschikbare vacatures te zien!

Referenties
Bouwbegeleiding de Meent

Bouwbegeleiding de Meent

De werkgroep Hilversumse Meent Aardgasvrij is toekomstgericht en zoekt op dit moment naar een manier om ervoor te zorgen dat bewoners die willen verduurzamen deze kans ook krijgen.

 

TKI Urban Energy

TKI Urban Energy

Michiel van der Vight is innovatie coach bij TKI Urban Energy. Het TKI Urban Energy werkt aan nieuwe technieken en aanpakken voor maatschappelijke en sociale innovatie. Hierin wil men een programma neerzetten om de verduurzaming op te schalen.

Huizen Stad & Lande en Bovenweg

Huizen Stad & Lande en Bovenweg

De gemeente Huizen neemt concrete stappen om een aardgasvrije gemeente te worden. Tezamen met de WarmteTransitieMakers is de gemeente gestart met een wijkaanpak naar aardgasvrij. Hiervoor zijn de wijken Stad & lande en de Bovenweg aangewezen.

 

Zeist aardgasvrije wijken

Zeist aardgasvrije wijken

Samen met bewoners, lokale stakeholders en verschillende afdelingen van de gemeenten verkennen De WarmteTransitieMakers de mogelijkheden van deze wijken. Welke technieken zijn geschikt? Wat leeft er bij de bewoners?

 

 

Warmteprofielen Tool

Warmteprofielen tool

Om bronnen slim te koppelen aan wijken is naast de hoeveelheid warmte ook inzicht nodig in de temperatuurniveaus die passen bij de woningen. Immers, sommige bronnen lenen zich beter voor hogere temperatuur oplossingen dan andere.

Warmtevisie Gemeente Westland

Warmtevisie Gemeente Westland

Een vergelijkend onderzoek naar naar aardgasloze alternatieven moet techniekclusters aanwijzen. Hierdoor kan een interactieve kaart ontwikkeld worden die als basis zal dienen voor de warmtetransitievisie van de gemeente Westland.

Transitievisie Veenendaal

Transitievisie Veenendaal

Veenendaal heeft het opstellen van de Transitievisie twee jaar vooruit getrokken. De WarmteTransitieMakers werken samen met de gemeente aan het opstellen van deze visie.

Het Oude Westen

Het Oude Westen

Aktiegroep Het Oude Westen is een ‘sociaal monument’ in het centrum van Rotterdam. Al 50 jaar pakt zij thema’s op die onder de superdiverse bevolking leven, legt zij verbindingen tussen de diverse bewoners en realiseert zij samen met bewoners, woningcorporatie en gemeente verbeteringen in de wijk. De twee bewonersondersteuners vervullen daarbij een belangrijke rol.

 

Transitie naar hybride warmtepompen

Transitie naar hybride warmtepompen

Voor een wijk in Groningen hebben we een aanpak ontwikkeld om de benodigde transitie naar hybride warmteprompen vanuit de praktijk in gang te zetten. 

Renovatieplan Schipbeekstraat En Omgeving

Renovatieplan Schipbeekstraat en omgeving

Een ‘drie-partijen-overleg’ (3PO) met gemeente Nijmegen, Portaal en bewonerscommissie moet ertoe leiden dat er een haalbaar en gedragen renovatieplan wordt gevormd.

Pedagogenbuurt Zeist Aardgasloos

Pedagogenbuurt Zeist Aardgasloos

De WarmteTransitieMakers starten een verkenningstraject waarin een,  door alle betrokken partijen,  gedragen routekaart wordt opgesteld.

Energieambassadeurs Huizen

Energieambassadeurs Huizen

De gemeente Huizen zoekt de energie in de samenleving op door in te zetten op energieambassadeurs. Via energieambassadeurs  wil zij de transitie naar een aardgasvrije samenleving soepeler laten verlopen. De WarmteTransitieMakers hebben nu circa 30 energieambassadeurs weten te werven, op te leiden en gedurende een jaar begeleid.

Neem contact op met

Rik Koppelaar

tel. 06 31 90 30 83

Thijs de Booij

tel. 06 22 07 64 48

Michiel van der Vight

tel. 06 11 00 61 25

Back To Top