skip to Main Content

Voor een VvE in Gorinchem hebben de WarmteTransitieMakers onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. De bestaande panden worden verwarmd door gasgestookte ketels. De ketels worden op korte termijn vervangen. Voor de toekomstbestendigheid van de warmtevoorziening heeft de VvE gekozen voor een duurzame warmteoplossing.

De WarmteTransitieMakers hebben de verschillende warmteoplossingen besproken met de VvE en de twee meest haalbare opties, biomassa en warmte-koude opslag uitgewerkt in een conceptontwerp en businesscase. Hierbij hebben we verschillende cases met elkaar vergeleken waarbij rekening gehouden is met subsidies en toekomstige prijsstijgingen. De WarmteTransitieMakers hebben vanuit het oogpunt van de VvE gewerkt waarbij een robuuste, duurzame en financieel gezonde warmtevoorziening voorop staat.

Naast de keuze voor een toekomstbestendige warmtevoorziening was de VvE op zoek naar advies op het gebied van onderhoud en het afrekenen van warmte. De WarmteTransitieMakers hebben samen met een warmteserviceprovider onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de warmtelevering voor de VvE op een zorgeloze, duurzame manier in te richten.

Back To Top