skip to Main Content

Hilversum wil leren hoe je per wijk tot een aanpak komt voor de warmtetransitie. Daarvoor heeft de gemeente in 2017 besloten om een traject in zowel een nieuwbouwwijk als in een bestaande wijk te doorlopen. De aanpak en ervaringen worden vervolgens vertaald naar een aanpak voor de hele Gooi en Vecht streek. 

De Meent, een wijk uit de jaren 70, is daarom in de zomer van 2017 gestart met de ontwikkeling van een plan van aanpak om in 2030 van het gas af te kunnen. WarmteTransitieMaker Michiel van der Vight heeft bijgedragen aan deze collectieve wijkaanpak door middel van het Smart Energy Cities model. 

Een werkgroep – bestaande uit de gemeente, woningcorporaties, de netwerkbeheerder en bewonersorganisaties – werd opgesteld om een plan van aanpak te realiseren. Michiel heeft gestuurd op het proces om tot een goede samenwerking te komen tussen alle betrokken partijen. Ook werd een klankbordgroep opgericht om de dialoog met de bewoners te ondersteunen.

De werkgroep heeft alle input opgehaald om tot een gedegen plan van aanpak te komen: de type bewoners en bebouwing, mogelijke geschikte aanknopingspunten zoals vervanging van de riolering, alsook de criteria die bewoners voorop hebben gesteld. Michiel richtte zich op het in kaart brengen van al deze informatie en identificeerde op basis daarvan de kansen in de wijk: slimme routes, laaghangend fruit en inzichten die ook op regionaal niveau kunnen worden toegepast. Vanuit de brede kennisbasis heeft de werkgroep een routekaart voor een aardgasvrije wijk uitgewerkt. Hieruit volgden inzichten over de volgordelijkheid om bewoners te betrekken. 

Back To Top