skip to Main Content
Jessica Rietveld

“Ik vind het mooi om samen met lokale koplopers uit Huizen te werken aan de warmtetransitie, het is verrassend hoeveel energie vrijkomt bij deze betrokken burgers!

Jessica Rietveld – Projectleider en social engineer

Energieambassadeurs: ‘Huizen aardgasvrij’

 

Aanleiding

De gemeente Huizen zoekt de energie in de samenleving op door in te zetten op energieambassadeurs. Via energieambassadeurs  wil zij de transitie naar een aardgasvrije samenleving soepeler laten verlopen. De gemeente wil inzetten op inwoners die al een stap in de richting van een aardgasvrije samenleving doen. Via deze bewoners kunnen andere inwoners sneller en op een meer open manier bereikt worden en zo bewust worden gemaakt van de stappen die gezet moeten worden naar een aardgasvrij Huizen. De WarmteTransitieMakers hebben nu circa 30 energieambassadeurs weten te werven, op te leiden en gedurende een jaar begeleid.

Proces

De WarmteTransitieMakers zet met het opleiden van energieambassadeurs in op de kracht van de inwoners. De mensen die zich aangemeld hebben als energieambassadeurs worden verder gestimuleerd in hun enthousiasme om zo bijvoorbeeld familie, vrienden, collega’s en buren te enthousiasmeren voor een duurzamere samenleving.

In het traject zijn de kandidaten voorzien van de benodigde skills, kennis en coaching om de nodige informatie te kunnen overbrengen op andere bewoners.

Resultaat

Na dit traject zijn energieambassadeurs in staat om andere bewoners te enthousiasmeren en informeren over het verduurzamen van hun woning en eventueel de overstap naar aardgasvrij wonen. Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat de energieambassadeurs geen adviseurs zijn. In een wijkuitvoeringstraject kunnen de energieambassadeurs zeker een rol spelen door bijvoorbeeld ze hun verhaal te laten vertellen in een wijkbijeenkomst. Bewoners herkennen zich sneller in hun buurman/buurvrouw.

Met trots kijken wij terug op dit traject en kunnen we concluderen dat het doel van de gemeente is behaald. De energieambassadeurs hebben zich verenigd en gaan zelfstandig verder. Er wordt volgend jaar een coöperatie opgericht, waarbij ze hun kennis willen vergroten en uiteindelijk gemeente breed hun medebewoners willen enthousiasmeren en informeren. Ze omarmen hiermee de gedachte naar een duurzaam en toekomstbestendig Huizen en dragen dit collectief uit.

Back To Top