skip to Main Content
Mechtild Linssen

“Het Oude Westen is een sociaal monument met veel waarde voor de wijk. Het is een eer om bij te dragen aan het voortbestaan van deze groep.”

Mechtild Linssen

Aanleiding

Aktiegroep Het Oude Westen is een ‘sociaal monument’ in het centrum van Rotterdam. Al 50 jaar pakt zij thema’s op die onder de superdiverse bevolking leven, legt zij verbindingen tussen de diverse bewoners en realiseert zij samen met bewoners, woningcorporatie en gemeente verbeteringen in de wijk. De twee bewonersondersteuners vervullen daarbij een belangrijke rol.

De laatste tijd maakt de Aktiegroep veel nieuwe energie in de wijk los rond het thema duurzaamheid. Zo zijn er allerlei initiatieven onder de noemer ‘geveltuinen XXL’ gericht op het vergroenen van de versteende wijk. Er is een energiecoöperatie opgericht om zoveel mogelijk daken van zonnepanelen te voorzien. Er zijn energiecoaches opgeleid om bewoners bewust te maken en aan te sporen om energie te besparen.

Terwijl het hele land worstelt met de vraag hoe je wijkbewoners betrekt bij de energietransitie, is hier de daarvoor benodigde infrastructuur al aanwezig. Het laagdrempelige pand aan de Gaffelstraat, de inclusieve cultuur en het brede bewonersnetwerk tot in de haarvaten van de wijk vormen samen het ‘Unique Selling Point’ van de Aktiegroep.

Per 2017 krijgt de Aktiegroep van de gemeente geen structurele subsidie meer, hierdoor stond het voortbestaan van de organisatie op het spel. De WarmteTransitieMakers werden ingehuurd om de Aktiegroep te helpen, samen met sociaal geograaf Els Desmet.

 Activiteiten

De partijen verdiepten in de organisatie om de uniciteit en waarde voor de wijk een nieuwe plek te geven. Samen met het bestuur, de vrijwilligers en de parttime vakkrachten is de identiteit opnieuw vormgegeven. Tegelijkertijd verkenden zij de financieringsmogelijkheden voor de activiteiten van de Aktiegroep. Dit resulteerde in het plan ‘Duurzame poort naar een toekomstbestendige wijk’.

Het plan bevatte vijf programma’s: 1) Groen, 2) Energie, 3) Hergebruik, 4) Wijkplein en 5) Pand en werd gebruikt om financiers voor de programma’s en projecten te vinden.

De WarmteTransitieMakers voerden intensief gesprekken met de Aktiegroep, bewoners en potentiële financiers om het plan levensvatbaar te maken.

 Resultaat

Resultaat is een activiteitenplan (met begroting en dekkingsplan) met programma’s waar bestuur en achterban van de Aktiegroep mee verder willen en waar externe partijen enthousiast over zijn. Verwacht wordt dat de Aktiegroep de komende jaren voort kan bestaan dankzij bijdragen van WaterSensitive Rotterdam, City Lab Rotterdam, Provincie Zuid Holland, Gemeente Rotterdam Aardgasvrij en meerdere fondsen.

Naast de bestaande activiteiten van de Het Oude Westen zijn de activiteiten uitgebreid met onder andere:

  • De derde duurzaamheidswinkel van Rotterdam
  • Vergroten van lokale kennis: verduurzaming van het pand met bewoners
Back To Top