Download hier de brochure

Brochure uitvoeringsorganisaties

Lees meer over onze aanpak

In deze brochure lees je meer over

✓ De vier fasen van de cyclisch lerende uitvoeringsorganisatie;

  • Opstarten en bijsturen,
  • Doorontwikkeling,
  • Cyclisch leertraject,
  • Implementatie.

✓ De bouwblokken van een samenhangend uitvoeringsprogramma;

  • Collectieve inkoopacties,
  • Wijkuitvoeringsplannen,
  • Woningadvies,
  • Bewonersinitiatieven,
  • Lokale uitvoeringskracht,
  • Doorontwikkeling infrastructuur.

Download de brochure