Wanneer
aardgasvrij?

Wanneer aardgasvrij?

Hoe ziet het traject naar 2050 eruit?

In 2050 moeten alle gebouwen van het aardgas af zijn in Nederland. Dat klinkt nog ver weg, maar de tijd vliegt. Dit betekent dat er de komende jaren veel verschillende beslissingen genomen worden. Hoe ziet het traject er in grote lijnen uit? En wat betekent dat voor jou?

In deze FAQ vind je antwoorden op de veelgestelde vragen over het traject naar aardgasvrij in 2050.

Hoe ziet het tijdspad er tot 2050 uit?

In 2050 moeten alle gebouwen van het gas af zijn in Nederland. Dat betekent dat er de komende jaren verschillende beslissingen genomen worden. Dat betekent ook dat het nog een tijdje kan duren voordat jouw wijk van het gas af gaat. Hieronder is een algemeen tijdspad te zien. Dit kan per gemeente verschillen. Wil je precies weten hoe het tijdspad er in jouw gemeente uit ziet? In de Transitievisie Warmte heeft jouw gemeente de plannen beschreven.

Wanneer aardgasvrij? Routekaart naar 2050
Hoeveel woningen gaan van het aardgas af tot en met 2030?

Momenteel weten we het niet exact. Elke gemeente is een plan aan het maken. Het aantal woningen kan dus verschillen per gemeente. Landelijk is de doelstelling uit het klimaatakkoord dat 1,5 miljoen woningen (ongeveer 20%) in 2030 verduurzaamd moet zijn.

Wat is een goed tempo om aardgasvrij te worden? Kunnen we ook eerst alleen isoleren en pas over 10-20 jaar overstappen naar andere maatregelen?

Ja en nee. Het doel is dat in 2050 alle gebouwen in Nederland zijn overgestapt. Dat is een lange tijd, maar de opgave is enorm: er zijn in Nederland zo’n 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen met een aardgasaansluiting. Elke gemeente stelt in de Transitievisie Warmte een tijdpad vast. Hierin staat wanneer welke wijk aan de beurt is in de komende 30 jaar. Een aantal zaken spelen mee bij de planning:

  • We willen zoveel mogelijk aansluiten op logische momenten, zoals een verhuizing, renovatie of verbouwing. Dat scheelt in de kosten. Bij de meeste huishoudens komen dat soort momenten niet zo vaak voor, en het zou zonde zijn ze voorbij te laten gaan. Hetzelfde geldt voor onderhoud aan de aardgasleidingen, of renovaties van woningbouwcorporaties. Het is daarom goed om nu al de planning voor de overstap naar aardgasvrij (grofweg) te bepalen. 
  • Bij oude woningen zal inderdaad vaak stap-voor-stap gewerkt worden: eerst isoleren, daarna pas van het aardgas af. Nieuwere woningen zijn al goed geïsoleerd en kunnen in één keer overstappen.
  • Het tempo is ook afhankelijk van de gekozen warmte-oplossing: als een wijk bijvoorbeeld individuele oplossingen krijgt, kan elke inwoner zijn eigen tempo kiezen. Met name voor een warmtenet is het belangrijk dat alle woningen op een bepaald moment klaar zijn voor de nieuwe infrastructuur.
  • Door nu ervaringen op te doen met verschillende typen woningen, kan later meer tempo worden gemaakt.
  • Het is nu soms al lastig om aan genoeg vakmensen te komen, om de werkzaamheden uit te voeren. Ook daarom is het spreiden van het werk belangrijk.
Hoe lang duurt het om na besluitvorming een buurt echt aardgasvrij te maken? 

Het is een hele uitdaging. Een doorlooptijd van 7 à 8 jaar is niet raar. Het is belangrijk dat op tijd bekend wordt wanneer de overstap gemaakt moet zijn, zodat iedereen de tijd heeft zich voor te bereiden.

Hoe kom ik aan een plan voor mijn woning?

Wil je zelf aan de slag, dan zijn de volgende stappen het meest logisch: 

stap 1 – isoleren en kierdichting
stap 2 – ventileren
stap 3 – zonne-energie 
stap 4 – duurzaam verwarmen 

Raadpleeg het Regionaal Energieloket voor de opties bij deze stappen. Hier staan stappenplannen voor verschillende typen woningen. Ook Milieu Centraal heeft veel goede informatie waarmee je jouw woning kunt verduurzamen. 

Wanneer de gemeente plannen heeft om jouw huis aardgasvrij te maken, kan het zijn dat zij ook een stappenplan voor jouw woning hebben. Vraag dit na bij je gemeente.

Wat gebeurt er als een bewoner in de straat al veel verder is?

Als een bewoner in de straat al verder is met het verduurzamen van de woning, is dat alleen maar gunstig. De investeringskosten om de woning aardgasvrij te maken zijn dan waarschijnlijk veel lager. Het moment om over te stappen hangt bij voorkeur af van wat een gunstig moment is om de bestaande installaties in de betreffende woning te vervangen. Als je een koophuis hebt, staat het je altijd vrij de woning te verduurzamen of zelf van het aardgas af te halen op een moment dat het jou uitkomt. Als er later in de straat bijvoorbeeld een warmtenet komt, ben je niet verplicht om daarop aan te sluiten.


Laura van der Noort
Sr. Adviseur
06-39833154
laura.van.der.noort@dwtm.nl

Meer weten over het traject naar aardgasvrij in 2050?

Ik kom graag met je in contact.