4 manieren voor gemeenten om de beperkte capaciteit in de energietransitie
vorm te geven

4 manieren voor gemeenten om de beperkte capaciteit in de energietransitie vorm te geven

Begin deze maand deelden wij op LinkedIn een poll met de vraag welke uitdagingen professionals in de warmtetransitie op dit moment ervaren. Het gebrek aan capaciteit kwam als grootste uitdaging naar voren. Een steeds groter wordend probleem, gezien het feit dat de taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten en provincies ook nog steeds in omvang toenemen.

Uit het onderzoek ‘Gemeentelijke bestuurskracht en de energietransitie’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (2019) blijkt dat gemeenten gemiddeld genomen tussen de 9 FTE (klein) en 40 FTE (groot) nodig hebben bij het uitvoeren van de duurzame plannen. Het kabinet maakt hier middelen voor vrij, maar dat betekent helaas nog niet dat het capaciteitsprobleem is opgelost. En zonder capaciteit geen beweging in de warmtetransitie.

1. De kracht van bewoners

Bewoners spelen een belangrijke rol in het succes van de warmtetransitie. Bewonersinitiatieven zijn dan ook bijzonder waardevol. De meeste bewonersinitiatieven houden zich op dit moment nog bezig met het opwekken van duurzame energie en de verdeling hiervan binnen de eigen groep. Er zijn ook initiatieven waar bewoners zich juist inzetten om bewustwording te creëren over de energietransitie en energiebesparing. Deze coöperaties zoeken vaak zelf de samenwerking met de gemeente op.

Kies voor een slimme aanpak. Focus niet alle energie op de protestgroepen of algemene communicatie richting een groot publiek. Door in gesprek te gaan met een aantal sleutelfiguren in de wijk en hen te faciliteren, kan er snel impact gemaakt worden.

Advies over een slimme aanpak? Susanne Laven denkt graag met je mee!

2. Kennis vernieuwen en verbreden

De beleidsmedewerkers die zich binnen een gemeente bezighouden met de energietransitie zijn inhoudelijk veelal op zichzelf aangewezen. Voor medewerkers die net van start gaan in de warmtetransitie ligt er helemaal een enorme uitdaging. Vooral op technisch en juridisch vlak is er soms specifieke behoefte aan kennis. Ook valt er nog veel winst te behalen als het gaat om de klantreis, participatie en bewustwording bij bewoners. Met de juiste knowhow aan de slag kan al in slechts een aantal opleidingsdagen. Investeer in medewerkers en leid ze vanaf het begin goed op voor een effectiever resultaat. Bijvoorbeeld met de opleiding ‘Professional in de warmtetransitie’ van het Nederlands Instituut voor de Warmtetransitie.

3. Sla de handen ineen

De energietransitie succesvol vormgeven vraagt om verschillende specialismen. Denk aan de inzet van medewerkers rondom communicatie, het sociaal domein, omgevingsmanagement, bouwkundige kennis, financiële kennis en het secretariaat. Om te voorkomen dat verschillende gemeenten onderling concurreren om de juiste medewerker binnen te halen is samenwerken absoluut noodzakelijk.  Connecties met duurzaamheidsprofessionals uit andere gemeenten en provincies die dezelfde uitdagingen ervaren en eigenschappen delen, kunnen zorgen voor een waardevolle samenwerking. Het delen van kennis en informatie voorkomt dat iedere gemeente het wiel opnieuw moet uitvinden. 

Op zoek naar specialisten? Onze professionals kunnen voor jullie aan de slag! Meer informatie over de mogelijkheden? Kom in contact met onze recruiter Maria Wakili

4. Gedeelde verantwoordelijkheid met verschillende stakeholders

Naast de samenwerking met overheden, biedt ook het samenwerken met andere stakeholders als netbeheerders, ondernemersverenigingen, woningcorporaties en energiecoöperaties kansen. Veel woningcorporaties voeren bijvoorbeeld, in samenwerking met de gemeenten, al actief beleid om hun vastgoed te verduurzamen. De gemaakte afspraken zorgen voor een gedeelde verantwoordelijkheid van de uitvoering en dus minder druk op de capaciteit vanuit de gemeente.

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?