Bewonersparticipatie op het Wilhelmina Gasthuis terrein

Bewonersparticipatie op het Wilhelmina Gasthuis terrein

Een interview met Aleida Verheus over bewonersparticipatie op het Wilhelmina Gasthuis-terrein

Op het Wilhelmina Gasthuis (WG terrein) in Amsterdam hebben bewoners zich verzameld om zelf tot lokale, duurzame en betaalbare warmte te komen met hun buurt. Het WG terrein is een oud ziekenhuisterrein dat in de jaren ’80 is her ontwikkeld. Nu staan er nog diverse oude, deels monumentale, gebouwen met woningen, bedrijven en ateliers, en daartussen nieuwbouw met woningen. Er zijn een aantal  koopwoningen maar het grootste deel gaat om huurwoningen van Stadgenoot.

Aleida, Marit en Mechtild van De WarmteTransitieMakers steunen de bewonersgroep van het WG-terrein in hun ambitie om samen met de buurt zo snel mogelijk van het aardgas af te komen. We gaan in gesprek met Aleida over dit bijzondere bewonersproject.

Hoe is het ontstaan?

“Bewoners van het WG terrein zagen in Amsterdam het grote warmtenet van Vattenfall oprukken, en de gemeentelijke transitievisie ontwikkeld worden. Ze wilden niet afwachten waar de gemeente mee zou komen, maar het heft in eigen handen nemen en opzoek gaan naar een alternatief op buurtniveau. Ze hebben geld aangevraagd bij de gemeente (subsidie collectieve duurzame initiatieven) om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren.” 

Uit wat voor mensen bestaat de groep?

“De initiatiefnemers van het project zijn enkele bewoners van koopwoningen in het monumentale Poortgebouw. Zij hebben een idee ontwikkeld en uitgangspunten geformuleerd: lokale duurzame warmte, betaalbaar, samen met buurtbewoners. Deze bewoners zijn wel een unieke groep, en dit traject is ook best wel intensief. Vanuit hun eigen professionele werk brengt de groep heel veel mee, dat helpt enorm. Ze hebben ook een heel goed netwerk in Amsterdam, bv bij de ambtenarij. Dat geeft ze wel een voorsprong op zomaar een gemiddelde bewoner.” 

Hoe is de hele wijk mee gekomen? 

“Om meer mensen uit de wijk mee te krijgen zijn er diverse buurtbijeenkomsten georganiseerd en is bij de start actief ingezet op communicatie. Zo zijn er portiekgesprekken gehouden, waarbij ze met een banner en flyers bij de ingang van gebouwen gingen staan en gesprekken met bewoners aanknoopten. Door deze gesprekkenis er bij veel gebouwen een ‘gebouwcontactpersonen’ gekomen, die nauw betrokken zijn bij alle activiteiten en onderzoeksvragen. Er is een website en een nieuwsbrief. In coronatijd kon er geen bijeenkomst plaatsvinden, er is toen als leuk alternatief een balkonbingo georganiseerd om zo toch in beeld te blijven op het terrein bij de bewoners.” 

Meer weten over dit project?
Neem een kijkje op website van Ketelhuis WG

Hoe vind jij zelf dat het project verloopt? 

“Deze groep is nu drie jaar bezig. Er is een energiecoöperatie opgericht met een bestuur en een bredere ‘kopgroep’ die wekelijks bijeen komt. De energie-coöperatie heeft nu zo’n 350 leden en belangstellenden, en heeft, dankzij de rijksbijdrage Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) een van de leden als projectleider kunnen aanstellen voor drie dagen in de week. Zij is de verbindende schakel tussen de verschillende onderzoekslijnen en zorgt dat zaken op elkaar afgestemd worden.

Ik vind zelf dat ze in flink tempo echt heel erg veel hebben bereikt. Ze zijn zelf erg ongeduldig en vinden dat het heel langzaam gaat. Maar ik heb zelf nog niet eerder gezien dat dit zo snel zo groot groeide! Het idee is dat in voorjaar 2023 de eerste schep de grond in gaat. Er moet wel nog heel veel voor gebeuren, de laatste gebouwen zouden dan in eind 2024 aansluiten.” 

Wat zijn tips voor andere groepen?

“Zorg dat je oog op de bal houdt. Waar wil je naartoe en wat heb je daarvoor nodig? Mensen hebben aan het begin vaak koudwatervrees en stellen dan allerlei vragen. Maar bewoners kunnen best goed aan hun achterban uitleggen dat je niet alles hoeft te weten om verder te komen. Als je maar de juiste vragen beantwoordt op het moment dat dat ertoe doet. Bij het kopen van een auto zet je ook niet uitputtend alle opties op een rij, maar kies je toch uit een klein aantal modellen die het beste bij jouw situatie passen. Bedenk dat je met de buurt hebt gepraat, en adviseurs hebt gehoord en dat je een onderbouwde keuze voor kan leggen! “ 


Aleida Verheus
Sr. Adviseur
06-34497025
aleida.verheus@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.