Dutch Overshoot Day

Dutch Overshoot Day

Vandaag is het Dutch Overshoot Day. Als iedereen in de wereld zou leven zoals wij in Nederland doen, zou dit de dag zijn waarop Earth Overshoot Day zal plaatsvinden. Tussen 1 januari en 12 april zouden we dan net zoveel grondstoffen hebben gebruikt als de aarde in een heel jaar kan regenereren.

Earth Overshoot Day wordt georganiseerd en berekend door de internationale onderzoeksorganisatie Global Footprint Network. De onderzoekers kijken naar de ecologische voetafdruk van de bevolking. Die voetafdruk wordt bepaald door het verbruik aan grondstoffen – onder andere voor voeding, waterverbruik, brandstof, kleding en bouwmateriaal. Dit wordt afgezet tegen de capaciteit van de aarde om grondstoffen te regenereren en de CO2-uitstoot te verwerken.

Als iedereen zou leven zoals de gemiddelde Nederlander, zouden we 3,6 keer de Aarde nodig hebben. Als we alleen naar Nederland kijken, dan is de onbalans zelfs nog groter. We hebben 7,3x de biocapaciteit nodig van Nederland om aan onze vraag te kunnen voldoen.

Een van de kansen om Dutch Overshoot Day naar achter te schuiven is het fossielvrij maken van onze energiesystemen. Door gebruik te maken van duurzame warmtebronnen voor verwarming van huizen en gebouwen, spreken we namelijk geen natuurlijke reserves aan.

Bij De WarmteTransitieMakers zetten we ons dagelijks in voor de versnelling van de warmtetransitie in Nederland. En dragen op die manier bij aan het terugdringen van Dutch Overshoot Day!

Meer informatie over de Warmtetransitie?