Het Nationaal Warmte Congres 2021; een terugblik

Het Nationaal Warmte Congres 2021; een terugblik

Wat is er allemaal gebeurd op het afgelopen Warmtecongres?

We waren ruim vertegenwoordigd op het Nationaal Warmte Congres. Er was met zowel stand van Greenvis als De WarmteTransitieMakers en onze collega Simon gaf een workshop. Daarnaast vonden veel interessante pitches van partners plaats op ons participatieplein én was er ook nog eens de door ons georganiseerde awarduitreiking voor ‘De WarmteTransitieMaker van 2021’.

Onze stands

In de grote zaal (waar alle pauzes plaatvonden) vulden wij een hele hoek met stands. We hadden een barista ingehuurd die heerlijke koffie uitdeelde. Alle wachtenden in de rij kregen zo de kans voor een ontspannen gesprek met onze collega’s. Bij  andere stands werden verschillende spellen gespeeld om bewoners en andere stakeholders te betrekken bij de transitie. Interessant én inspirerend!

Participatieplein

Burgerparticipatie is essentieel voor een inclusieve warmtetransitie. Daarom organiseerde onze collega’s van Communicatie en Participatie het ‘Participatieplein’. Voor dit plein zijn we de samenwerking aangegaan met vier partnerorganisaties. Tijdens de pauzes hielden ze hun pitch hielden over hoe zij zich inzetten op participatie binnen de energietransitie. Het was erg goed om ervaringen uit te wisselen en te zien en te horen wat de verschillende spelers in de warmtetransitie tegenkomen en wat zij ontwikkelen. Het was een mooi moment om te reflecteren op wat voor mooie organisaties zich opmaken voor de wijkuitvoeringsplannen. Tijdens deze pitches en de gesprekken die daar uit voort kwamen zagen we veel mogelijkheden voor slimme en effectieve samenwerking.

Workshop

Met 50 deelnemers was het PraktijkLab Wijkuitvoeringsplannen: 7 lessen uit de praktijk van Simon het best bezochte PraktijkLab van het Warmtecongres! Een grote eer natuurlijk, maar nog meer een duidelijk signaal dat we in Nederland aan de slag moeten maar ook willen. Een van de lessen van Simon was; vertragen om te versnellen.Hier werd uitgelegd hoe belangrijk het is om de opstartfase van de wijkuitvoeringsplannen te doen. Ook kwam hier naar voren hoe belangrijk het is om de voorkeursoplossing duidelijk te hebben en de haalbaarheid ervan te onderzoeken.

Kennistafel

Tijdens de kennistafels was ruimte voor leuke gesprekken over het betrekken van bewoners(initiatieven) bij de warmtetransitie. Een boeiend vraagstuk ging over schaalgrootte van een geothermie-warmtenet en van bewonersinitiatieven. Hoe kunnen we verschillende bewonersinitiatieven, vaak goed voor representatie van circa 500-1000 woningen, samenbrengen met een initiatief voor een warmtenet met geothermie, ca. 10.000 woningen nodig voor een rendabele businesscase. We kwamen er aan de kennistafel nog niet uit. Wilt u hier met ons verder over van gedachten wisselen? Dan horen we het graag. Neem contact op met Marit, of een van onze andere collega’s.

Award

Dit jaar werd de allereerste award voor dé WarmteTransitieMaker uitgereikt! Er waren vele mooie nominaties binnengekomen. De driekoppige jury, onder andere bestaande uit onze directeur Thijs, hadden uit alle inzendingen een top 3 samengesteld. Daarbij beoordeelden zij op impact, innovatie en inspiratie. Op het congres zelf konden de deelnemers stemmen. Lydia Hameeteman werd als duidelijke winnaar door het publiek gekozen!  

Conclusie

Het was een hele inspirerende dag vol gedreven mensen, en een goede dag voor netwerken. Wel zou het een mooie toevoeging zijn voor volgende edities als er ook ruimte komt voor meer aandacht aan de hele warmtetransitie. Dus als er integraal aandacht wordt besteed aan alle oplossingen en uitdagingen, en waarbij er ook aan VvE’s en woningcorporaties, isolatieaanpak en inkoop van individuele oplossingen aandacht wordt geschonken.


Thijs de Booij
Algemeen directeur / eigenaar
06-34493848
thijs.de.booij@dwtm.nl

Wat is jouw uitdaging?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.