Onze Buurtanalyse:
gratis tot 1 juni

Buurtanalyse nu gratis tot 1 juni

Op zoek naar de beste duurzame warmteoplossing voor een buurt?

De warmtetransitie gebeurt op niveau van wijken en buurten. Bewoners en gemeenten willen de best passende warmteoplossing voor elk gebied. Oplossingen die gerealiseerd worden! De buurtanalyse geeft het fundament voor de geschikte duurzame warmteoplossing voor elke buurt.

De analyse brengt de verschillende aspecten van een duurzame wijkoplossing in kaart, die nodig zijn om een onderbouwd besluit te maken: technisch-economische aspecten, maar ook geschikte organisatie- en financieringsvormen en lokale kansen en bedreigingen. We voeren de analyse uit op het detailniveau dat past bij de fase waarin de lokale uitwerking zicht nu bevindt. Hierbij kiezen we logische gebieden en zijn niet afhankelijk van bestaande wijk- en buurtbegrenzingen.

Ideale voorbereiding voor wijkuitvoeringsplan of Transitievisie Warmte

De buurtanalyse is de ideale basis voor onder meer een Wijkuitvoeringsplan (WUP), collectieve inkoop, marktconsultatie of verdieping binnen Transitievisie Warmte (TVW). Alle resultaten zijn transparant inzichtelijk, de keuze voor de beste oplossing(en) wordt hiermee navolgbaar onderbouwd. Hierdoor wordt draagvlak voor de uiteindelijke keuze groter – bij bewoners, bedrijven, de gemeenteraad en betrokken partijen in de wijk.

Kosteloos tot 1 juni

Interesse? Tot 1 juni is de Buurtanalyse kosteloos aan te vragen met de EAW-subsidie. We helpen je met de aanvraag.


Ward van der Post
Ontwikkelaar
06-38080950
ward.van.der.post@dwtm.nl

Benieuwd naar de beste duurzame warmteoplossingen in jouw gemeente?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.