De rol van woningcorporaties in de warmtetransitie

De rol van woningcorporaties in de warmtetransitie

Hoe verduurzaam je je vastgoedportefeuille als woningcorporatie?

Woningcorporaties zijn een belangrijke speler in de warmtetransitie: zij staan voor de uitdaging om voor 2050 circa 2.400.000 woningen te verduurzamen. Een flinke klus, waarbij je nú al het verschil kan maken. Bijvoorbeeld door verschillende scenario’s voor het aardgasvrij verwarmen van een complex te onderzoeken, de haalbaarheid van een oplossing in detail te verkennen of warmteleveranciers te contracteren. Waar kunnen we jou bij ondersteunen?

Wooncomplexanalyse

Aan de hand van de Aedes Routekaart brachten woningcorporaties in beeld hoe ze hun woningvoorraad CO2-neutraal kunnen verwarmen. Om dit te realiseren, is het belangrijk om nu de volgende stap te zetten. We gaan graag samen met jou op zoek naar een veilige, betaalbare en duurzame (combinatie van) warmteoplossing(en) voor elk complex. Met het resultaat kun je een onderbouwde keuze maken voor een voorkeursscenario, welke verder kan worden uitgewerkt in een haalbaarheidsonderzoek.

Met onze analyse ga je in 3 stappen van routekaart naar uitvoering:

Haalbaarheidsonderzoek van warmteoplossingen

Als er voor een woongebouw of complex een voorkeursscenario voor een warmteoplossing is vastgesteld, dan werken wij deze in een haalbaarheidsstudie verder uit. Deze detailuitwerking geeft een scherp beeld van de maatregelen en de kosten en opbrengsten van een gekozen warmteoplossing.

Dat onderzoek voeren we uit in drie stappen:

Partner in contracteren van warmteoplossingen

Als uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat een warmtenet een goede oplossing is voor een wooncomplex en eventueel omliggende woningen, moet dit nog gerealiseerd worden. Daar komt veel bij kijken. Door onze ervaring met het ontwikkelen van warmtenetten, kunnen we goed fungeren als je partner bij het contracteren van een warmteoplossing. Zo zorgen we voor duidelijke en duurzame afspraken met de toekomstige warmteleverancier.

Dat doen we in vier stappen:

Kijk ook eens naar

Lees meer over

Meer weten?

Kom naar onze masterclass ‘Woningcorporaties in de warmtetransitie’ a.s. Verzeker je hier van deelname en mis niets!


Marit Béguin
Sr. Adviseur
06-48 40 79 22
marit.beguin@dwtm.nl

Aan de slag met het verduurzamen van vastgoed?

Ik spreek je graag voor een oriënterend gesprek.