Duurzaamheid bij
De WarmteTransitieMakers

Duurzaamheid binnen DWTM

Zo maken wij elke dag de wereld mooier

Als organisatie willen we graag duurzaam opereren. Dat betekent dat we een prettige, mensgerichte organisatie willen zijn. We werken aan scholing van medewerkers, zowel op inhoud als op vaardigheden en maatschappelijke thema’s zoals diversiteit en inclusiviteit. Om te kijken waar we nu staan wordt begin 2022 een gelukkigheidsonderzoek uitgevoerd onder medewerkers. Op basis van de resultaten gaan we gericht aan de slag om mensen nog gelukkiger te laten zijn binnen onze organisatie.

Eind 2021 zijn we verhuisd naar het duurzame kantoorgebouw Houtwerk op Campus Werkspoor. Het gebouw is volledig opgebouwd uit hout en natuurlijk aardgasvrij. We hebben het kantoor ingericht met veel kleur en hergebruikte meubelen tot een heel fijne werkplek.

Dit jaar richten we ons op het nog verder verduurzamen van onze mobiliteit. We stimuleren medewerkers om met het OV of de fiets te reizen. Als het toch nodig is om met een auto te reizen, maken we zoveel mogelijk gebruik van elektrische deelauto’s. De kleine hoeveelheid CO2-emissie die nog rest compenseren we met aanplant van bomen.

Duurzame warmte voor iedereen

Het is onze missie om duurzame warmte voor iedereen te realiseren.  Uiteraard kijken we daarbij naar CO2-emissiereductie, inpassing in de omgeving en gebouwen en comfortverbetering. Daarnaast vinden we juist ook de sociale kant van duurzaamheid erg belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen met de duurzame warmteoplossing in een buurt, wijk of gemeente. Daarom richten we ons op betaalbaarheid voor alle betrokkenen en richten we het participatietraject zo in dat het past bij de inwoners. 

We geloven dat we samen meer kunnen dan alleen. Daarom gaan we partnerschappen aan om onze expertise en ons team te versterken.

MVO Nederland werkt hard aan toekomstbestendig ondernemen in de nieuwe economie. De nieuwe economie is klimaatneutraal, circulair, inclusief en bestaat uit eerlijke ketens. Wij vinden het belangrijk om voorop te lopen in een duurzame wereld, en anderen te inspireren om ook toekomstbestendig te ondernemen. Daarom hebben we ons aangesloten bij het koplopernetwerk van MVO Nederland.

Als koploper fungeren we als kritisch klankbord voor de lobbystandpunten van MVO Nederland. In dit koplopernetwerk zitten de meest ambitieuze en gedreven ondernemers van de nieuwe economie. Samen met 2.000 andere ondernemingen doen we mee met de beweging. Wij dragen hier graag ons steentje aan bij door duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. 

Met NLdoet maak je op één dag echt een groot verschil voor een ander. Door aan een NLdoet-activiteit mee te doen zorg je er bijvoorbeeld voor dat het voor ouderen fijner wonen is in hun verzorgingshuis, dat buurtbewoners een groene ontmoetingsplek hebben in hun buurt of dat nieuwkomers bij de samenleving worden betrokken.


Marloes Lutgerhorst
Officemanager
06-18967223
marloes.lutgerhorst@dwtm.nl

Benieuwd wat wij nog meer doen voor een duurzame wereld?

Ik kom graag met je in contact