Update van onze warmteprofielentool

Update van onze warmteprofielentool

Hoe koppel je een duurzame warmtebron aan de juiste buurten en wijken? 

Naast kennis over de toekomstige warmtevraag en het toekomstige aanbod van warmte, vraagt het kiezen van een juiste warmtebron om inzicht in de temperatuurniveaus die passen bij de woning. Met onze ge-update Warmteprofielentool krijg je snel een visueel overzicht van de situatie, die je helpt bij het maken van keuzes om bepaalde warmtestrategieën te onderbouwen en op een begrijpelijke manier te delen met lokale stakeholders en burgers.
 
In deze update van onze WarmteProfielenTool hebben we de labelsprongen voor woningen in lijn gebracht met de standaard die het Rijk gecommuniceerd heeft. Ook zijn de kengetallen voor de warmtevraag van woningen en utiliteit verder aangescherpt. Het resultaat? We kunnen je nu nog nauwkeuriger helpen met bijvoorbeeld een buurtanalyseTransitievisie Warmte of een wijkuitvoeringsplan