skip to Main Content

Bent u als gemeente of netbeheerder op zoek naar een manier om bewoners een stem te geven in de warmtetransitie en wilt u weten welk alternatief gedragen wordt in een wijk? De WarmteTransitieMakers ontwikkelen in samenwerking met TU Delft en VU Amsterdam een digitale tool waarbij bewoners specifieke lokale informatie krijgen om te beslissen over een aardgasvrije wijk.

De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) tool geeft informatie over de verschillende alternatieven voor aardgas en tegelijkertijd krijgen bewoners informatie over voor hun mogelijke CO2– en kostenbesparingen, de haalbare alternatieven voor hun wijk en de bijbehorende maatschappelijke en individuele kosten. Bewoners kunnen op zowel individueel- als op wijkniveau aangeven welk alternatief zij prefereren. Daarnaast bevat de PWE tool een optie om te werken met budgetten. Bewoners krijgen een beperkt budget om daarbij investeringsopties te kiezen. Omdat het budget niet toereikend is om alle maatregelen te kiezen, moeten deelnemers kiezen welke maatregelen al dan niet binnen het budget passen. Een sterk punt van PWE is dat het toepassen van de methode niet alleen gestructureerde informatie oplevert over maatschappelijke kosten en baten van investeringsopties, maar ook bewoners een stem geeft in de besluitvorming.

De PWE tool is waardevol voor o.a. gemeenten en warmtebedrijven, omdat de keuzes van bewoners inzichtelijk worden gemaakt, er vervolgens in samenwerking met de verschillende partijen concrete stappen kunnen worden gezet en er meer draagvlak ontstaat. De PWE tool is al eerder ingezet voor Vervoerregio Amsterdam en zal in de zomer van 2018 voor het eerst toegepast worden in de warmtetransitie als methode om opschaling te versnellen en te vergemakkelijken.

Back To Top