Transitievisie Warmte

Transitievisie

Warmte

Een gedragen visie met draagvlak onder inwoners en lokale partijen

In de Transitievisie Warmte legt de gemeente haar plannen vast om aardgasvrij te worden voor 2050. In onze aanpak staat draagvlak onder burgers en lokale partijen centraal. Samen met de gemeente werken wij aan een navolgbare visie, die heldere kaders schept om aan de slag te gaan in wijken.

Met de aanpak wordt per gebied duidelijk welke warmteopties het beste inpasbaar zijn en wat de energiebesparingpotentie is. Op basis van natuurlijke momenten en aanwezige kansen wordt de volgorde en tempo de buurten bepaald. Voor de startbuurten geeft een uitvoeringsstrategie de mijlpalen en verantwoordelijkheden van de gemeente en lokale stakeholders. Ook voor de wijken waar nog niet gestart wordt geeft de visie een heldere aanpak, zo ontstaat er handelingsperspectief voor inwoners en bedrijven in alle gebieden. De Transitievisie Warmte is de voorbereiding op een wijkuitvoeringsplan per wijk.

Lokale analyse

We verrijken de Startanalyse met lokale data en onderzoeken welke warmtealternatieven het beste inpasbaar zijn. Op basis van warmteprofielen en een warmtedichtheidsanalyse definiëren we logische gebieden binnen de gemeente die gekoppeld worden aan de meest geschikte warmtebronnen en technieken. Deze analyse wordt ook vergeleken met het model van de netbeheerder. Voor de wijken waar wordt gestart – kan met de warmtetool een aanvullende analyse gedaan worden.

In het opstellen van de volgorde en het tempo hebben expliciet aandacht voor de lokale situatie en kansen. Bijvoorbeeld bestaande inwonersinitiatieven en geplande werkzaamheden van woningcorporatie en in de openbare ruimte. Door alle kansen inzichtelijk te maken, komen betrokken partijen tot gezamenlijk inzicht en een routekaart.

Participatie

De warmtetransitie heeft invloed achter elke voordeur. Het betrekken van inwoners is daarom belangrijk. Door laagdrempelige, digitale, participatietools, inwonersavonden en het werken met klankbordgroepen ontstaat nauw contact met de inwoners van de gemeente. De gemeente kiest zelf een participatieniveau dat past bij de lokale situatie.

De Transitievisie Warmte is toegankelijk in taal en beeld en past bij deze tijd. Online, interactief en geschreven in B1 taalniveau: zo bereiken we de meeste inwoners.

Besluitvorming

We besteden in het bijzonder aandacht aan het benodigde besluitvormingsproces. De gemeenteraad, wethouders en bestuurders van woningcorporaties worden stap voor stap meegenomen. Samen formuleren zij de uitgangspunten, die als controle dienen voor de tussenstappen en het eindresultaat. Ook betrekken wij een bredere groep stakeholders middels interviews en/of gezamenlijke sessies zoals lokale energiecorporaties, bedrijventerreinen, waterschappen en inwonersorganisaties.

Gerelateerd


Thijs de Booij
Sr. Adviseur / Directeur
06-34493848
thijs.de.booij@dwtm.nl

Een Transitievisie Warmte met draagvlak onder inwoners en lokale partijen opstellen?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

De WarmteTransitieMakers maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina.

Privacy- en cookiebeleid | Sluiten
Instellingen