Haalbaarheidsonderzoek van warmteoplossingen voor een woongebouw

Haalbaarheidsonderzoek van warmteoplossingen

Bepaal de haalbaarheid van warmteoplossingen

Woningcorporaties bepalen in hun portefeuillemanagement wanneer een complex toe is aan grootschalige renovatie. Dat is het moment om over te stappen op een duurzame warmteoplossing. Hoe bepaal je de haalbaarheid van een (combinatie van) warmteoplossingen voor jouw complex?

Onze aanpak voor de haalbaarheid van warmteoplossingen in drie stappen

In een eerste verkenning worden verschillende scenario’s naast elkaar gezet. Als er voor een woongebouw of complex een voorkeursscenario is vastgesteld voor een warmteoplossing,  dan werken wij deze in een haalbaarheidsstudie verder uit. Deze detailuitwerking geeft een scherp beeld van de maatregelen, de kosten en opbrengsten van een gekozen warmteoplossing en de impact voor bewoners.

In het haalbaarheidsonderzoek voor de warmteoplossing onderscheiden we drie stappen:

We starten met gebouwopnames van een aantal referentiewoningen. Tijdens de opnames verzamelen we informatie over isolatie, warmte-afgiftesysteem en mogelijkheden voor inpassing van een duurzame warmteoplossing. Op basis hiervan brengen we de warmtevraag van het complex, nu en in de toekomst, nauwkeurig in beeld.

Vervolgens maken we een ontwerp van het collectieve systeem of de individuele warmteoplossing. We nemen hierbij de benodigde isolatiemaatregelen en gebouwaanpassingen mee. We doen een voorstel voor de inpassing van de warmteoplossing voor en in het gebouw. 

Op basis van het ontwerp maken we een kostenraming voor de duurzame warmteoplossing, inclusief gebouwmaatregelen en eventuele subsidies. We stellen een businesscase op voor de corporatie en rekenen de woonlasten voor huurders door. Ook bepalen we de energiebesparing en CO2-emissiereductie ten opzichte van de aardgasreferentie en brengen we de comfortverbetering en impact voor de huurders in beeld.

Resultaat van het haalbaarheidsonderzoek van warmteoplossingen

Het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek is inzicht in de haalbaarheid van de duurzame warmteoplossing en de energiebesparing, CO2 reductie en impact voor de huurders als gevolg daarvan. Daarmee maak jij een onderbouwd besluit over de vervolgstappen richting het duurzaam en aardgasvrij verwarmen van je woongebouw(en) en complex(en).

Zelf aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek?