Verkenning aardgasvrije
wijken in Zeist

Verkenning aardgasvrije wijken Zeist

De warmtetransitie opgepakt van onderaf

Zeist pakt de warmtetransitie expliciet van “onderaf” op. Eerst verkennen wij een aantal potentiële startwijken diepgaand. Dit zijn wijken met een bewonersinitiatief, restwarmtepotentieel, een grote hoeveelheid corporatiebezit of een acute vervangingsopgave. Dit is een intensief traject. Samen met bewoners, lokale stakeholders en verschillende afdelingen van de gemeenten verkennen De WarmteTransitieMakers de mogelijkheden van deze wijken. Welke technieken zijn geschikt? Wat leeft er bij de bewoners?

De WarmteTransitieMakers is de ideale partner om dit proces te begeleiden. Met de ‘Smart energy cities’ aanpak worden parallel de verschillende wijken uitgebreid onderzocht, zowel technisch als sociaal. Dit is kennis waarmee we beargumenteerd voor startwijken kiezen, maar ook kennis waarmee een gedegen warmtevisie wordt opgesteld.

De aanpak is een mooie kapstok, maar de kwaliteit zit in de echte verbinding met bewoners en stakeholders. De WarmteTransitieMakers gaan deze verbinding aan.

Mila Verdonk, projectmanager Klimaat & Energie (gemeente Zeist)

Naast de wijktrajecten werken De WarmteTransitieMakers aan een technisch-economische analyse van oplossingen voor de verschillende wijken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Vesta MAIS model, in samenwerking met Greenvis. De gemeentelijke GIS-afdeling wordt bovendien getraind in het gebruik van dit rekenmodel, zodat zij analyses kan actualiseren.

In workshopvorm werken De WarmteTransitieMakers samen met woningcorporaties, netbeheerder en de gemeente samen om de planning en startwijken te bepalen.


Thijs de Booij
Algemeen directeur / eigenaar
06-34493848
thijs.de.booij@dwtm.nl

Welke wijken in jouw gemeente ga jij verkennen?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.