Adviseurs aardgasvrij Noord-Brabant

Adviseurs

Aardgasvrij Noord-Brabant

“En dan denk ik aan Brabant…

… want daar brandt nog licht.” Dat is wat Guus Meeuwis zingt over Brabant. Dit wordt gevolgd door de regel “Ik mis hier de warmte, van een dorpscafé”. Maar waar komt de elektriciteit voor het licht vandaan? En hoe zit het met warmte? Hoe duurzaam is dit? In Brabant zijn alle gemeenten, net als in de rest van Nederland, bezig om de elektriciteits- en warmtevoorziening te verduurzamen.

Voor de verandering naar duurzame, aardgasloze warmtealternatieven zijn alle gemeenten verplicht om een Transitievisie Warmte (TVW) te schrijven. De Provincie vindt het een verspilling van energie om alle 62 gemeenten zelf het wiel te laten uitvinden en heeft daarom Adviseurs Aardgasvrije Wijken aangesteld.

Programma ‘Warm Brabant’ helpt gemeenten om in de komende jaren invulling te geven aan hun regierol in de warmtetransitie. Met de Transitievisie Warmte kunnen gemeenten wijken benoemen waar voor 2030 Wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld, waarin de basis wordt gelegd voor de uitvoering in de eerste wijken.

Programmamanager ‘West Brabant’

Status en ambitie wisselend per gemeente

Voor de zomer van 2019 is geïnventariseerd wat per gemeente de ambitie en status is omtrent de warmtetransitie(visie). Zo is gebleken dat er een klein aantal koplopers zijn, ongeveer een derde is volger en de helft zit in het peloton. Het peloton en de volgers kunnen veel leren van koplopers. Tot aan de zomer van 2019 ontbrak het nog aan een regierol of een kennisinfrastructuur om voor het opstellen van de TVW efficiënt samen te werken, te leren van elkaar en kennis en ervaring te delen. Juist omdat het vakgebied nog zo nieuw is hebben zowel koplopers als het peloton en de volgers behoefte aan goede blauwdrukken, beproefde methodieken, een partij om mee te klankborden/sparren, vergelijkbare voorbeelden en kennisdocumenten waarmee ze efficiënt de TVW kunnen opstellen en invulling kunnen geven aan de warmtetransitie.

Vijf pijlers

Om structuur en invulling te geven aan het programma zijn vijf pijlers opgezet. Pijler 1 biedt een regionale adviseur die weet wat er speelt en gemeenten van advies voorziet en mobiliseert voor kennis- en sprintsessies. Pijler 2 zijn de tools en blauwdrukken die de ‘adviseurs aardgasvrije wijken’ breed ontwikkelen en via sprintsessies inzetten bij alle gemeenten. Pijler 3 bestaat borgt de continuïteit van het proces, ook als wij als adviseurs niet meer actief zijn. Alle ontwikkelde kennis en tools worden ondergebracht in een kennis en samenwerkingsomgeving (expertiseteam). Pijler 4 is het ondersteunen van ambitieuze gemeenten bij het aanvragen van de subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Tot slot richt pijler 5 zich op de monitoring van de voortgang en terugkoppeling aan de provincie over successen, knelpunten, op basis waarvan ook verbetervoorstellen voor het provinciale programma worden ontwikkeld.

Gerelateerde projecten en producten


Michiel van der Vight
Sr. Adviseur / eigenaar
06-11006125
michiel.van.der.vight@dwtm.nl

Aan de slag met de warmtetransitie in jouw provincie?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.