Beleidsadvies en uitvoering warmtetransitie in de gemeente Barneveld

Beleidsadvies en uitvoering warmtetransitie in de gemeente Barneveld

Gemeente Barneveld is van start met de verschillende uitvoeringsprogramma’s in de warmtetransitie

In de warmtevisie van Barneveld is een uitvoeringsstrategie opgesteld. Nu  moeten de vervolgstappen gezet worden. Vanaf januari 2022 is de gemeente Barneveld van start gegaan met de verschillende uitvoeringsprogramma’s. Eén van de programma’s is de gemeente brede isoleer- en bespaar campagne.

Het idee

Aan de slag gaan met de woning om te verduurzamen, stapje voor stapje, dat is het idee.  Veel mensen doen al wel wat, maar er liggen  nog veel kansen om energie te besparen én de energierekening te verlagen.  Met een gemeente brede campagne kunnen  zoveel mogelijk mensen worden bereikt.

Laagdrempelige beschikbaarheid

Vanuit de WarmteTransitieMakers zetten we in op laagdrempelige beschikbaarheid van de informatie die mensen nodig hebben om stappen te maken.  De gemeente Barneveld heeft een  eigen duurzaamheidswebsite: het energieloket.  Daarop staat veel goede informatie.  Er zijn echter mensen die je veel beter bereikt door het gesprek aan te gaan . Daarom organiseren we in Barneveld  tussen april 2022 en juni 2023 een aantal evenementen . Evenementen voor professionele partijen maar ook een evenement voor de inwoners per dorpskern.

We zijn begonnen met het netwerkevenement. Tijdens dit evenement kwamen verschillende inwoners en betrokkenen uit gemeente Barneveld bij elkaar in het gemeentehuis.  De gemeenschappelijke deler: bezig zijn met/interesse hebben in duurzaamheid. Uiteraard waren er duurzame hapjes en drankjes. En was Meike, onze ervaren voorzitter en spreker, de gastvrouw van de avond.

Het tweede evenement was een duurzame lunch. Deze werd intern georganiseerd voor de gemeente. Werknemers van elke branche werden uitgenodigd voor drie rondes aan presentaties over een duurzame gemeente, vitaliteit (duurzaam voor jezelf) en duurzame stappen die je voor je eigen huis kunt nemen. Bij elke ronde werd een duurzaam broodje of snack geserveerd.

Het derde evenement was getiteld “duurzame ontmoeting”. Het doel was het samenbrengen van alle duurzame werkzaamheden met de gemeenteraad. Door het presenteren van zes onderwerpen in korte presentaties met aansluitende praatsessies kon er veel gedeeld worden in weinig tijd. In de pauzes werd er door de catering een fantastisch buffet geserveerd en was er gelegenheid voor meer deelmogelijkheden door ontworpen posters met meer duurzame thema’s die in de gemeente plaatsvonden.

Een mooie basis is gelegd

Er waren veel enthousiaste reacties: goed om eens mensen te leren kennen die ook bezig zijn met het onderwerp.  Bestaande relaties werden versterkt en samenwerkingen gesmeed.

Een mooie basis van enthousiaste mensen in gemeente Barneveld is gelegd of versterkt. Per september gaan we per dorp in gesprek met inwoners, zo werkt Barneveld verder aan het verstevigen van deze basis. Want we hebben elkaar allemaal nodig de komende jaren.

Het duurzaamheidsteam van Barneveld heeft een aantal evenementen in haar portfolio voor toekomstige jaren. Zij verwachten deze nog veel te willen in te zetten.