Het begeleiden van de innovatiegroep in de Gemeente Alphen aan den Rijn

Innovatiegroep Gemeente Alphen aan den Rijn

Met lokale bedrijven aan de slag om tot een passend aanbod te komen voor particulier-eigenaren

In de TransitievisieWarmte heeft de Gemeente Alphen aan den Rijn 5 verkenningswijken aangewezen voor verder onderzoek en participatietraject richting aardgasvrij. In sommige buurten is de voorkeur oplossing duidelijk, in andere is er geen voorkeur geuit en wordt er gefocust op een aardgasvrij-ready aanpak. Dat vraagt om een duidelijk aanbod voor particulier-eigenaren.

De gemeente wil de warmtetransitie versnellen aan de aanbodkant. Dat betekent de lokale marktpartijen zich te laten organiseren om tot een passend aanbod te komen voor particulier-eigenaren. De Vereniging Ondernemers Alphen (VOA), de Economic Development Board Alphen(EDBA) en de gemeente slaan de handen ineen om een “innovatiegroep” vorm te geven en samen met andere lokale bedrijven aan de slag te gaan met een passend aanbod en organisatie.

In eerste instantie wil de gemeente focussen op 2 verkenningsbuurten om dit aanbod te ontwikkelen: Omgeving Archeon (all-electric oplossing 10 komende jaar) en Boskoop West (onbekend warmteoplossing, isolatieaanpak).

Intentieovereenkomst

In samenwerking met de lokale partijen hebben we het proces bedacht om tot een intentieovereenkomst te komen: van de werving van lokale ondernemers tot het opstellen van een concept overeenkomst. Het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van verschillende stuurgroep overleggen en 4 werksessies met een brede doelgroep waren hier onderdeel van. Na afloop van iedere werksessie hebben we de input van de deelnemers verwerkt in een opportunityanalyse, een technisch en financieel aanbod, een klantreis, een buurt specifieke klantgerichte brochure en een voorstel voor vervolgstappen en samenwerkingsvorm. Om dit aanbod te ontwikkelen hebben we gebruik gemaakt van onze gebouwtool.

Resultaat en het vervolg

We hebben 30 ondernemers bij elkaar gebracht om een lokaal collectief aanbod voor de warmtetransitie op te bouwen. Er is een ontzorgende integrale wijkarrangement opgesteld voor 2 buurt en we hebben een brochure opgesteld om dit aanbod in te presenteren.

We hebben al benodigde stappen beschreven voor een functionerende dienst/ aanbod voor het Alphense Warmte Collectief. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft ons gevraagd om het collectief verder te begeleiden om tot de daadwerkelijke oprichting van een collectief te komen.

Meer informatie over dit project?