Procesbegeleiding Transitievisie Warmte

Procesbegeleiding Transitievisie Warmte voor de gemeente Breda

Procesbegeleiding Transitievisie Warmte voor de gemeente Breda

Alle gemeenten in Nederland hebben het afgelopen jaar een visie ontwikkeld waarin zij aangeven hoe zij woningen en bedrijven van het aardgas kunnen halen. In deze Transitievisie Warmte geven zij aan in welke wijken er het beste gestart kan worden en welke warmtebronnen er mogelijk zijn. De gemeente Breda is al lange tijd bezig met verduurzaming van haar gebouwde omgeving en heeft de ambitie uitgesproken om in 2044 CO2 neutraal te zijn.

Doelstelling

Het doel van de gemeente Breda was om invulling geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Dit deden ze door een visie op de toekomstige warmtevoorziening uit te werken en een Transitievisie Warmte op te stellen die goed onderbouwt welke warmteopties interessant zijn, begrepen en gedragen wordt.

Projectaanpak en resultaat

Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte in de gemeente Breda hebben wij als procesbegeleider en inhoudelijk adviseur geholpen met de ontwikkeling van een dashboard om data vanuit techniek, omgeving en sociale context te combineren.

Er zijn 10 leidende principes afgesproken die aan het totale traject van de warmtetransitie ten grondslag liggen. Ook zijn er criteria afgesproken om te komen tot een selectie van gebieden. Bovendien is er een rekentool ontwikkeld, voor de berekening van isolatiekosten en kosten voor de vervanging van aardgas, die tijdens de selectie is ingezet.

Vervolgens zijn er, aan de hand van de criteria en drie programmalijnen – aardgasvrij, aardgasvrij-ready en kookgas – kansbuurten vastgesteld. In de programmalijnen zit een overlap; buurten/gebieden kunnen binnen meerdere programmalijnen vallen. Deze kansbuurten zijn nader afgebakend tot verkenningsgebieden. Na vaststelling van de TVW gaan we voor deze verkenningsgebieden gebiedsuitvoeringsplannen (GUP) op- en vaststellen om te komen tot startgebieden.


Daniel Peyron
Sr. Adviseur
06-51997200
daniel.peyron@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project?

Ik neem graag contact met je op