Uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving Gemeenten Boxtel & Sint-Michielsgestel

Uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving Gemeenten Boxtel & Sint-Michielsgestel

De volgende stap in de warmtetransitie: van TVW naar uitvoeringsprogramma

Gemeenten hebben van het Rijk de regierol gekregen in de warmtetransitie. Maar hoe inspireer je alle inwoners en ondernemers om stappen te zetten in het verduurzamen van hun woning of bedrijf? Waar begin je? Met welke teamleden versterk je jouw gemeentelijke organisatie? Wanneer zet je welke stappen en wat gaat het kosten?

Onze opdracht voor de gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel is inzicht geven het pakken van de regierol in de warmtetransitie als gemeente. Inzicht geven in de doelen: hoeveel en welke woningen willen we wanneer stimuleren tot aardgasvrij. Inzicht geven in de groei van de gemeentelijke organisatie en de inzet van middelen.

Het opstellen van een gedegen uitvoeringsprogramma

Met een GIS-analyse en eerste werksessie bepalen we samen de doelen van de gemeente: doelen in woningaantallen voor 2026, 2030 en 2050. Door middel van gesprekken met stakeholders en extra werksessies met de gemeente werken we de 11 actielijnen uit inclusief rolverdeling: hoe bereiken we onze gestelde doelen?

Met hulp van de BegrotingsTool Uitvoeringsorganisatie stellen we een meerjarenbegroting en planning op en kijken we vooruit naar de gewenste volwassen uitvoeringsorganisatie in 2026. Daar bovenop bepalen we in welke wijken we gaan starten middels een startwijk-multicriteria-analyse en geven we advies op communicatie & participatie en monitoring tijdens de uitvoer van het programma. In het proces betrokken we o.a. de wethouder, woningcorporaties, netbeheerder, andere teams binnen de gemeente en haar ondernemers en inwoners.

Een compleet uitvoeringsprogramma met concrete agenda

Een compleet uitvoeringsprogramma met concrete agenda van acties en rolverdeling voor de jaren 2023 – 2026 (met doorkijk naar 2030). Inclusief concrete doelen, meerjarenplanning, meerjarenbegroting, mijlpalen en de groei naar een volwassen uitvoeringsorganisatie.

Een gedegen uitvoeringsprogramma voor jouw gemeente? Ik denk graag mee!