Verkenning aardgasvrij verwarmen in gemeente Heeze-Leende

Verkenning Vogelpark Heeze-Leende

Verkenning aardgasvrij verwarmen in het Vogelpark, gemeente Heeze-Leende

Begin 2021 stelde gemeente Heeze-Leende haar TransitieVisieWarmte vast. Daarin werden 2 verkenningsgebieden aangewezen. In september 2021 werd gestart met een verkenning in ‘één van de 2 verkenningsgebieden, namelijk in het vogelpark, een bungalowpark ten westen van dorpskern Leende

Samen met inwoners de stap zetten naar aardgasvrij verwarmen

Het doel was om samen met inwoners in de buurt aan de slag te gaan om stapjes te zetten richting aardgasvrij verwarmen in het vogelpark. In dit gebied ligt de inzet van warmtepompen voor de hand,. Door de leidende rol die inwoners kregen, is enerzijds gewerkt aan meer inzicht over de mogelijkheid van warmtepompen. Ook is inzicht gegeven in de mogelijkheid van een klein warmtenet op basis van de CESAR batterij.

De eerste stappen zijn gezet

De WarmteTransitieMakers had  de rol van procesbegeleider en expert.

Er zijn een aantal werksessies opgezet met een kopgroep van 10 inwoners, DWTM, energiecorporatie en gemeente. Daarnaast is er door DWTM een gebouwentool analyse gedaan voor de koploperwoningen en is een eerste inschatting gemaakt van de businesscase van de CESAR batterij. Er is  bewust gewerkt met meerdere sporen die parallel aan elkaar liepen. Er werd onderzoek gedaan naar Communicatie & Participatie, en er was een technisch onderzoek. Hieronder viel zowel gebouwaanpak als infrastructuur.

Er is voor de individuele inwoners meer inzicht gekregen over welke stappen ze in hun woning kunnen zetten en wat daarvan de kosten zijn ongeveer. Ook is er meer inzicht in de kosten van inzet van de CESAR batterij.  Een deel van de inwoners heeft interesse in een collectief  bodemsysteem in hun straat ‘Indieganger’. Er zijn gesprekken gevoerd met Itho Daaldrop om te kijken of hun warmtepomp interessant zou kunnen zijn.

De inwoners van de Indieganger willen graag meer ondersteuning bij  het uitzoeken of een collectief systeem voor hen past. Ook inzet van de gebouwentool voor enkele extra inwoners is een mogelijkheid. In overleg met de hele kopgroep en de gemeente willen we de komende maanden meer stappen zetten. Enkele inwoners hebben inmiddels al isolatiestappen gezet op basis van onze gebouwentool advies en de schouw op locatie die in enkele woningen is uitgevoerd.  


Augusta Goedhart
Sr. Adviseur
06-39833233
augusta.goedhart@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project?

Ik neem graag contact met je op