Warmteprofielen dashboard
voor de provincie
Zuid-Holland

Warmteprofielen dashboard voor de provincie Zuid-Holland

Wamteprofielen voor alle gemeenten in de provincie in één dashboard

Provincie Zuid-Holland had een dashboard met de Warmteprofielen voor alle gemeenten. Door de introductie van de Standaard voor Woningisolatie is de interpretatie van de Warmteprofielen iets genuanceerder te maken. In deze opdracht maken we een update van het dashboard én breiden dit dashboard uit met andere relevante visualisatie met betrekking tot de warmtetransitie in de gebouwde omgeving in Zuid-Holland.

De warmtebehoefte inzichtelijk maken

Het doel is om de warmtebehoefte, nu en een realistische inschatting voor de toekomst, voor provincie Zuid-Holland inzichtelijk te maken. We hebben de informatie voor het dashboard aangeleverd bij de GIS afdeling van de Provincie. In overleg is bepaald welke informatie en visualisaties toegevoegd zijn aan het dashboard.

Ook hebben we een handleiding opgesteld waarin de methodiek achter de Warmteprofielen uitgelegd wordt. Daarin wordt ook toegelicht hoe de Warmteprofielen geïnterpreteerd kunnen worden aan de hand van voorbeelden. Onze eigen Warmteprofielentool is gebruikt om het gevraagde op te leveren.

De warmteprofielen binnen jouw gemeente in kaart brengen? Ik denk graag mee!