Wijkverkenning
Steenbergen-centrum

Wijkverkenning Steenbergen-centrum

Een goede inhoudelijke basis voor de keuzes in het wijkuitvoeringsplan voor Steenbergen-centrum

De gemeente Steenbergen neemt de volgende stap in het aardgasvrij maken van buurten en wijken. Met hulp van de WarmteTransitieMakers is er een goede inhoudelijke basis gelegd voor het maken van keuzes bij het ontwikkelen van een Wijkuitvoeringsplan voor Steenbergen-Centrum. Daarnaast is er door middel van een wijkverkenning een eerste inzicht gegeven in de wenselijkheid en haalbaarheid van een collectieve warmtevoorziening met warmtebronnen, zoals gedefinieerd in de TransitieVisie Warmte van de gemeente.

Warmtetool studie om warmteoplossingen in kaart te brengen

De WarmteTransitieMakers heeft een Warmtetool studie uitgevoerd om de kosten en duurzaamheid van verschillende warmteoplossingen in kaart te brengen. De studie is gedaan voor het gebied waar de komende jaren meer herontwikkeling op de planning staat. Tijdens het project is afstemming geweest met woningcorporatie Stadlander en netbeheerder Enexis. Input van deze stakeholders is gebruikt in de analyse.

Geen ‘one size fits all’ oplossing

We zien dat er niet één oplossing is waarvoor alle resultaten het gunstigst zijn. Afhankelijk van de waarde die gehecht wordt aan de kosten voor de eindgebruiker, de CO2-besparing en de totale nationale kosten, kunnen de resultaten wel gebruikt worden om een oplossingsrichting te kiezen.

De resultaten van de studie bieden houvast bij het maken van keuzes in het Wijkuitvoeringsplan voor Steenbergen-Centrum.

Inzicht in de haalbaarheid van warmteoplossingen? Ik denk graag mee!