De beste duurzame warmteoplossing voor Nieuw-Lekkerland

De beste duurzame warmteoplossing voor Nieuw-Lekkerland

De gemeente Molenlanden wilde graag meer inzicht in de beste duurzame warmteoplossing voor het dorp Nieuw-Lekkerland. Daarbij speelde de vragen of een warmtenet in het dorp haalbaar is, welke mogelijk bronnen er beschikbaar zijn voor dit warmtenet en hoe het warmtenet zich verhoudt tot individuele oplossingen.

In een eerder traject voor de gemeente hebben we een quickscan gedaan van de verschillende warmtetechnieken en -bronnen. In de studie voor Nieuw-Lekkerland zijn we een stap verder gegaan dan in dit eerdere traject. We hebben onze Warmtetool ingezet om de kwantitatieve aspecten van de verschillende warmtetechnieken door te rekenen. Hiermee ontstaat een nog beter inhoudelijk onderbouw overzicht van de verschillende duurzame warmteoplossingen.

Rekening houden met drinkwaterwinning

In het gebied in en rondom Nieuw-Lekkerland mag niet geboord worden in de bodem vanwege drinkwaterwinning. De toepassing van bodemwarmtepompen en van seizoensopslag in de vorm van WKO’s is daarom niet mogelijk.

We hebben onderzocht of de directe inzet van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) uit de rivier de Lek, zonder seizoensopslag, een realistische optie is. We hebben de resultaten van een onderzoek (van een ander adviesbureau) naar de directe inzet van TEO uit de Lek op een andere plaats bekeken. De bevindingen uit dit onderzoek hebben we in onze berekeningen verwerkt.

Daarnaast hebben we onderzocht of de koppeling door middel van een warmtenet van het dorp Nieuw-Lekkerland met een groot bedrijf (Royal IHC) ruim 2 kilometer verderop haalbaar is.

Een compleet afwegingskader

Voor de gemeente Molenlanden hebben we een compleet afwegingskader opgeleverd met alle relevante kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van de verschillende mogelijk warmteoplossingen. Daarnaast geven we inzicht in de volgende onderdelen:

  • Het dorp Nieuw-Lekkerland met relevante eigenschappen (energielabels, warmtevraag, eigendom panden) in kaart.
  • Alle mogelijke duurzame warmtebronnen in een overzicht met toelichting waarom deze wel/niet beschikbaar zijn en de belangrijkste technisch uitgangspunten en randvoorwaarden.
  • De haalbaarheid en kosten van de koppeling van het dorp Nieuw-Lekkerland met het bedrijf Royal IHC door middel van een warmtenet. Door de lange afstand tussen het dorp en dit bedrijf is deze optie duurder dan de berekende alternatieven voor een duurzame warmtevoorziening. Dit inzicht geeft de gemeente een inhoudelijke onderbouwing om het gesprek aan te gaan met Royal IHC.

De gemeente is tijdens het project op meerder momenten meegenomen in bespreking van tussenresultaten en belangrijke keuzes voor uitgangspunten. Hierdoor is de inhoud van het project goed afgestemd op de wens van de gemeente. We kregen dan ook de terugkoppeling dat ons opgeleverde werk inhoudelijk een goede basis vormt voor een vervolgstap.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

“De kwaliteit van DWTM is goed. Tijdens het project was het proces helder. Ook werden de resultaten duidelijk toegelicht en voorzien van een goede documentatie. Met het resultaat van dit project ligt er een goed inhoudelijke basis voor een vervolgstap.”

– Jan-Herman Clevering, gemeente Molenlanden