Detachering voor het
Ministerie van EZK

Detachering voor het Ministerie van EZK

Expertise van DWTM-adviseurs beschikbaar stellen en flexibele capaciteit bieden

Individuele warmtepompen zijn cruciaal in de overstap van aardgas naar duurzame warmte. De opschaling van het gebruik van warmtepompen in woningen en utiliteiten is afhankelijk van vele stakeholders, zoals woningeigenaren, installateurs, leveranciers en de netbeheerder. Om grip te krijgen op dit speelveld, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat binnen de directie Energiemarkt in 2021 een apart cluster ‘Individuele warmtetechnieken’ (IWT) opgericht. Bij het opstarten van de werkzaamheden in dit cluster heeft De WarmteTransitieMakers drie jaar lang het ministerie van flexibele inzet van onze specialisten op het gebied van warmtepompen en gebouwaanpassingen voorzien.

Het doel van deze detacheringsopdracht was tweedelig: de expertise van DWMT-adviseurs beschikbaar maken voor het cluster IWT en flexibele capaciteit bieden voor het groeiende team Warmtepompen binnen cluster IWT

Ondersteuning team Warmtepompen

Vier van onze technisch adviseurs, Joachim Kooijinga, Niek Brinkhof, Daniel de Greef en Jaap de Keijzer ondersteunden team Warmtepompen binnen cluster IWT bij werkzaamheden zoals:

  • Aanleveren input voor voorlichtingscampagne warmtepompen 2022 (zie verbeterhuis.nl);
  • Opstellen rekenmodellen ter onderbouwing van beleid zoals de ISDE subsidie, de normering voor warmte-installaties vanaf 2026 (verplichting hybride warmtepompen) en het prijsplafond 2022 en 2023;
  • Gerichte kennisopbouw binnen team Warmtepompen op thema’s als netcongestie, afgiftesystemen en koudevraag.

Een greep uit de resultaten

Een greep uit de resultaten van deze doorlopende detachering:

  • Infographic: ‘Welke warmtepomp past bij jouw woning?’ op verbeterhuis.nl;
  • Rekenmodel ‘impact prijsplafond op terugverdientijd van de warmtepomp’;
  • Prognose adoptie aantal warmtepompen per jaar de bestaande bouw tot en met 2030;
  • Kennisoverzichten Netcongestie, afgiftesystemen en koude-vraag.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!