Woningschouw voor warmtenet met energiecoöperatie MeerEnergie

Woningschouw voor warmtenet met vrijwilligers energiecoöperatie MeerEnergie

MeerEnergie is een energiecoöperatie opgericht in 2017 met als doel een lokaal, duurzaam warmtenet te ontwikkelen voor en door bewoners van Middenmeer, een wijk in Watergraafsmeer, Amsterdam Oost. 

In de wijk is een ijsbaan gelegen, die restwarmte zou kunnen leveren. De wijk bestaat voornamelijk uit particuliere vooroorlogse woningen, die lastig te verwarmen zijn met een individuele warmtepomp, en ook lastig te isoleren. Een warmtenet dat op middentemperatuur levert is een interessant alternatief. Ook is een datacentrum in de naburige wijk Sciencepark gekomen die nog veel meer restwarmte beschikbaar heeft.

MeerEnergie werkt samen met o.a. de gemeente Amsterdam aan het verder uitwerken van plannen en zorgt voor draagvlak onder inwoners. Eén van de stappen hierin is het werven van vrijwilligers om allerlei deeltaken uit te voeren, waaronder het doen van ‘schouwen’ van woningen. Hierop is dit project gericht.

Inzicht in de impact van het inpassen van een warmtenet

Vrijwilligers/ leden van MeerEnergie worden getraind in het doen van een woningschouw en daarbij in gesprek gaan met de bewoners in de wijk. Hiermee wordt relevante informatie verzameld die inzicht geeft in de impact van het inpassen van een warmtenet in deze woningen. Wat is er nodig aan werkzaamheden, en wat betekent dit voor de businesscase van het warmtebedrijf resp. voor de bewoners?

Trainingsaanpak, bijstellen en bevindingen rapporteren

De WarmteTransitieMakers heeft een trainingsaanpak ontwikkeld voor de vrijwilligers. Met MeerEnergie is bepaald welke informatie gewenst is, en in welke mate hier door vrijwilligers in voorzien zou kunnen worden. De trainingsaanpak bestaat uit:

  • het opstellen van een schouwformulier
  • leveren van een bijbehorend naslagwerk met instructies voor het juist invullen
  • een dagdeel training van de vrijwilligers met als onderdeel een ‘proefschouw’ in de woning van een van de opdrachtgevers.

Tussentijds is geëvalueerd en is het formulier op enkele punten bijgesteld omdat bleek dat een ‘leken-benadering’ van enkele technische aspecten niet tot duidelijke resultaten leidde.

De bevindingen van de schouw zijn verzameld in een rapportage en 3 deelrapportages voor een aantal veel voorkomende woningtypes. De rapportages zijn besproken met de opdrachtgever om tot een aantal conclusies te kunnen komen ten aanzien van:

  • Woningkenmerken
  • Energieverbruik en comfort
  • Opstelplaatsen voor een afgifteset
  • Aansluiting op de binneninstallatie (afgifte en warmtapwater)
  • Isolatiegraad van de woning en leeftijd van de huidige CV ketels

Input voor de businesscase

De rapportages geven inzicht in de mogelijkheden om in deze woningen een aansluiting op het warmtenet te realiseren. Het ondersteunt de keuze van MeerEnergie in uitgangspunten voor de demarcatie van werkzaamheden voor het warmtebedrijf en de woningeigenaar. Het geeft daarnaast inzicht in de huidige bewoning, comfortwens en isolatie van de woningen waarmee de benodigde warmtevraag en potentiële energiebesparing ingeschat kan worden.

De vrijwilligers en bewoners van een geschouwde woning hebben inzicht gekregen in de impact van het warmtenet en welke overwegingen daarbij een rol spelen.

MeerEnergie gaat op basis van de rapportages meer gericht een aantal gedetailleerde opnames uitvoeren als input voor de businesscase . Met de nu opgedane informatie is er meer zicht op de opschaalbaarheid van de verschillende ingrepen in de verschillende woningtypes.

Zelf aan de slag met jouw energiecoöperatie? Ik denk graag mee!

“We hebben heel fijn samengewerkt met Aleida van De WarmteTransitieMakers in een project waarin we zo’n 60 woningen door vrijwilligers lieten schouwen t.b.v. een warmtenet. Aleida heeft een bijzonder talent voor het schakelen tussen vrijwilligers zonder enige technische achtergrond en professionals die gebruik moeten maken van de door de vrijwilligers verzamelde informatie. Professionele begeleiding van de vrijwilligers, mooie rapportage en een zeer prettige manier van samenwerken en betrekken van de opdrachtgever waren kenmerkend voor het project.”

Anne-Mette Jørgensen, bestuurslid MeerEnergie