skip to Main Content

De WarmteTransitieMakers hebben voor een wijk, die is aangewezen als Green Deal-wijk, in opdracht van de gemeente de haalbaarheid en de voor- en nadelen van verschillende warmtevoorzieningen in kaart gebracht voor een cluster met veel hoogbouw en utiliteit.

De lokale stakeholders zijn meegenomen in het proces door eerst een lijst van duurzame warmte-opwekkers te creëren en deze lijst aan een multi-criteria analyse te onderwerpen. De gehanteerde criteria zijn in samenwerking met de stakeholders specifiek voor dit gebied samengesteld en beoordeeld. Hierdoor zijn we in staat geweest om een goede selectie te maken voor twee concrete concepten die verder zijn uitgewerkt tot heldere businesscases. Deze businesscases hebben een specifieke opbouw voor het type warmtebron.

Op basis van een lijst met no-regret maatregelen en technieken die in de toekomst geoptimaliseerd kunnen worden, ontstaat een warmte-ontwikkeltraject waarmee in stappen de wijk aardgasvrij kan worden gemaakt. Een dergelijk specifiek warmte-transitiepad is een volgende stap in de ontwikkeling.

Back To Top