skip to Main Content
rina

“Door oog te hebben voor álle betrokken partijen is het mogelijk een realistisch compromis te bereiken waar alle partijen zich in vinden.”

Rina Zijgers – Sociaal Projectleider Portaal

Renovatieplan Waterkwartier Nijmegen

 

Aanleiding

Het plan van woningcorporatie Portaal om 210 woningen in het Nijmeegse Waterkwartier te renoveren naar ´Nul-Op-de-Meter’ (NOM) is gestrand, omdat minder dan 70% van de bewoners met het plan heeft ingestemd. Portaal vraagt Mechtild Linssen of zij als onafhankelijke procesbegeleider een nieuw proces wil inrichten naar een renovatieplan dat wél op voldoende draagvlak kan rekenen. Mechtild stelt voor deze opdracht samen met collega WarmteTransitieMaker Jessica Rietveld op te pakken, mits ‘sleutelfiguren’ onder de ja- en nee-stemmers het vertrouwen in hen als onafhankelijke procesbegeleiders uitspreken.

Activiteiten

Jessica en Mechtild voeren met een vijftal bewoners gesprekken. Deze bewoners laten aan Portaal weten dat zij er achter kunnen staan dat dit duo een nieuw renovatieproces gaat trekken. Daarop maakt het duo een plan van aanpak voor een ‘drie-partijen-overleg’ (3PO) met bewonerscommissie, Portaal en gemeente Nijmegen. Doel van dat overleg is stapsgewijs te komen tot een renovatieplan waar de partijen alle drie achter kunnen staan en wat naar verwachting voldoende draagvlak zal hebben.

Jessica en Mechtild sturen dit project als onafhankelijke procesbegeleiders aan. Zij zorgen dat de partijen alle drie hun inbreng hebben en koersen op gezamenlijke besluiten. Zo mogelijk zijn dat besluiten die als win-win worden ervaren. Soms zijn dat compromissen.

Over de tussentijdse resultaten worden alle bewoners geïnformeerd via Nieuwsbrieven en op brede buurtbijeenkomsten.

Resultaat

Het 3PO begint met een bewonersenquête. Op basis daarvan en op basis van de ambities van de drie partijen worden gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Dan bepalen de drie partijen een aantal renovatievarianten/scenario’s. Deze worden doorgerekend. Hoewel het NOM-plan het meest rendabel is, beslissen de partijen voor een bescheidener plan met een kleine huurverhoging. Hierin zitten grote verbeteringen in de gebouwschil en een goed ventilatiesysteem. De huurverhoging wordt ruim gecompenseerd door de energiebesparing.

Goedkeuring voor het plan wordt in een inloopbijeenkomst onder de huurders opgehaald, en langs de deur: 80% staat achter het nieuwe plan!

Back To Top