skip to Main Content
Ons team
Michiel DWTM

Michiel van der Vight

Een missiegerichte ondernemer in gesprek met buurtbewoners, leidt tot de mooiste strategie. Michiel is die ervaren schakel die visie en landelijke kennis van innovaties verbindt aan lokale opgaven, volgens een duidelijk proces, met herkenbare invulling.

Hetportretbureau__PB_6095-portret

Thijs de Booij

Van ambitie naar integrale oplossingen. Ervaring in het maken van transitieplannnen voor woningen en wooncomplexen. Thijs brengt concept tot praktijk door het bedenken van innovatieve oplossingen en het verbinden van de juiste partijen om tot uitvoering te komen.

RikKoppelaar_02

Rik Koppelaar

De WarmteTransitieMakers zijn de uitvoering van de droom om iedereen in Nederland te helpen naar aardgasvrije warmte. De kracht van Rik ligt in het enthousiasmeren, verbinden en vormgeven van visie, strategie en transitieproces.

Mechtild Linssen

Mechtild Linssen

Met een rijk verleden in sociale transformatie treedt Mechtild de wereld tegemoet. Ze heeft een voorliefde voor wijken met maatschappelijke uitdaging. Mechtild gaat een echte verbinding aan met mensen in een buurtinclusief warmtetransitieproces.

201909111630_JvBMH9A2606-Edit

Laura van de Kar

Met haar studie Sustainable Development heeft Laura brede, technische kennis op het gebied van duurzame energie en de warmtetransitie. Ze combineert deze inzichten met een scherpe blik, en levert daarmee graag een concrete bijdrage aan de toekomstige warmtevoorziening. Binnen De WarmteTransitieMakers is zij QGIS-expert en ondersteunt ze collega’s bij de technische analyses.

Pieter Siekman

Pieter Siekman

Met beide benen stevig in de praktijk, met het hart bij de lokale opgave, dat is Pieter. Een bescheiden maar bevlogen expert met de focus op het praktisch uitvoerbaar maken van de warmtetransitie.

Wilma van de Poll

Wilma van de Poll

Wilma kent de wereld van overheden en NGO´s door en door. Zij is een betrokken en enthousiast projectmanager met veel ervaring in stakeholdermanagement. Haar aanpak is resultaatgericht en pragmatisch waarbij ze investeert in het ontwikkelen van relaties.

201906131513_JvBMH9A0356-Edit

Merlijn Borneman

Na het afronden van haar studies Bouwkunde en Innovation Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven is Merlijn begonnen als Social Engineer. Merlijn legt de verbinding tussen de technische en menselijke kant van de warmtetransitie. Haar aanpak en scherpte is enthousiasmerend voor zowel collega’s als opdrachtgevers.

201912031124_JvBMH9A0002-Edit

Augusta Goedhart

Augusta verbindt graag mensen en partijen om samen te werken aan de opgave van de warmte transitie. Daarbij gaat ze resultaatgericht te werk, bewaakt ze een goede sfeer en behoudt ze het overzicht.

201904301110_JvBMH9A7661-Edit

Daniel Peyron

Daniel heeft ruim 20 jaar ervaring in de energiesector, zijn kracht ligt in proces-, project- en programmamanagement. Hij combineert visie met datagedreven inzichten en is pas tevreden wanneer plannen werkelijk benut worden. Zijn ervaring maakt hem een gewaardeerde procesbegeleider en adviseur in complexe transitietrajecten.

Floris Mokveld

Floris Mokveld

Realiseren wat je belooft, dat is waar Floris voor staat. Hij werkt aan een toekomst waar bewoners zelf hun energieproductie in de hand kunnen nemen samen met burgercoöperaties.
Matty - LinkedIn

Matty van Ewijk

Matty is al ruim 20 jaar persoonlijk en professioneel actief voor een duurzame wereld. Vanuit zijn brede visie helpt hij gemeenten om in een duidelijk proces samen met bewoners en bedrijven te komen tot een goed plan.

202009030927_JVB_3709-Edit

Merel Toussaint

Merel heeft ruime ervaring in het fysieke domein en in de thema’s en belangen die daarin samenkomen, zoals participatie en energietransitie. Merels aanpak is analytisch, strategisch en proces- en resultaatgericht waarbij ze investeert in de samenwerking en de relaties. Zij is ervan overtuigd dat een project pas goed verloopt als er aandacht voor het proces én de omgeving is.

201910111024_JvBMH9A4750-Edit

Laura van der Noort

Laura is een betrokken adviseur, met hart voor duurzaamheid. Ze maakt graag van complexe materie een helder verhaal. Ze doet dit met een goede inhoudelijke kennis, en vanuit ervaring in de energietransitie en de gebiedsontwikkeling.

202008251243_JVB_3052-Edit

Joachim Kooijinga

Na zijn bachelor Natuurkunde heeft Joachim zijn master Energy and Environmental Sciences afgerond. Tijdens zijn afstudeerstage bij Gasunie en Tennet hield hij zich bezig met toekomstige energiesystemen. Joachim werkt enthousiast aan actuele uitdagingen en met zijn kennis maakt hij scherpe technische analyses, waardoor de warmtetransitie inzichtelijk wordt voor alle betrokkenen.

202003111611_JvBMH9A5496-Edit

Niek Brinkhof

Na zijn studies Technische Natuurkunde en Energy and Environmental Science startte Niek als engineer en werkte aan de ontwikkeling van grootschalige energieprojecten. In de warmtetransitie gaat hij oplossingsgericht te werk. Niek wordt het meest enthousiast wanneer hij technische aspecten van een vraagstuk en de beschikbare informatie kan vertalen naar mogelijkheden in de praktijk.

202002210951_JvBMH9A4755-Edit

Lisa van der Ham

Lisa is de stabiele factor op kantoor en draagt zorg voor de administratieve en financiële zaken. Ze gaat empathisch en assertief te werk. Met een achtergrond in economie en een passie voor duurzaamheid is Lisa een waardevolle aanwinst voor het team.

202002181142_JvBMH9A4303-Edit

Cédric Deverchere

Cédric is opgeleid als ingenieur en stedenbouwkundige. Hij gelooft in een integrale aanpak en heeft 10 jaar ervaring met diverse projecten in de energietransitie en duurzame stedelijke ontwikkeling. Hierin heeft hij nauw samengewerkt met alle betrokken partijen, van lokale bewoners tot aan Europese instituties. Hij is voormalig directeur van de Franse startup Operene die innovatieve en integrale verduurzamingoplossingen voor VvE’s en Woningcorporaties biedt.

201901171110_JvBMH9A0481-Edit

Hans Elward

Jaren actief in de energietechniek in projecten, beheer en onderhoud. In de industrie en bij de landelijk netbeheerder heeft Hans veel kennis en ervaring gebracht bij complexe opdrachten. Analytisch, onafhankelijk en betrokken wil hij deze nu inzetten voor de lokale warmte opgave in het Noorden.

202009101319_Janneke Kreike

Janneke Kreike

“Communicatie betekent iets gemeenschappelijk maken.” Met deze overtuiging legt Janneke de focus op het verbinden van partijen aan een gemeenschappelijk doel: de warmtetransitie! Zij gebruikt haar ervaring en kennis van strategische communicatie om bewoners te activeren en samen te werken aan een aardgasvrije toekomst.

202009041620_JVB_3743-Edit

Quincy Brouwer

Quincy studeert milieukunde en loopt een half jaar stage bij De WarmteTransitieMakers. Ze heeft een grote interesse in duurzame energie en de technische aspecten die hierbij komen kijken. Gedurende haar stageperiode wil ze hier meer over leren en ervaring in de praktijk opdoen.

202011251504_JVB_9738- Dagmar

Dagmar de Wilde

Tijdens haar scriptie kwam het onderwerp ‘verbinden’ al centraal te staan. Nu Dagmar haar master Bestuurskunde bij de Radboud Universiteit heeft afgerond, is ze begonnen als Participatie & Communicatie adviseur. De uitdagende aspecten van de warmtetransitie inzichtelijk en begrijpend maken voor iedereen is een voorwaarde om betrokkenen écht te kunnen verbinden aan deze transitie. Met enthousiasme draagt ze bij om duurzame warmte beschikbaar te maken voor iedereen.

202011261525_JVB_0022 Cees

Cees de Wit

Als technisch consultant maakt Cees bij De WarmteTransitieMakers vol energie en enthousiasme zijn technische kennis en brede interesse gebruiken om projecten te ondersteunen om samen tot goede, heldere en navolgbare resultaten te komen. Na zijn studie natuurkunde heeft Cees via het nationaal energie traineeship een jaar als trainee bij Netbeheer Nederland en het Netwerk Aquathermie gewerkt.

202012081232_JVB_9188-Edit

Boaz Boerman

De passie van Boaz ligt bij het in de kracht zetten en ontwikkelen van mensen. Bij De WarmteTransitieMakers werken mensen met enorm veel passie, enthousiasme en heel veel talent. Voor Boaz de uitdagende en mooie taak om er voor hen allemaal te zijn en er voor te zorgen dat we met elkaar een stap verder komen. Voor hem voelt het werken binnen de warmtetransitie als een hele logische stap, die bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van onze aarde.

202012161006_JVB_0020-Edit

Aleida Verheus

Aleida is ervaren in het bij elkaar brengen van woonwensen, technische kansen en duurzaamheidsdoelen. Ze heeft kennis van technisch gebouwbeheer en hoe de warmtetransitie kan ingrijpen op buurt- en woningniveau. Ze kan nut en noodzaak van warmtetransitieplannen goed uitleggen aan bewoners en stakeholders. Ze werkt graag samen met partijen aan echte stappen op weg naar een duurzaam Nederland.

Greenvis_logojpg

Greenvis Energy Solutions

Per januari 2021 is Greenvis onderdeel van De WarmteTransitieMakers geworden. Hiermee is het hele team van Greenvis ook onderdeel geworden van ons team. Greenvis heeft een zorgvuldig opgebouwde reputatie op het gebied van advies en ontwikkeling van duurzame warmtenetten. Doordat beide expertises nauw op elkaar aansluiten, werken de bedrijven al samen in verschillende projecten. De overname vergroot de slagkracht van beide bedrijven in het bereiken van de gezamenlijke missie: het beschikbaar maken van duurzame warmte voor iedereen.

Back To Top