Erik Mulder Smit


Participatieadviseur

Communicatie en participatie

"Samen kom je verder dan alleen. Met inwoners rond de tafel om te besluiten wat het beste is voor nu én voor de toekomst. Dat is mijn passie."

Erik is een recent afgesturdeerde communicatiewetenschapper. Bij de gemeente Wageningen heeft hij gekeken naar de verbetering van de begrijpelijkheid van geschreven overheidscommunicatie voor laaggeletterden. Bij De WarmteTransitieMakers werkt hij als participatieadviseur, opiniemaker en dagvoorzitter.

Heeft u vragen aan Erik?
Mail naar erik.mulder.smit@dwtm.nl of bel met 06-38081004.