Max Boesten


Participatieadviseur

Communicatie en participatie

"Het idee is om een brug te slaan tussen de inwoners en de uitvoering."

Max Boesten heeft tot doel om de warmtetransitie begrijpelijk te maken voor iedereen en een brug te slaan tussen inwoners en uitvoering. Daarbij staan begrip en contact tussen groepen centraal. Deze expertise komt goed van pas in onder anderen Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen en bij Expertiseteam Warmte Noord-Brabant.

Heeft u vragen aan Max?
Mail naar max.boesten@dwtm.nl of bel met 06-34185690.