Max Boesten


Jr. Participatieadviseur

Communicatie en participatie

"Het idee is om een brug te slaan tussen de inwoners en de uitvoering."

Max heeft tot doel om de warmtetransitie begrijpelijk te maken voor iedereen en een brug te slaan tussen inwoners en uitvoering. Daarbij staan begrip en contact tussen groepen centraal.

Heeft u vragen aan Max?
Mail naar max.boesten@dwtm.nl of bel met 06-34185690.