medium shot foto van man

Michiel van der Vight

Sr. Adviseur / eigenaar

Directie en staf

"Innovaties verbinden aan de lokale opgaven, volgens een duidelijk proces met herkenbare invulling."

Michiel is mede-eigenaar van De WarmteTransitieMakers en zette de methodiek op voor Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen die inmiddels in talloze Nederlandse gemeenten gebruikt wordt. Michiel is die ervaren schakel die visie en landelijke kennis van innovaties verbindt aan lokale opgaven, volgens een duidelijk proces, met herkenbare invulling. Zijn passie ligt bij bewonersgerichte wijkaanpakken in de warmtetransitie. Hierbij werkt hij altijd vanuit het ‘totaalplaatje’ van de bewoner.

Heeft u vragen aan Michiel?
Mail naar michiel.van.der.vight@dwtm.nl of bel met 06-11006125.

Ervaring