Cédric Deverchere

Sr. Adviseur

Strategie, beleid en participatie

"Ik ga elke dag aan de slag met een doel: concrete resultaten halen, concrete stappen maken richting een duurzame gebouwde omgeving."

Cédric is opgeleid als ingenieur en stedenbouwkundige. Hij gelooft in een integrale aanpak en heeft 10 jaar ervaring met diverse projecten in de energietransitie en duurzame stedelijke ontwikkeling. Hierin heeft hij nauw samengewerkt met alle betrokken partijen, van lokale bewoners tot aan Europese instituties.

Hij is voormalig directeur van de Franse startup Operene die innovatieve en integrale verduurzamingoplossingen voor VvE’s en woningcorporaties biedt.

Heeft u vragen aan Cédric?
Mail naar cedric.deverchere@dwtm.nl of bel met 06-19450845.