Willem Steenkamer

Adviseur

Strategie, beleid en participatie

"Maak impact waar je impact kan maken"

Tijdens mijn master Environmental & Infrastructure Planning in Groningen heb ik mijn scriptie geschreven over de beleidsaanpak aardgasvrije wijken. Tijdens dit onderzoek en met het opstellen van warmtetransitievisies voor verschillende gemeenten bij adviesbureau Sweco heb ik de nodige ervaring opgedaan en geleerd.

Naast een technisch vraagstuk is de warmtetransitie bovenal een proces van mensenwerk. Hier heb ik mij verder in gespecialiseerd in mijn werk als omgevingsmanager in verschillende fases van projecten. Ik faciliteer graag sessies en bijeenkomsten en houd van schrijven. Door mensen mee te nemen in een verhaal, biedt ik een perspectief. Daarmee activeer ik mijn omgeving in duurzaam denken en handelen.

Mijn omgeving beschrijft mij als analytisch, enthousiast en een verbinder. Onder het mom van ‘maak impact waar je impact kan maken’ zet ik mij buiten het werk om in als Energiecoach voor buurtgenoten in Amsterdam. 

Heeft u vragen aan Willem?
Mail naar willem.steenkamer@dwtm.nl of bel met +31638213801.