Arwen van der Gugten


Adviseur

Strategie en beleid

"Op het gebied van duurzame warmte hebben we in Nederland, zowel technisch als maatschappelijk, nog een hoop te doen. Kansen en uitdagingen genoeg! Het geeft me enorm veel voldoening om daar bij De WarmteTransitieMakers een rol in te vervullen."

Arwen werkt aan bestuurlijke vraagstukken en procesvraagstukken van lokale overheden die de realisatie van duurzame warmte raken.

Heeft u vragen aan Arwen?
Mail naar arwen.van.der.gugten@dwtm.nl of bel met 06-29219904.