Marit Béguin


Sr. Adviseur

Strategie en beleid

"Ik wil een positieve bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving vanuit mijn kennis en kunde. Dat is waar ik energie van krijg."

Marit heeft als projectleider veel ervaring met innovatieve projecten op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en de warmtetransitie met gemeenten, woningcorporaties en vastgoedbeleggers. Nu ondersteunt ze gemeenten bij het opstellen van Transitievisies Warmte en wijkuitvoeringsplannen.

Heeft u vragen aan Marit?
Mail naar marit.beguin@dwtm.nl of bel met 06-48 40 79 22.