Sibren Lochs


Technisch adviseur

Techniek en IT

"In de toekomst wil ik een bijdrage leveren om de warmtetransitie te realiseren, maar tegelijkertijd kan ik ook mijn kennis blijven ontwikkelen op het gebied van duurzame warmte en koude bij De WarmteTransitieMakers."

Sibren heeft in het verleden met veel plezier gewerkt aan vraagstukken rond diepe geothermie. Bij De WarmteTransitieMakers specialiseert hij zich nu in de ontwikkeling van warmtenetten en bovengrondse vraagstukken.

Heeft u vragen aan Sibren?
Mail naar sibren.lochs@dwtm.nl of bel met 06-31968892.