Karin Toole

Technisch adviseur

Techniek

"Why stay in the box, when we can think outside of the box"

Als technisch adviseur is Karin een schakel tussen complexe technische vraagstukken en concrete actie. Haar kracht ligt in het begrijpelijk en visueel maken van uitdagende vraagstukken, waardoor ze betrokken belanghebbenden kan ondersteunen om actie te ondernemen. Met haar brede blik en analytische denkwijze kan ze vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijken. Haar ervaring met het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsprogramma’s heeft haar voorzien van diepgaande kennis en inzichten in de energietransitie. Ze is niet alleen in staat om technische oplossingen te identificeren, maar is ook in staat om de haalbaarheid en impact van deze oplossingen te beoordelen.

Heeft u vragen aan Karin?
Mail naar Karin.toole@dwtm.nl of bel met 06- 18 51 23 74 .