Saskia Dane

Technisch adviseur

Techniek

"Bij De WarmteTransitieMakers krijg ik de kans om mijn opgedane theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Er valt nog veel te leren en bij De WarmteTransitieMakers krijg ik al doende de mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan het verduurzamen van Nederland."

Saskia brengt warmtekansen in kaart, voert haalbaarheidsstudies uit en ontwerpt potentiële warmtenetten. Daarnaast is ze betrokken bij het opstellen van warmtevisies voor gemeentes. Ze heeft brede kennis van verschillende duurzame energietechnieken in huis.

Heeft u vragen aan Saskia?
Mail naar saskia.dane@dwtm.nl of bel met 06-11830610.