Thomas Gietema

Technisch adviseur

Techniek

"De warmtetransitie vraagt om een integrale aanpak en samenwerking om succesvol te zijn. Dit betekent dat we niet alleen moeten kijken naar technologische oplossingen, maar ook naar de sociale en economische aspecten van het vraagstuk. "

Thomas combineert een brede technische achtergrond met specifieke kennis over de
energiesector. Tijdens zijn master Energy Science werkte Thomas mee aan
onderzoek naar innovatieve zonnepanelen. Nu focust hij op het verduurzamen van de
gebouwde omgeving via scherpe analyses en een heldere adviezen.

Heeft u vragen aan Thomas?
Mail naar thomas.gietema@dwtm.nl of bel met 06-43603390.