skip to Main Content

Het is mooi dat ik naast de dagelijkse praktijk, waar ik gemeenten begeleid, de oplossingen van morgen mag helpen ontwikkelen.

Michiel van der Vight – Innovatiecoach

Coaching innovatie

Het TKI Urban Energy werkt aan nieuwe technieken en aanpakken voor maatschappelijke en sociale innovatie. Hierin wil men een programma neerzetten om de verduurzaming op te schalen. Om efficiënt te leren is het van belang dat niet in elk traject opnieuw het wiel wordt uitgevonden of dezelfde fouten worden gemaakt. Daarnaast is het voor opschaling van belang dat goede en kansrijke voorbeelden in beeld komen in wijken waar ze goed in te passen zijn. Daarbij is het van belang om snel te leren uit een collectief leerproces dat gevormd wordt uit het opzetten van innovatietrajecten. Tevens vraagt het collectief leren om samenwerking en het verbinden van mensen aan elkaar.

WarmteTransitieMaker Michiel van der Vight, wil aan het TKI Urban Energy meewerken door in te zetten op leerprocessen vanuit projecten met stakeholders en experts. Door een duidelijke communicatie met goede documentatie van verschillende oplossingsrichtingen kan een helder onafhankelijk verhaal opgesteld worden die betrokken stakeholders helpt om aardgasvrije oplossingen te kiezen en het vertrouwen geeft om keuzes met ‘geen spijt’ oplossingen op te schalen.

Deze opschaling heeft leerprocessen voor besluitvorming in wijkaanpakken nodig. De Energiebedrijven hebben natuurlijk een hele andere visie op de transitie dan gemeenten en bewoners. Het is daarom van belang een team samen te stellen van experts, om de onafhankelijke expertise neer te zetten. Vervolgens kunnen deze oplossingsrichtingen door Innovatiecoaches toegepast worden op wijkniveau, waarop het in kaart brengen van de leerprocessen volgt.

Als resultaat wil Michiel een aanpak neerzetten waarin de huidige stand van zaken met betrekking tot de technologische oplossingen in kaart worden gebracht. Deze oplossingen worden gekoppeld aan meer integrale oplossingsrichtingen. Experts kunnen ervoor zorgen dat onduidelijkheden aan bepaalde opschaalbare oplossingen genuanceerd worden. Hiervoor wordt dan ook een route bepaald die aangeeft hoe het leerproces wordt voortgezet. Daarnaast zet Michiel in op kortetermijnoplossingen door nieuwe innovatieve oplossingen toe te passen op koploperwijken. Innovatiecoaches kunnen hierin een belangrijke rol spelen door de concrete links te leggen tussen innovatieve aanbieders en vragers (bewoners en vastgoedeigenaren).

Back To Top